Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 07-03-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,46 € 0,27 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,23 € 0,27 € 0,24 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ B
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
2,04 € 2,20 € 2,11 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1,35 € 1,35 € 1,35 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,00 € 1,00 € 1,00 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,78 € 0,87 € 0,80 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,78 € 1,78 € 1,78 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,58 € 1,74 € 1,61 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
1,00 € 1,00 € 1,00 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,34 € 0,52 € 0,45 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΤΣΑΜΠΙ
0,50 € 0,50 € 0,50 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,11 € 0,23 € 0,19 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,54 € 1,54 € 1,54 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,92 € 0,92 € 0,92 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,63 € 1,68 € 1,64 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
1,00 € 1,00 € 1,00 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,20 0,60 0,30

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,35 0,46 0,39

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,17 0,17 0,17

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,14 0,22 0,17

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,98 0,98 0,98

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,95 0,95 0,95

ΤΟΜATΕΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
2,12 2,12 2,12

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.27 € 0.33 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.81 € 0.89 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.13 € 0.15 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.78 € 0.85 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.55 € 0.55 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
1.75 € 1.75 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.99 € 0.99 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.99 € 0.99 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.61 € 1.63 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.44 € 0.54 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.14 € 0.18 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.07 € 1.07 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.65 € 1.65 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
0.78 € 0.78 €

ΦΛΑΣΚΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.86 € 0.86 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.59 € 1.61 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
1.03 € 1.03 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.98 € 0.98 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.01 € 2.16 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

CHERRY
1,30 € 1,30 € 1,30 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,20 € 0,43 € 0,30 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,35 € 0,32 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,08 € 0,08 € 0,08 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,57 € 1,60 € 1,59 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,52 € 0,85 € 0,70 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,18 € 0,18 € 0,18 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,18 € 0,24 € 0,20 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,78 € 0,83 € 0,80 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,52 € 0,52 € 0,52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,77 € 0,82 € 0,80 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,77 € 1,77 € 1,77 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,53 € 0,53 € 0,53 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,52 € 1,64 € 1,58 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
1,00 € 1,09 € 1,01 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
0,97 € 1,05 € 1,02 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,62 € 0,62 € 0,62 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,46 € 0,66 € 0,62 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,35 € 0,55 € 0,48 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 € 0,12 € 0,08 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,14 € 2,18 € 2,16 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β ΠΙΣΤ
1,18 € 1,18 € 1,18 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,07 € 0,26 € 0,15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,52 € 1,52 € 1,52 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,97 € 1,01 € 0,98 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,45 € 1,57 € 1,49 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,09 € 1,09 € 1,09 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,96 € 1,06 € 0,98 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,20 0,28 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,45 0,56 0,91

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,16 0,20

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,66 1,66 1,67

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,01 1,02 1,05

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,30 0,37 0,57

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,58 0,58 0,62

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,73 0,79 0,83

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,41 0,54 0,62

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,78 0,78 0,78

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,57 1,62 1,66

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,89 0,89 0,89

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,30 0,45 0,62

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,06 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,94 2,06 2,25

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,10 0,17 0,24

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,57 1,60 1,63

ΦΛΑΣΚΑ Β
1,04 1,04 1,04

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,42 1,52 1,56

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,94 0,96 0,98

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,32 0,40 0,45

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,14 0,17 0,18

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,30 0,41 0,60

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,03 2,10 2,16

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,11 0,11 0,11

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,49 0,49 0,49

ΑΓΓΟΥΡΙ Ο.Δ. Β
0,11 0,11 0,11

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,11 0,16 0,20

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,65 0,65 0,65

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,97 0,97 0,97

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,01 1,02 1,04

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,97 1,01 1,05

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,54 1,56 1,57

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,60 1,60 1,60

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,59 0,60 0,69

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,77 0,78 0,80

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,80 0,80 0,80

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,98 1,03 1,04

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,41 1,41 1,41

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (06-03)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,45 – 0,75 0,30 – 0,40 20600 0.50 0.60 0.80
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,00 – 1,40 1.20 1.50 1.40
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.40
Αντίδια / Leaved 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 8200 0.45 0.45 1.10
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.00
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 9600 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 13500 1.00 1.00 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 4400 0.90 0.65 0.60
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 300 0.35 0.35 0.40
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 95300 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 32900 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 22600 1.20 1.40 1.30
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 1.20 1.40 1.30
Μαρούλια / Lettuce 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 3800 0.80 0.65 1.20
Μπρόκολα / Broccoli 1.40 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 7700 1.00 0.80 0.75
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.47
Παντζάρια / Beets 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 7800 0.45 0.45 1.00
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,00 – 1,20 1.40 1.65 1.70
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,50 – 1,90 1,00 – 1,40 31700 1.70 1.65 2.00
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,60 – 2,00 1,20 – 1,40 1.80 1.80 2.10
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.15
Πράσα / Leeks 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 5500 0.60 0.55 0.60
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.45
Σαλάτες / Green salad 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 15200 0.45 0.45 0.70
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 8900 0.70 0.80 1.10
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4500 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8400 0.50 0.50 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,70 – 1,00 0,40 – 0,60 90300 0.80 0.55 0.85
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2400 1.00 1.00 1.00
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 07-03-2018
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο