Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 03-01-2017

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,26 € 1,56 € 1,36 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
2,16 € 2,25 € 2,21 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,25 € 1,25 € 1,25 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,49 € 0,49 € 0,49 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,52 € 0,52 € 0,52 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
2,55 € 2,55 € 2,55 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
1,21 € 1,21 € 1,21 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,91 € 1,91 € 1,91 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,76 € 1,76 € 1,76 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,85 € 0,87 € 0,86 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,76 € 0,81 € 0,78 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,45 € 0,47 € 0,46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,45 € 0,52 € 0,47 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,76 € 0,97 € 0,86 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,81 € 0,81 € 0,81 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,42 € 0,49 € 0,45 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΨΙΛΗ
0,51 € 0,51 € 0,51 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,81 € 1,81 € 1,81 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,73 € 0,73 € 0,73 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,52 € 1,61 € 1,55 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,65 € 0,65 € 0,65 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,55 € 0,63 € 0,58 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
1,41 € 1,42 € 1,41 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
2,55 € 2,55 € 2,55 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛ.
1,13 € 1,13 € 1,13 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,76 € 0,89 € 0,84 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,38 € 0,46 € 0,43 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,27 € 1,27 € 1,27 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,74 € 0,74 € 0,74 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,74 € 0,74 € 0,74 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
1.16 € 1.16 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.38 € 1.49 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤ
1.33 € 1.33 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0.11 € 0.11 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.30 € 1.31 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
2.61 € 2.61 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.73 € 1.73 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.85 € 0.86 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.91 € 0.99 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.25 € 0.28 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.50 € 0.53 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.95 € 1.98 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.56 € 1.62 €

 

b-4

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,68 0,81 1,00

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,24 0,30 0,33

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,21 0,50 0,54

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,85 0,86 0,88

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,33 2,33 2,34

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,99 1,09 1,14

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,20 1,40 1,43

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,55 0,55 0,55

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,48 0,61 0,66

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,26 1,26 1,26

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,33 1,33 1,33

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
2,20 2,34 2,56

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,69 0,69 0,69

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
0,88 0,88 0,88

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
0,87 0,87 0,88

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,95 1,95 1,95

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Ο.Δ. Α
1,95 1,95 1,95

ΜΕΛΙΤΖ. Β
1,12 1,12 1,12

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
1,74 1,78 1,83

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
1,66 1,66 1,66

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ
1,80 1,92 1,94

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,65 0,69 0,77

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,63 1,63 1,63

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,63 1,63 1,63

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,22 1,36 1,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
1,36 1,36 1,36

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
2,22 2,42 2,59

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,96 0,96 0,96

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
2,36 2,40 2,53

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,10 0,11 0,12

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,37 1,39 1,42

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,26 1,32 1,32

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,54 0,61 0,65

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,95 1,96 1,96

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,58 1,73 1,81

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,87 0,88 0,88

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,93 1,93 1,93

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,78 0,84 0,89

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,32 0,50 0,59

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,69 0,87 0,93

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,26 0,32 0,37

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,14 2,30 2,39

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,71 0,71 0,71

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,70 1,83 1,86

ΦΛΑΣΚΑ Β
1,08 1,08 1,08

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,59 1,61 1,62

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,79 0,79 0,79

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,27 € 1,45 € 1,38 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,36 € 1,36 € 1,36 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
1,05 € 1,15 € 1,13 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
1,12 € 1,12 € 1,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
2,26 € 2,55 € 2,39 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,88 € 1,18 € 1,09 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,83 € 1,93 € 1,87 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
1,60 € 1,60 € 1,60 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,61 € 1,78 € 1,69 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
1,07 € 1,07 € 1,07 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,86 € 0,88 € 0,86 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,47 € 0,47 € 0,47 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,26 € 1,33 € 1,30 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,74 € 0,95 € 0,74 €

CHERRY
1,25 € 1,25 € 1,25 €

ΤΟΜΑΤΑ Α Ο.Δ.
0,88 € 0,88 € 0,88 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,65 € 0,98 € 0,82 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,12 € 0,44 € 0,28 €

ΤΟΜΑΤΑ Β Ο.Δ.
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ Ο.Δ.
0,39 € 0,39 € 0,39 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,37 € 0,53 € 0,39 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,99 € 1,99 € 1,99 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
1,78 € 1,99 € 1,93 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,52 € 1,60 € 1,59 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,57 € 0,72 € 0,67 €

 


b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (31-12)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 1,20 – 1,40 1,00 – 1,10 13900 1.20 1.10 0.50
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 1,40 – 1,80 1.60 1.40 0.75
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,45 – 0,50 0,35 – 0,40 100 0.45 0.30 0.25
Αντίδια / Leaved 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 8700 1.00 0.70 0.50
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,90 0,45 – 0,50 7600 0.70 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,90 – 2,10 1,70 – 1,80 6500 1.90 1.30 1.30
Κουνουπίδια / Cauliflower 1,20 – 1,60 16800 1.40 1.30 0.80
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,45 – 0,50 0,35 – 0,40 400 0.45 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 92300 0.38 0.39 0.50
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,45 0,20 – 0,25 35200 0.30 0.30 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,90 – 2,20 1,70 – 1,80 14100 2.00 1.90 1.30
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,90 – 2,20 1,70 – 1,80 2.00 1.90 1.30
Μαρούλια / Lettuce 1,80 – 2,00 1,60 – 1,70 5900 1.80 1.60 0.60
Μπρόκολα / Broccoli 1,80 – 2,00 1,60 – 1,70 12700 1.80 1.80 1.00
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 97800 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 5100 1.20 0.70 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,70 – 2,00 1,50 – 1,60 1.80 1.60 1.25
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,10 – 1,20 25400 1.30 1.10 1.00
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,90 – 2,20 1,70 – 1,80 2.00 1.80 1.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,15 – 0,20 0,11 – 0,14 0.17 0.14 0.11
Πράσα / Leeks 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 9100 0.80 0.55 0.55
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,40 – 0,60 50 0.50 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 1,80 – 2,00 1,60 – 1,70 6200 1.80 1.00 0.60
Σέλινο / Celery 1,40 – 1,70 1,10 – 1,30 3300 1.40 1.40 0.85
Σκόρδα / Garlic 3,80 – 4,20 2500 4.00 3.65 3.00
Σπανάκι / Spinach 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 12700 0.80 0.70 0.60
Τομάτες / Tomatoes 1.60 1,10 – 1,40 0,80 – 0,90 95900 1.20 1.10 1.45
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 03-01-2017
Στην κορυφή