Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 05-02-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,96 € 1,06 € 0,98 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
1,84 € 1,88 € 1,86 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,11 € 0,11 € 0,11 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,15 € 1,26 € 1,21 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,48 € 1,58 € 1,55 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,74 € 1,76 € 1,75 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,51 € 1,51 € 1,51 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,65 € 0,69 € 0,68 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,68 € 0,68 € 0,68 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,40 € 0,38 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΨΙΛΗ
0,37 € 0,37 € 0,37 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,42 € 1,42 € 1,42 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,47 € 1,47 € 1,47 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.00 € 1.07 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.22 € 1.22 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.52 € 1.56 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.63 € 0.64 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.74 € 1.77 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
2.03 € 2.03 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
1.01 € 1.01 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.55 € 1.55 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.67 € 0.72 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.22 € 0.25 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.35 € 0.41 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.25 € 0.25 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ ΤΣΑΜ
0.31 € 0.31 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.52 € 1.52 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.45 € 1.45 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.61 € 0.61 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,56 0,56 0,56

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,56 0,60 0,66

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,94 1,02 1,08

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,29 1,41 1,58

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,73 0,85 1,13

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,13 0,13 0,13

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,39 1,39 1,39

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,21 1,23 1,25

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,85 0,85 0,86

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,86 0,86 0,86

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,48 1,48 1,48

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,63 1,64 1,67

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
1,05 1,15 1,29

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
2,17 2,17 2,17

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,59 1,61 1,62

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
1,09 1,09 1,09

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,87 0,93 1,00

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,56 0,67 0,75

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,13 0,15

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,85 1,95 2,06

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,21 0,30 0,47

ΦΑΣΟΛΙΑ
3,41 3,41 3,41

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,65 1,65 1,65

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,53 1,56 1,58

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,55 0,71 0,86

Golden Farm

Kaτώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ

0,92 € 1,05 € 1,00 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,96 € 1,03 € 0,99 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,58 € 0,70 € 0,61 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,58 € 0,78 € 0,70 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,45 € 1,67 € 1,55 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,12 € 0,14 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,35 € 1,56 € 1,45 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
1,01 € 1,12 € 1,04 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
2,16 € 2,21 € 2,18 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
1,01 € 1,24 € 1,18 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
1,40 € 1,40 € 1,40 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,73 € 1,80 € 1,77 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
1,00 € 1,29 € 1,22 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,78 € 0,78 € 0,78 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,57 € 1,57 € 1,57 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
1,19 € 1,19 € 1,19 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,81 € 0,81 € 0,81 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,55 € 0,74 € 0,67 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,13 € 0,16 € 0,13 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,84 € 2,06 € 1,96 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,11 € 0,47 € 0,39 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
3,85 € 3,85 € 3,85 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,59 € 1,59 € 1,59 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,78 € 0,78 € 0,78 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,57 € 1,59 € 1,58 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Ο.Δ.
1,40 € 1,57 € 1,48 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,55 € 0,75 € 0,69 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,87 € 0,87 € 0,87 €

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,62 0,67 0,71

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,23 0,24

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,33 0,34 0,39

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,27 0,27 0,27

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,62 0,66 0,71

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,68 0,69 0,70

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
1,01 1,01 1,01

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,89 0,89 0,90

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,22 1,22 1,22

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,22 1,24 1,30

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,31 1,48 1,63

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
1,03 1,08 1,10

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
1,38 1,38 1,38

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ.Π. Α
1,26 1,26 1,26

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,92 0,92 0,92

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,57 1,58 1,59

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,49 1,49 1,49

ΜΕΛΙΤΖ. Β
1,34 1,34 1,34

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
1,62 1,63 1,63

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
1,57 1,57 1,57

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,72 0,72 0,72

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,40 1,54 1,55

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,92 0,92 0,92

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,60 1,60 1,60

ΚΑΥΤΕΡO Β
1,47 1,47 1,47

ΚΑΥΤΕΡΟ ΤΕΜ ΟΔ Α
0,13 0,13 0,14

Α.Σ.Π.Ι.

 

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (03-02)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 16200 0.85 0.85 1.00
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,00 – 1,30 1.10 1.10 1.50
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.45
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8900 0.50 0.55 1.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.65 0.00
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 8700 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 11600 1.00 1.00 2.10
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 8400 0.75 0.65 1.10
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 800 0.30 0.30 0.50
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 97200 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 43300 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,40 – 2,00 1,20 – 1,30 15800 1.65 1.20 2.80
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,40 – 2,00 1,20 – 1,30 1.65 1.20 2.80
Μαρούλια / Lettuce 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 9500 0.60 0.75 2.70
Μπρόκολα / Broccoli 1.30 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 10700 0.75 0.60 2.00
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 99500 0.38 0.38 0.45
Παντζάρια / Beets 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 5900 0.45 0.45 1.10
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,60 – 2,00 1,30 – 1,50 1.70 1.50 1.90
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,50 – 1,90 1,20 – 1,40 28300 1.60 1.30 1.95
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,60 – 2,00 1,30 – 1,50 1.70 1.50 3.00
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.18 0.20
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8200 0.50 0.50 0.70
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.50
Σαλάτες / Green salad 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 13900 0.45 0.50 3.30
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 10800 0.75 0.80 2.10
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4500 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 8300 0.55 0.55 0.95
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,70 – 1,00 0,40 – 0,60 95400 0.80 0.55 0.90
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2200 1.00 1.00 1.40
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 05-02-2018
Στην κορυφή