Αγροτικά

Μέχρι 30 Νοεμβρίου η προθεσμία για εισφορές β’ εξαμήνου 2016 στον ΟΓΑ


«Μαζεμένα» έρχονται στα τέλη Νοεμβρίου τα βάρη για τους αγρότες- ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.

Πέρα από την προθεσμία για τις τρέχουσες εισφορές στον ΕΦΚΑ, στις 30 του μήνα, όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ, είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις εισφορές β’ εξαμήνου του 2016 στον ΟΓΑ.

Υπενθυμίζεται ότι κανονικά η προθεσμία καταβολής εισφορών β’ εξαμήνου του 2016 εξέπνεε στις 30 Ιουνίου 2017, ωστόσο παρατάθηκε για πέντε μήνες ακόμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ έχει ως εξής:

«Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι την 30-11-2017 λήγει η προθεσμία καταβολής εισφορών:

  • έτους 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ,
  • Β΄ εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ,
  • Β΄ εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών)

Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία, λήγει:

Η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 – 3/2017, για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων, ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών (παράταση σύμφωνα με την υπ. αριθμ. αριθ.417/Σ41/21-9–2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ).

Καλούνται οι ασφαλισμένοι να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές ώστε να διατηρήσουν ενεργά δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή


Σχολίασε το
Στην κορυφή