Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 10-04-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,39 € 0,71 € 0,58 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,19 € 0,17 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
4,01 € 4,01 € 4,01 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,08 € 0,08 € 0,08 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,77 € 0,77 € 0,77 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,12 € 1,22 € 1,15 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,60 € 0,66 € 0,62 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,36 € 0,66 € 0,44 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,49 € 0,69 € 0,55 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,83 € 0,91 € 0,87 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ.
0,26 € 0,35 € 0,30 €

ΜΕΛΙΤΖ. ΑΣΠΡΕΣ Α
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,47 € 0,58 € 0,53 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,81 € 0,81 € 0,81 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,80 € 2,05 € 1,89 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,60 € 1,21 € 0,94 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,45 € 0,88 € 0,69 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
1,62 € 1,62 € 1,62 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,93 € 1,24 € 1,10 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,42 € 0,66 € 0,64 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ.
0,12 € 0,54 € 0,38 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,42 € 0,69 € 0,60 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,54 € 0,54 € 0,54 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
2,94 € 2,99 € 2,95 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
1,44 € 1,44 € 1,44 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
1,25 € 1,34 € 1,29 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
0,62 € 0,77 € 0,65 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
0,88 € 0,88 € 0,88 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,91 € 1,27 € 1,06 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,38 € 0,38 € 0,38 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,54 € 0,67 € 0,63 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,16 € 1,22 € 1,21 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.13 € 0.21 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.62 € 0.79 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.11 € 0.11 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.40 € 0.54 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.63 € 0.63 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.17 € 1.21 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.82 € 0.89 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.43 € 0.45 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.51 € 0.52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.32 € 0.32 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.35 € 0.35 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.26 € 0.32 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.85 € 1.85 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
1.14 € 1.29 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.16 € 0.32 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.68 € 0.73 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.74 € 0.76 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.63 € 0.63 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.99 € 1.04 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.24 € 1.24 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
2.99 € 3.01 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
1.33 € 1.33 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.95 € 1.06 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
4.10 € 4.10 €

b-4

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,77 1,00 1,21

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,12 0,16

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,13 0,52 0,72

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,47 0,47 0,47

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,76 0,76 0,76

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,76 0,85 1,08

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
4,01 4,14 4,19

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,20 0,20 0,20

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,40 0,53 0,70

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
0,46 0,46 0,46

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,38 0,38 0,38

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,50 0,52 0,57

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,10 1,10 1,10

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,10 1,10 1,10

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,78 0,94 0,98

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,54 0,54 0,54

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,20 0,45 0,55

ΝΤΟΛΜΑΣ

ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
1,80 1,94 1,96

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,27 0,31 0,33

ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,05 1,05 1,05

ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,25 0,25 0,25

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,50 0,52 0,54

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,06 1,15 1,18

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,56 0,78 1,04

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
3,21 3,21 3,21

ΚΑΥΤΕΡO Α
1,33 1,33 1,33

ΚΑΥΤΕΡO
0,45 0,45 0,45

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,38 0,47 0,81

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,77 0,92 0,98

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α – Β
0,32 0,32 0,32

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,15 0,34 0,46

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,05 0,05 0,09

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,55 0,63 0,71

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,13 1,14 1,16

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,58 0,58 0,58

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,51 0,51 0,51

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,41 0,48 0,50

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,93 0,95 0,98

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,46 0,47 0,51

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,30 0,30 0,30

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,65 1,85 1,90

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,35 0,35 0,35

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,25 0,31 0,60

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,41 0,67 0,81

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,70 0,70 0,70

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,71 1,14 1,36

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,99 0,99 0,99

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,14 0,18 0,23

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
3,99 4,08 4,14

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
1,64 1,64 1,64

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ

0,16 0,16 0,16

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
1,15 1,15 1,15

ΦΑΣΟΛΙΑ
2,51 2,51 2,51

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,09 1,09 1,09

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,55 0,57 0,59

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
3,14 3,31 3,42

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,52 0,81 1,44

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΕΣΩΤ
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,37 € 0,76 € 0,46 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,19 € 0,19 € 0,19 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,17 € 0,19 € 0,19 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,57 € 0,71 € 0,58 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,07 € 0,09 € 0,08 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,55 € 0,98 € 0,82 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,20 € 0,38 € 0,33 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,87 € 0,87 € 0,87 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,47 € 0,55 € 0,49 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,95 € 1,08 € 1,00 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,16 € 0,28 € 0,26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,43 € 0,46 € 0,44 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,25 € 0,58 € 0,38 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,84 € 1,84 € 1,84 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,13 € 1,15 € 1,14 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,29 € 0,43 € 0,32 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,81 € 1,34 € 1,12 €

CHERRY
2,39 € 2,39 € 2,39 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,96 € 1,39 € 1,21 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,14 € 0,26 € 0,21 €

ΤΟΜΑΤΑ Β Ο.Δ.
0,14 € 0,14 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
3,80 € 4,08 € 3,98 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ Ο.Δ.
0,71 € 0,71 € 0,71 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Β ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,35 € 0,75 € 0,57 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ Α
2,40 € 2,40 € 2,40 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ Β
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,09 € 1,09 € 1,09 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
1,22 € 1,22 € 1,22 €

ΦΛΑΣΚΑ Α Ο.Δ.
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,60 € 0,60 € 0,60 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,60 € 0,60 € 0,60 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
2,93 € 3,33 € 3,13 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Ο.Δ.
3,25 € 3,25 € 3,25 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,28 € 1,28 € 1,28 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,52 € 1,39 € 0,96 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,36 € 0,36 € 0,36 €

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (08-04)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 22300 0.55 0.50 0.45
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 0.70 0.70 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,45 0,15 – 0,25 150 0.30 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 12600 0.50 0.55 0.60
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,90 0,30 – 0,40 50 0.65 0.65 0.00
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,85 0,40 – 0,50 7300 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 11800 0.90 0.90 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 18400 0.55 0.60 1.40
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 700 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,38 – 0,44 0,25 – 0,32 95400 0.38 0.38 0.55
Λάχανα / Cabbage 0,20 – 0,45 0,10 – 0,15 37800 0.20 0.20 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,80 – 1,10 0,50 – 0,70 23900 0.85 0.90 1.05
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,80 – 1,10 0,50 – 0,70 0.85 0.90 1.05
Μαρούλια / Lettuce 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 8100 0.70 0.75 0.50
Μπρόκολα / Broccoli 3.00 2,40 – 2,80 2,00 – 2,30 1700 2.50 1.80 1.40
Πατάτες / Potatoes 0,45 – 0,58 0,35 – 0,43 97500 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 11600 0.55 0.55 0.60
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,70 – 2,10 1,50 – 1,60 1.80 2.00 1.95
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 2,60 – 2,90 2,00 – 2,40 28200 2.70 2.00 2.05
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2,70 – 3,00 2,00 – 2,50 2.80 2.00 2.50
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,18 – 0,24 0,15 – 0,17 0.19 0.19 0.14
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10900 0.50 0.55 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,45 100 0.40 0.40 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 17300 0.50 0.50 0.50
Σέλινο / Celery 1.40 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 12400 0.75 0.75 0.90
Σκόρδα / Garlic 3,70 – 4,20 3,30 – 3,50 2800 3.80 3.80 3.00
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 16700 0.50 0.50 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1,20 – 1,50 0,70 – 1,00 93500 1.25 1.20 0.95
Χόρτα(ζωχοί) / Greens(zochoi) 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 7200 0.75 0.75 0.80
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 10-04-2017
Στην κορυφή