Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 09-03-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,29 € 0,35 € 0,32 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
1,90 € 1,90 € 1,90 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,90 € 0,92 € 0,91 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,73 € 0,73 € 0,73 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,11 € 0,19 € 0,12 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,89 € 0,89 € 0,89 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α 1,57 € 1,58 € 1,58 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Β 0,65 € 0,85 € 0,74 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,54 € 1,62 € 1,57 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,40 € 0,53 € 0,47 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,23 € 0,23 € 0,23 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,10 € 0,19 € 0,17 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,58 € 1,65 € 1,61 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,86 € 0,86 € 0,86 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,22 € 1,32 € 1,29 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,85 € 1,04 € 1,01 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,82 € 0,85 € 0,83 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.31 € 0.37 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.98 € 0.98 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.75 € 0.76 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.86 € 0.86 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.80 € 0.80 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.67 € 1.67 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.50 € 0.55 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.63 € 1.63 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.75 € 0.75 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
0.62 € 0.62 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.27 € 1.27 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΙΣΤ
0.69 € 0.69 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
1.90 € 1.90 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β ΠΙΣΤ
0.59 € 0.63 €

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

CHERRY
1,35 € 1,35 € 1,35 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,32 € 0,43 € 0,38 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,22 € 0,36 € 0,31 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 € 0,06 € 0,05 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,35 € 1,49 € 1,43 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,11 € 0,12 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,60 € 0,82 € 0,72 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
1,59 € 1,67 € 1,62 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,78 € 0,78 € 0,78 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,80 € 0,86 € 0,82 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,69 € 1,69 € 1,69 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
1,00 € 1,00 € 1,00 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,00 € 1,00 € 1,00 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,56 € 1,67 € 1,62 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,88 € 0,88 € 0,88 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,93 € 0,95 € 0,94 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.
0,86 € 0,86 € 0,86 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,22 € 0,56 € 0,40 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,45 € 0,58 € 0,56 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,36 € 0,57 € 0,47 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,20 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LIPSO
1,90 € 1,90 € 1,90 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,92 € 2,06 € 2,00 €

ΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,12 € 0,22 € 0,18 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,70 € 1,70 € 1,70 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
1,76 € 1,76 € 1,76 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,31 € 1,36 € 1,33 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,60 € 0,88 € 0,77 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,33 0,37 0,43

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,56 0,75 0,82

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α – Β
0,12 0,12 0,12

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,11 0,11 0,12

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,35 1,41 1,46

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,94 0,95 1,01

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,30 0,40 0,56

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,47 0,52 0,56

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,40 0,48 0,50

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,71 1,71 1,71

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,80 0,85 0,90

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,64 0,65 0,65

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,59 1,63 1,72

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,78 0,78 0,78

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,40 1,51 1,59

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,85 0,85 0,85

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,85 0,85 0,85

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,33 0,48 0,62

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,06 0,12

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,94 1,99 2,13

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,86 0,86 0,86

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,15 0,15 0,15

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,72 0,76 0,86

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,10 0,19 1,17

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,58 1,63 1,67

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,68 0,92 1,04

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,18 1,33 1,39

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,50 0,72 0,87

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,22 0,22 0,23

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,53 0,53 0,53

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,56 0,57 0,62

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,98 2,02 2,08

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,10 0,11 0,13

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
0,39 0,39 0,39

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,41 0,41 0,41

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,49 0,58 0,62

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,95 0,95 0,95

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,95 0,95 0,96

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,84 0,84 0,84

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
1,06 1,10 1,13

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,50 1,54 1,59

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,00 1,37 1,83

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,68 0,68 0,68

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,83 0,86 0,88

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,88 0,88 0,88

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,61 1,61 1,61

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,66 0,75 0,76

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,38 1,38 1,38

ΚΑΥΤΕΡO Β
1,57 1,57 1,57

Α.Σ.Π.Ι.

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (08-03)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,45 – 0,75 0,30 – 0,40 21300 0.50 0.55 0.65
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,00 – 1,40 1.20 1.40 1.10
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.35
Αντίδια / Leaved 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 8200 0.45 0.45 1.10
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.80
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 9600 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 12500 1.00 1.00 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 6400 0.90 0.65 0.50
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 300 0.35 0.35 0.35
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 90800 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 35300 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 21500 1.20 1.30 1.20
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 1.20 1.30 1.20
Μαρούλια / Lettuce 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 3700 0.80 0.70 1.10
Μπρόκολα / Broccoli 1.40 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 7900 1.00 0.75 0.65
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.47
Παντζάρια / Beets 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 7200 0.45 0.45 1.00
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,00 – 1,20 1.40 1.50 1.60
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,50 – 1,90 1,00 – 1,40 30800 1.70 1.50 2.00
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,60 – 2,00 1,20 – 1,40 1.80 1.80 2.10
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.21
Πράσα / Leeks 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 5400 0.60 0.55 0.60
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 15700 0.45 0.45 0.55
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 8900 0.70 0.80 1.00
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4500 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7600 0.50 0.50 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,70 – 1,10 0,40 – 0,60 90300 0.85 0.55 0.75
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2600 1.00 1.00 1.00
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 09-03-2018
Στην κορυφή