Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημoπρασίας 03-01-2018


b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,50 € 0,57 € 0,54 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ A
1,99 € 1,99 € 1,99 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,13 € 0,14 € 0,13 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,86 € 0,86 € 0,86 €

ΚΕΡΑΤΑ Β
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,10 € 0,18 € 0,15 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,10 € 1,22 € 1,14 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,90 € 0,91 € 0,91 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,18 € 1,18 € 1,18 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,53 € 0,61 € 0,58 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,57 € 0,68 € 0,65 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,21 € 0,33 € 0,27 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,37 € 0,37 € 0,37 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,47 0,52 0,48

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,56 0,60 0,57

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,23 0,32 0,24

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,93 0,93 0,93

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,26 0,39 0,33

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
1,00 1,00 1,00

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,59 0,60 0,60

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.52 € 0.55 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.12 € 0.12 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.91 € 0.92 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.80 € 0.83 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.17 € 0.17 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.31 € 0.39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.91 € 0.93 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ
0.59 € 0.59 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.26 € 0.26 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.61 € 0.65 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.11 € 0.12 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.21 € 0.24 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.87 € 0.87 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.48 € 0.48 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.07 € 1.07 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΙΣΤ
0.23 € 0.23 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.03 € 2.03 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,31 0,32 0,33

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,42 0,47 0,52

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,89 0,94 0,95

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,16 0,16 0,16

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
0,95 0,95 0,95

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,14 0,14 0,14

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,92 0,93 0,95

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,13 0,14

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,18 0,23 0,25

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,13 0,13 0,13

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,80 0,80 0,80

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,87 0,93 0,98

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,47 0,47 0,47

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,19 1,22 1,26

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,62 0,62 0,62

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,65 0,65 0,65

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,43 0,53 0,62

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,85 2,01 2,16

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
1,01 1,01 1,01

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,15 0,25 0,32

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,89 0,92 0,96

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α
1,16 1,17 1,18

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,09 1,20 1,22

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,35 0,37 0,44

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,46 0,48 0,53

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,14 0,15

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,30 0,31 0,33

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,59 0,59 0,59

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α

0,53 0,55 0,57

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,01 2,01 2,01

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,27 0,34 0,35

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,45 0,47 0,52

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
0,46 0,47 0,53

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,23 0,24 0,30

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,93 0,96 0,98

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,93 0,93 0,95

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,75 0,78 0,80

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,34 0,34 0,34

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
0,56 0,58 0,60

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,51 0,61 0,65

ΜΕΛΙΤΖ. Α
0,93 0,93 0,93

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,58 0,64 0,69

ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,18 1,18 1,18

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,93 0,94 0,95

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,18 0,18 0,18

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,91 1,04 1,12

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
0,91 0,92 0,97

 

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,44 € 0,53 € 0,48 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,44 € 0,53 € 0,48 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,25 € 0,31 € 0,27 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,49 € 1,49 € 1,49 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,13 € 0,14 € 0,13 €

ΚΕΡΑΤΟ Β Ο.Δ.
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,00 € 1,13 € 1,05 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,67 € 0,71 € 0,69 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,95 € 0,96 € 0,95 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
1,19 € 1,24 € 1,21 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,92 € 0,92 € 0,92 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝ. ΑΔΙΑΛΛ.ΠΙΣΤ.
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,60 € 0,61 € 0,60 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.

0,90 € 0,90 € 0,90 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,87 € 0,89 € 0,87 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,50 € 0,60 € 0,54 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,06 € 2,09 € 2,08 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,10 € 0,22 € 0,20 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,20 € 0,31 € 0,23 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,60 € 1,65 € 1,61 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,91 € 0,95 € 0,94 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,38 € 0,48 € 0,39 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,09 € 1,15 € 1,14 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,15 € 0,34 € 0,21 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,20 € 0,45 € 0,28 €


b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (02-12)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 17700 0.70 0.80 1.20
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,90 – 1,50 1.20 1.20 1.60
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 100 0.35 0.35 0.45
Αντίδια / Leaved 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 7200 0.60 0.60 1.00
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 20 0.55 0.55 0.00
Καρότα / Carrots 0,60 – 0,80 0,45 – 0,50 9800 0.60 0.60 0.70
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,10 – 1,50 0,80 – 1,00 13200 1.20 1.20 1.90
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,60 – 0,90 0,30 – 0,40 16200 0.80 0.80 1.40
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,20 – 0,30 500 0.30 0.30 0.45
Κρεμμύδια / Onions 0,30 – 0,35 0,23 – 0,28 100600 0.30 0.30 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 35900 0.30 0.30 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 17200 1.20 1.20 2.00
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 1.20 1.20 2.00
Μαρούλια / Lettuce 0,80 – 1,00 900 0.90 0.90 1.80
Μπρόκολα / Broccoli 1.20 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 14500 0.80 0.80 1.80
Πατάτες / Potatoes 0,30 – 0,39 0,24 – 0,28 99800 0.37 0.37 0.45
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8700 0.50 0.50 1.20
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 1.00 0.90 1.80
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 28400 0.85 0.85 1.30
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,10 – 1,40 0,80 – 0,90 1.20 1.50 2.00
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,14 – 0,20 0,10 – 0,12 0.18 0.16 0.17
Πράσα / Leeks 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 9800 0.85 0.85 0.80
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.50
Σαλάτες / Green salad 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 7800 0.90 0.90 1.80
Σέλινο / Celery 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 3900 1.10 1.10 1.40
Σκόρδα / Garlic 2,60 – 3,00 2,00 – 2,40 3500 2.70 2.70 4.00
Σπανάκι / Spinach 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 8200 0.60 0.60 0.80
Τομάτες / Tomatoes 1.60 1,00 – 1,40 0,70 – 0,90 87100 1.20 1.30 1.20
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,90 – 1,20 1200 1.05 1.05 0.00
Σχολίασε το
Tιμές Δημoπρασίας 03-01-2018
Στην κορυφή