Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 06-02-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,92 € 1,01 € 0,97 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
1,95 € 1,95 € 1,95 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,23 € 1,26 € 1,23 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,39 € 1,44 € 1,41 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,52 € 1,58 € 1,52 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,53 € 1,58 € 1,56 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
1,12 € 1,12 € 1,12 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,61 € 0,71 € 0,68 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΤΣΑΜΠΙ
0,91 € 0,91 € 0,91 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,15 € 0,41 € 0,30 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,65 € 1,65 € 1,65 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,77 € 0,80 € 0,79 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,56 0,56 0,56

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
1,02 1,02 1,02

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,59 0,67 0,63

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,15 0,35 0,24

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,73 0,73 0,73

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,23 1,23 1,23

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,80 0,80 0,80

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,85 0,85 0,85

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
1,57 1,57 1,57

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.02 € 1.06 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.25 € 1.26 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.40 € 1.46 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.66 € 0.69 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.53 € 1.53 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.61 € 1.61 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.66 € 0.71 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.13 € 0.15 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.40 € 0.43 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.27 € 0.27 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.62 € 1.62 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.63 € 1.63 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.52 € 1.52 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
1.94 € 1.94 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,66 0,66 0,66

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,45 0,63 0,71

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,93 1,03 1,10

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,17 1,27 1,39

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,66 0,68 0,78

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
1,18 1,18 1,18

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,12 0,12 0,12

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,53 1,54 1,59

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,25 1,26 1,30

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,70 0,70 0,70

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,91 0,92 0,93

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,79 0,79 0,79

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,44 1,44 1,44

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,46 1,49 1,55

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,81 0,91 0,93

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,45 1,46 1,48

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,45 1,52 1,56

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,75 0,83 0,99

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,93 0,93 0,93

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,51 0,64 0,73

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,11 0,12

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,96 1,96 1,97

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,93 0,93 0,93

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,13 0,34 0,40

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,56 1,65 1,67

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,99 0,99 0,99

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,62 1,67 1,73

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,80 0,91 0,99

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,98 € 1,05 € 1,02 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,90 € 1,04 € 0,99 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,57 € 0,63 € 0,60 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,57 € 0,72 € 0,64 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,28 € 1,44 € 1,39 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,78 € 0,78 € 0,78 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,83 € 1,01 € 0,95 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
1,48 € 1,55 € 1,50 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,91 € 0,92 € 0,91 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
1,39 € 1,39 € 1,39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,48 € 1,50 € 1,49 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,88 € 0,88 € 0,88 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,52 € 1,53 € 1,53 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,01 € 1,01 € 1,01 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,52 € 1,59 € 1,57 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,75 € 0,81 € 0,78 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,19 € 1,30 € 1,23 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,69 € 0,69 € 0,69 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β Ο.Δ.
0,76 € 0,79 € 0,79 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,83 € 0,86 € 0,84 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,54 € 0,54 € 0,54 €

ΤΟΜΑΤA A
0,54 € 0,66 € 0,60 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0,57 € 0,67 € 0,61 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,14 € 0,11 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LIPSO
1,90 € 1,90 € 1,90 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,99 € 2,04 € 2,02 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β ΠΙΣΤ
0,91 € 1,06 € 0,98 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,28 € 0,42 € 0,34 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
3,25 € 3,63 € 3,39 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,56 € 1,56 € 1,56 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,87 € 0,87 € 0,87 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,67 € 1,67 € 1,67 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,71 € 0,93 € 0,87 €

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,53 0,59 0,66

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,07 0,12

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,34 0,36 0,36

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,56 0,62 0,69

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,62 0,62 0,62

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,12 2,12 2,12

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,36 0,69 0,73

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,05 1,05 1,05

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,92 0,92 0,92

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,89 0,89 0,89

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,28 1,28 1,28

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,28 1,28 1,28

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,02 1,37 1,42

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,71 0,75 0,78

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
1,42 1,42 1,42

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,89 0,89 0,89

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,35 1,45 1,58
ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,96 0,96 0,96

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
1,46 1,46 1,46

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,62 1,62 1,62

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,89 0,89 0,89

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,57 1,58 1,65

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,65 0,65 0,65

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,61 1,61 1,61

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
3,35 3,35 3,35

 

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (05-02)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,80 – 1,10 0,60 – 0,70 14300 0.90 0.95 1.15
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,00 – 1,30 1.10 1.10 1.50
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.45
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8900 0.50 0.55 1.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.00
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 8700 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 11600 1.00 1.00 2.10
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 7900 0.70 0.75 1.10
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 800 0.30 0.30 0.50
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 97200 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 43300 0.25 0.25 0.35
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,40 – 2,00 1,20 – 1,30 15800 1.65 1.20 2.50
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,40 – 2,00 1,20 – 1,30 1.65 1.20 2.50
Μαρούλια / Lettuce 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 9500 0.60 0.65 2.70
Μπρόκολα / Broccoli 1.30 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 8100 0.85 0.60 1.80
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 99500 0.38 0.38 0.45
Παντζάρια / Beets 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 5900 0.45 0.45 1.10
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,60 – 2,00 1,40 – 1,50 1.70 1.50 1.90
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,50 – 1,90 1,30 – 1,40 28300 1.60 1.30 1.95
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,60 – 2,00 1,40 – 1,50 1.70 1.50 2.80
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.18 0.12
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8200 0.50 0.50 0.65
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.50
Σαλάτες / Green salad 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 12600 0.45 0.40 3.00
Σέλινο / Celery 0,70 – 1,00 0,40 – 0,60 10800 0.75 0.80 2.00
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4500 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 7700 0.60 0.55 0.90
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,80 – 1,10 0,50 – 0,70 92400 0.90 0.55 0.80
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2200 1.00 1.00 1.40
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 06-02-2018
Στην κορυφή