Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 04-01-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,35 € 1,43 € 1,41 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
2,39 € 2,39 € 2,39 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,11 € 0,11 € 0,11 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,38 € 1,38 € 1,38 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,29 € 1,33 € 1,30 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,48 € 0,54 € 0,52 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,50 € 0,55 € 0,54 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
1,23 € 1,23 € 1,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,83 € 1,83 € 1,83 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
1,96 € 1,96 € 1,96 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Β
1,16 € 1,16 € 1,16 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,75 € 0,82 € 0,80 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,37 € 0,49 € 0,45 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,72 € 0,92 € 0,85 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,53 € 0,53 € 0,53 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,32 € 0,53 € 0,45 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
ΨΙΛΗ
0,53 € 0,53 € 0,53 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,73 € 1,81 € 1,78 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
1,15 € 1,15 € 1,15 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,57 € 1,65 € 1,60 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,72 € 0,83 € 0,80 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,63 € 0,74 € 0,66 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
1,36 € 1,36 € 1,36 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
1,08 € 1,08 € 1,08 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
2,60 € 2,60 € 2,60 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,77 € 0,93 € 0,85 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,43 € 0,55 € 0,53 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,45 € 0,53 € 0,52 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,31 € 1,33 € 1,32 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
1.13 € 1.15 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.38 € 1.48 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤ
1.35 € 1.35 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0.11 € 0.11 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.36 € 1.36 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
2.32 € 2.32 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.87 € 1.87 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.84 € 0.84 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.87 € 0.92 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.26 € 0.28 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.55 € 0.57 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.86 € 1.86 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.62 € 1.62 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
2.29 € 2.35 €

 

b-4

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,86 0,94 1,02

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,32 0,32 0,32

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,35 0,55 0,69

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,69 0,69 0,69

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,37 0,37 0,37

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
1,02 1,02 1,02

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,40 2,40 2,40

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,25 1,38 1,43

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
1,16 1,16 1,16

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,55 0,55 0,55

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,61 0,62 0,62

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,36 1,36 1,36

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
2,22 2,29 2,32

ΜΕΛΙΤΖ. Β
1,17 1,17 1,17

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
1,82 1,84 1,88

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
1,85 1,85 1,85

ΦΛΑΣΚΑ Β
1,04 1,04 1,04

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,90 1,92 1,93

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,75 0,77 0,78

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,63 1,63 1,63

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,62 1,63 1,65

ΚΑΥΤΕΡO Β
1,44 1,57 1,65

ΚΑΥΤΕΡΟ ΤΕΜ Α
0,11 0,11 0,11

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,31 € 1,39 € 1,33 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,29 € 1,37 € 1,35 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,11 € 0,12 € 0,11 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
2,25 € 2,51 € 2,31 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΒΙΟΛ. ΠΡΟΙΟΝ
2,28 € 2,28 € 2,28 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,98 € 1,98 € 1,98 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,87 € 1,87 € 1,87 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,71 € 0,71 € 0,71 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,36 € 0,42 € 0,40 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,79 € 0,82 € 0,81 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,42 € 0,42 € 0,42 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
1,36 € 1,36 € 1,36 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,36 € 1,41 € 1,36 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,49 € 0,51 € 0,51 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,55 € 0,59 € 0,58 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,78 € 0,88 € 0,80 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,86 € 0,89 € 0,86 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,35 € 2,36 € 2,36 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΠΙΣΤ.
2,12 € 2,45 € 2,39 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
2,16 € 2,16 € 2,16 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,85 € 1,85 € 1,85 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,62 € 1,72 € 1,63 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,84 € 0,84 € 0,84 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,64 € 0,79 € 0,73 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,20 1,34 1,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
2,18 2,26 2,32

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
2,03 2,03 2,03

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,11 0,11 0,12

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,40 1,40 1,40

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,31 1,37 1,37

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,52 0,53 0,55

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
2,01 2,01 2,01

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,82 1,87 1,95

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
1,02 1,02 1,02

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
2,06 2,06 2,06

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,78 0,80 0,80

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,50 0,57 0,65

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,61 0,88 0,99

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,23 0,30 0,46

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,25 2,36 2,41

ΦΑΣΟΛΙΑ
2,21 2,21 2,21

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,88 1,88 1,88

ΦΛΑΣΚΑ Β
1,19 1,19 1,19

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,42 1,60 1,65

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,54 1,54 1,54

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,74 0,75 0,79

 


b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (03-01)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 1,20 – 1,40 1,00 – 1,10 10800 1.20 1.30 0.50
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 1,40 – 1,80 1.60 1.40 0.75
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,45 – 0,50 0,35 – 0,40 100 0.45 0.35 0.25
Αντίδια / Leaved 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 3900 1.00 0.70 0.50
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,90 0,45 – 0,50 7600 0.70 0.70 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,90 – 2,10 1,70 – 1,80 4100 1.90 1.30 1.30
Κουνουπίδια / Cauliflower 1,20 – 1,60 12700 1.40 1.50 0.80
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,45 – 0,50 0,35 – 0,40 300 0.45 0.45 0.40
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 92300 0.38 0.39 0.50
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,45 0,20 – 0,25 35200 0.30 0.40 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,90 – 2,20 1,70 – 1,80 12500 2.00 2.20 1.30
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,90 – 2,20 1,70 – 1,80 2.00 2.20 1.30
Μαρούλια / Lettuce 1,80 – 2,00 1,60 – 1,70 2600 1.80 1.60 0.70
Μπρόκολα / Broccoli 1,80 – 2,00 1,60 – 1,70 9500 1.80 1.80 1.00
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 97800 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 5100 1.20 0.70 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,70 – 2,00 1,50 – 1,60 1.80 1.80 1.25
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,10 – 1,20 25400 1.30 1.10 1.00
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,90 – 2,20 1,70 – 1,80 2.00 2.10 1.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,15 – 0,20 0,11 – 0,14 0.17 0.17 0.11
Πράσα / Leeks 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 7200 0.80 0.65 0.55
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,40 – 0,60 50 0.50 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 1,80 – 2,00 1,60 – 1,70 4400 1.80 1.60 0.55
Σέλινο / Celery 1,40 – 1,70 1,10 – 1,30 2900 1.40 1.60 0.85
Σκόρδα / Garlic 3,80 – 4,20 2100 4.00 4.00 3.00
Σπανάκι / Spinach 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 10300 0.80 0.70 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.60 1,10 – 1,40 0,80 – 0,90 88700 1.20 1.10 1.35
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 04-01-2017
Στην κορυφή