Χωρίς κατηγορία

H ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην Ιεράπετρα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

dimotiko-660x330

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί, στις 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μ.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2016 (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών 2016 (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2016  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 4. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πολιτική Προστασία 2016»  (Εισηγητής:  Αργ. Πανταζής)
 5. Απευθείας ανάθεση, μετά από διαπραγμάτευση, της εργασίας «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
 6. Έγκριση περισυλλογής και διαχείρισης τραυματισμένων, κακοποιημένων, υποσιτισμένων και ασθενών  αδέσποτων ζώων συντροφιάς και  για το σκοπό αυτό ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου από το σωματείο «ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»   (Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδοπετράκης)
 7. Έγκριση της με αρ.21/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», που αφορά στην ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του       (Εισηγητής:  Αντ. Πετράς)
 8. Παράταση σύμβασης της προμήθειας «Ανάπλαση παιδικών χαρών» (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 9. Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου στο Μουσουλμανικό Τζαμί»   (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 10. Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Ορεινού»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 11. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν για την επόμενη διετία  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Τροποποίηση της με αρ. 205/2014 απόφασης Δ.Σ. «Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Ορισμός μελών παραλαβής προμηθειών του Δήμου έτους 2016  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Σχολίασε το
Στην κορυφή