Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 09-01-2018


b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,75 € 0,84 € 0,79 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,70 € 0,77 € 0,75 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
1,93 € 1,96 € 1,95 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,77 € 0,87 € 0,83 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,23 € 0,23 € 0,23 €

ΚΝΩΣΣΟΥ
0,88 € 0,88 € 0,88 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,16 € 1,16 € 1,16 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,70 € 0,75 € 0,74 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,61 € 0,66 € 0,64 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,27 € 0,32 € 0,30 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,11 € 1,11 € 1,11 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,15 € 1,26 € 1,21 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,42 € 0,42 € 0,42 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,42 0,42 0,42

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
0,71 0,71 0,71

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,68 0,83 0,75

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,20 0,20 0,20

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,21 0,27 0,25

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,80 0,85 0,82

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,56 0,56 0,56

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,42 0,42 0,42

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
1,18 1,18 1,18

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,25 0,25 0,25

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΙΣΤ
0.66 € 0.66 €

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.42 € 0.44 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.72 € 0.78 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0.13 € 0.13 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.19 € 0.22 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.23 € 0.23 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.89 € 0.89 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.72 € 0.79 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.38 € 0.38 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.17 € 0.17 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.50 € 0.50 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.78 € 0.78 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.62 € 0.65 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.12 € 0.12 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.32 € 0.36 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.11 € 1.12 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.16 € 1.17 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.47 € 0.47 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.47 € 0.47 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
1.95 € 1.95 €

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,66 € 0,78 € 0,71 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,60 € 0,81 € 0,77 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,46 € 0,50 € 0,50 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΕΡΑΤΟ Β Ο.Δ.
0,17 € 0,27 € 0,21 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,24 € 0,29 € 0,26 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,72 € 0,88 € 0,78 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
1,19 € 1,23 € 1,21 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,71 € 0,71 € 0,71 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,71 € 0,71 € 0,71 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,17 € 1,17 € 1,17 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β Ο.Δ.
0,39 € 0,39 € 0,39 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,80 € 0,80 € 0,80 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,82 € 0,88 € 0,83 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,78 € 0,91 € 0,82 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,53 € 0,67 € 0,59 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0,63 € 0,65 € 0,65 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,23 € 0,23 € 0,23 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,99 € 1,99 € 1,99 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,23 € 0,38 € 0,31 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ

1,92 € 1,92 € 1,92 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,07 € 1,21 € 1,19 €

ΦΛΑΣΚΑ Α Ο.Δ.
1,07 € 1,16 € 1,11 €

ΦΛΑΣΚΑ Β Ο.Δ.
0,66 € 0,66 € 0,66 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,11 € 1,18 € 1,15 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Ο.Δ.
1,13 € 1,25 € 1,16 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,50 € 0,50 € 0,50 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,36 € 0,44 € 0,40 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,26 € 0,62 € 0,52 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,40 0,40 0,40

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,63 0,70 0,77

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,70 0,74 0,81

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,13 0,15 0,16

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,12 0,12 0,13

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,42 1,65 1,66

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,82 0,82 0,82

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,16 0,17 0,26

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,26 0,26 0,26

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,80 0,80 0,80

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,11 1,14 1,18

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
1,18 1,18 1,18

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,78 0,78 0,78

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,24 1,24 1,24

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,62 0,76 0,84

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,51 0,62 0,69

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,97 1,98 1,99

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,17 0,17 0,17

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
1,07 1,07 1,07

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,25 0,33 0,42

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,28 1,28 1,28

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,11 1,11 1,11

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,40 0,51 0,56

 

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,58 0,65 0,68

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,70 0,70 0,70

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,75 0,75 0,75

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,00 2,00 2,00

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,49 0,51 0,52

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,61 0,68 0,74

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
0,67 0,67 0,67

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,83 0,83 0,83

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,83 0,83 0,83

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,60 0,60 0,60

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,15 0,15 0,15

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,61 0,61 0,61

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,46 0,46 0,46

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,62 0,62 0,62

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
0,62 0,73 0,78

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,81 0,81 0,81

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
1,12 1,12 1,12

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,20 1,21 1,22

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,65 0,65 0,65

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,15 1,17 1,20

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,15 1,15 1,15

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,45 0,45 0,45

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,12 1,12 1,12

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,12 1,14 1,15


 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (08-12)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 16700 0.60 0.70 1.10
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,30 1.10 1.20 1.60
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.35 0.45
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8400 0.50 0.60 1.40
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 20 0.55 0.55 0.00
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 8300 0.60 0.60 0.70
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,30 0,80 – 0,90 10200 1.10 1.20 2.10
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 17700 0.45 0.80 1.60
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.50
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 100600 0.35 0.30 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 42300 0.25 0.30 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,40 0,80 – 0,90 16100 1.20 1.20 2.10
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,40 0,80 – 0,90 1.20 1.20 2.10
Μαρούλια / Lettuce 0,70 – 1,00 2900 0.85 0.90 2.00
Μπρόκολα / Broccoli 1.20 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 17800 0.55 0.80 2.00
Πατάτες / Potatoes 0,31 – 0,40 0,25 – 0,29 108200 0.35 0.37 0.45
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 6400 0.50 0.50 1.00
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 1.10 1.00 1.80
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,90 – 1,10 0,70 – 0,80 29500 0.90 0.85 1.30
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,10 – 1,40 0,80 – 0,90 1.20 1.20 2.10
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,17 – 0,21 0,13 – 0,15 0.18 0.18 0.17
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8900 0.50 0.85 0.90
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.50
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 11200 0.55 0.90 2.00
Σέλινο / Celery 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 5400 0.90 1.10 1.40
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4700 2.60 2.70 4.00
Σπανάκι / Spinach 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 5300 0.70 0.60 1.10
Τομάτες / Tomatoes 1.60 0,70 – 1,10 0,30 – 0,60 100800 0.80 1.20 1.10
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 1200 1.00 1.05 0.00
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 09-01-2018
Στην κορυφή