Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 10-05-2018

b-4

ΑΝΑΤΟΛΗ

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.12 € 0.12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.36 € 0.36 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.89 € 0.90 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.87 € 0.87 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.28 € 0.28 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.15 € 0.15 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.53 € 0.55 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.53 € 0.60 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.11 € 0.12 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.28 € 0.35 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.14 € 0.18 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.21 € 0.21 €

Golden Farm

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Α.Σ.Π.Ι.

b-4

Σχολίασε το
Στην κορυφή