Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 04-12-2017

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,59 € 0,69 € 0,64 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,40 € 0,42 € 0,41 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ A
1,22 € 1,36 € 1,26 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,38 € 0,43 € 0,39 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,50 € 0,81 € 0,73 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,88 € 0,88 € 0,88 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.Π.
0,56 € 0,58 € 0,57 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,27 € 0,27 € 0,27 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ Ο.Δ.Π.
0,41 € 0,43 € 0,42 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,16 € 0,17 € 0,17 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,70 € 0,74 € 0,74 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Β
0,25 € 0,29 € 0,27 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,36 € 0,52 € 0,50 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,75 € 0,79 € 0,76 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,28 € 0,34 € 0,33 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,40 0,40 0,40

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
0,85 0,85 0,85

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,63 0,74 0,66

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,68 0,79 0,72

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,42 0,53 0,50

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,39 0,41 0,39

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,19 0,19 0,19

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,57 0,59 0,58

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,32 0,32 0,32

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
0,81 0,81 0,81

ΚΑΥΤΕΡΑ Α
0,04 0,04 0,04

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,42 0,42 0,42

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.44 € 0.45 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.65 € 0.66 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.07 € 0.07 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.39 € 0.39 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.82 € 0.84 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.26 € 0.26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.57 € 0.57 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.27 € 0.27 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.92 € 0.92 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.43 € 0.51 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.72 € 0.77 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.28 € 0.32 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.50 € 0.50 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.33 € 0.33 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
1.25 € 1.25 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,50 € 0,66 € 0,58 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,45 € 0,45 € 0,45 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,45 € 0,45 € 0,45 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΕΡΑΤΟ Β Ο.Δ.
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,62 € 0,85 € 0,78 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,28 € 0,28 € 0,28 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,50 € 0,54 € 0,53 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,26 € 0,29 € 0,27 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,59 € 0,63 € 0,60 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,88 € 0,96 € 0,92 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚΩΝ.
0,92 € 0,92 € 0,92 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝ. ΑΔΙΑΛΛ.ΠΙΣΤ.
0,45 € 0,45 € 0,45 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,40 € 0,43 € 0,40 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,42 € 0,47 € 0,46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,39 € 0,47 € 0,40 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,05 € 0,07 € 0,06 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,68 € 0,77 € 0,72 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,48 € 0,48 € 0,48 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,18 € 0,32 € 0,25 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,42 € 1,42 € 1,42 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,51 € 0,51 € 0,51 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,45 € 0,55 € 0,52 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,27 € 0,29 € 0,28 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,75 € 0,78 € 0,75 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,22 € 0,37 € 0,34 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,42 0,44 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,52 0,57 0,65

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,48 0,70 0,83

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,16 0,23

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,07 0,08 0,08

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,43 0,43 0,43

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,38 0,39 0,41

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,05 0,05 0,05

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,05 0,05 0,05

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,42 0,44 0,45

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,53 0,58 0,63

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,16 0,16 0,16

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,43 0,43 0,43

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,59 0,68 0,81

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,21 0,25 0,26

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,45 1,45 1,45

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,48 0,48 0,48

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,30 0,30 0,30

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α
0,52 0,54 0,55

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,75 0,76 0,77

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,28 0,32 0,36

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΥΔΡΟΠ
0,30 0,30 0,30

ΕΑΣ Ιεράπετρας

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (02-12)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 18900 0.60 0.65 0.90
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 0.85 0.75 1.40
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 9300 0.50 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 20 0.55 0.55 0.00
Καρότα / Carrots 0,60 – 0,80 0,45 – 0,50 8500 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,70 – 0,90 13700 1.00 1.10 0.85
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 22800 0.50 0.45 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 600 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,30 – 0,35 0,23 – 0,28 93400 0.30 0.30 0.39
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 41200 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 20600 0.95 0.90 1.30
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 0.95 0.90 1.30
Μαρούλια / Lettuce 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 8500 0.60 0.50 0.55
Μπρόκολα / Broccoli 1.30 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 19700 0.70 0.65 0.90
Πατάτες / Potatoes 0,30 – 0,39 0,24 – 0,28 115600 0.33 0.33 0.45
Παντζάρια / Beets 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 7300 0.45 0.45 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.85 1.00
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 33800 0.75 0.80 0.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 0,90 – 1,40 0,70 – 0,80 1.10 1.00 1.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,09 – 0,13 0,06 – 0,08 0.10 0.12 0.14
Πράσα / Leeks 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 6600 0.50 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 8200 0.60 0.50 0.55
Σέλινο / Celery 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 7300 0.90 0.90 1.00
Σκόρδα / Garlic 2,60 – 3,00 2,00 – 2,40 3500 2.70 2.70 3.65
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7900 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,70 – 1,10 0,40 – 0,60 97800 0.80 0.65 0.70
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,70 – 0,90 1900 0.70 0.80 0.00

 

Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 04-12-2017
Στην κορυφή