Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 10-01-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,10 € 1,26 € 1,17 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,92 € 0,96 € 0,94 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
2,76 € 2,76 € 2,76 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,12 € 0,13 € 0,13 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1,65 € 1,68 € 1,67 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,18 € 1,21 € 1,18 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,71 € 0,71 € 0,71 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,57 € 0,58 € 0,57 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,69 € 0,69 € 0,69 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
2,08 € 2,20 € 2,14 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,97 € 1,97 € 1,97 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
2,11 € 2,29 € 2,18 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
1,38 € 1,42 € 1,39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
2,24 € 2,24 € 2,24 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Β
1,45 € 1,45 € 1,45 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,96 € 0,98 € 0,98 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,66 € 0,66 € 0,66 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,95 € 1,12 € 1,03 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,35 € 0,36 € 0,36 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,41 € 0,70 € 0,64 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,86 € 1,86 € 1,86 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,96 € 1,99 € 1,97 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α Ο.Δ.Π.
2,11 € 2,11 € 2,11 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
1,00 € 1,44 € 1,10 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,81 € 1,81 € 1,81 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
1,02 € 1,03 € 1,02 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
1,28 € 1,28 € 1,28 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
2,32 € 2,32 € 2,32 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Β
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,72 € 1,18 € 0,91 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,52 € 0,68 € 0,61 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,66 € 0,68 € 0,67 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,17 € 1,17 € 1,17 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
2,07 € 2,07 € 2,07 €

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,82 0,93 1,06

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,27 0,43 0,46

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,72 2,74 2,81

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,95 0,97 0,98

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,25 1,25 1,25

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,64 0,64 0,64

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,68 0,70 0,71

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,17 1,19 1,19

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,19 1,19 1,19

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,81 1,87 1,93

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,61 0,61 0,61

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,46 0,63 0,68

ΝΤΟΛΜΑΣ Ο.Δ. Α
0,88 0,88 0,88

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
0,84 0,87 0,88

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
2,16 2,16 2,16

ΜΕΛΙΤΖ. Β
1,03 1,03 1,03

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
2,11 2,16 2,25

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,52 0,52 0,52

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,82 1,83 1,85

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,88 0,88 0,88

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,87 1,87 1,87

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,02 1,02 1,02

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,87 1,87 1,87

ΚΑΥΤΕΡO Β
1,66 1,66 1,66

b-4

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,93 0,94 0,95

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,90 0,91 0,95

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,06 1,20 1,24

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
1,24 1,24 1,24

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,88 1,91 1,96

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,11 0,11 0,12

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,56 1,64 1,67

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,19 1,19 1,19

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,69 0,69 0,69

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
2,11 2,11 2,11

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
2,13 2,16 2,24

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
1,45 1,45 1,45

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
2,55 2,55 2,55

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,94 0,94 0,94

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,82 0,90 0,94

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,46 0,46 0,46

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,31 0,50 0,58

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,61 0,91 1,03

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,11 0,22

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,81 2,81 2,81

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
1,05 1,05 1,05

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,83 1,85 1,87

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,81 1,87 1,88

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,93 0,93 0,93

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,77 0,87 0,96

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,16 € 1,26 € 1,20 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,10 € 1,16 € 1,16 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,88 € 0,96 € 0,95 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,66 € 1,66 € 1,66 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,83 € 1,83 € 1,83 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
2,05 € 2,05 € 2,05 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
2,08 € 2,28 € 2,22 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
1,68 € 1,68 € 1,68 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,83 € 0,86 € 0,83 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,56 € 0,56 € 0,56 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
1,18 € 1,18 € 1,18 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,18 € 1,18 € 1,18 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,67 € 0,67 € 0,67 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,69 € 0,69 € 0,69 €

ΤΟΜΑΤΑ TORRY B
0,23 € 0,23 € 0,23 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,66 € 1,03 € 0,86 €

CHERRY
2,05 € 2,05 € 2,05 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,68 € 1,03 € 1,01 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,38 € 0,38 € 0,38 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,36 € 0,26 €

ΤΟΜΑΤΑ Β Ο.Δ.
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,31 € 2,85 € 2,70 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,33 € 0,61 € 0,43 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,82 € 1,85 € 1,83 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,01 € 1,01 € 1,01 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,63 € 0,67 € 0,65 €

ΑΝΑΤΟΛΗ


b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (09-01)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 1,00 – 1,30 0,80 – 0,90 9100 1.10 1.20 0.55
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 1,40 – 1,80 1.60 1.60 0.75
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,45 – 0,50 0,35 – 0,40 100 0.45 0.45 0.25
Αντίδια / Leaved 1,20 – 1,60 2700 1.40 1.00 0.50
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,90 0,45 – 0,50 6900 0.70 0.70 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,90 – 2,30 2300 2.10 1.90 1.20
Κουνουπίδια / Cauliflower 1,40 – 1,80 6500 1.60 1.40 0.70
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,40 – 0,60 200 0.50 0.45 0.40
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 89300 0.38 0.38 0.50
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,45 0,20 – 0,25 36900 0.30 0.30 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 2,00 – 2,30 1,80 – 1,90 11800 2.10 2.00 1.30
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 2,00 – 2,30 1,80 – 1,90 2.10 2.00 1.30
Μαρούλια / Lettuce 1,80 – 2,20 1700 2.00 1.80 0.60
Μπρόκολα / Broccoli 1,80 – 2,20 7800 2.00 1.80 0.85
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 94800 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 1,00 – 1,30 0,80 – 0,90 3700 1.00 1.20 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,70 – 2,00 1,50 – 1,60 1.80 1.80 1.25
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,10 – 1,20 22400 1.30 1.30 1.00
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2,00 – 2,30 1,80 – 1,90 2.10 2.00 1.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,15 – 0,20 0,11 – 0,14 0.17 0.17 0.11
Πράσα / Leeks 0,90 – 1,00 0,70 – 0,80 5900 0.90 0.80 0.60
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,40 – 0,60 50 0.50 0.50 0.35
Σαλάτες / Green salad 1,80 – 2,20 2800 2.00 1.80 0.55
Σέλινο / Celery 1,40 – 1,70 1,10 – 1,30 2200 1.40 1.40 0.85
Σκόρδα / Garlic 3,80 – 4,20 1900 4.00 4.00 3.00
Σπανάκι / Spinach 1,00 – 1,30 0,80 – 0,90 4100 1.10 0.80 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.60 1,00 – 1,40 0,70 – 0,90 75300 1.10 1.20 1.30
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 10-01-2017
Στην κορυφή