Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 11-01-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,30 € 1,39 € 1,36 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,98 € 0,98 € 0,98 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
2,81 € 2,96 € 2,84 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,17 € 1,18 € 1,17 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,75 € 0,77 € 0,76 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,69 € 0,69 € 0,69 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,69 € 0,71 € 0,71 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,88 € 1,88 € 1,88 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
1,01 € 1,01 € 1,01 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
2,11 € 2,19 € 2,16 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
1,48 € 1,48 € 1,48 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
2,66 € 2,66 € 2,66 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β
1,56 € 1,56 € 1,56 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,80 € 0,83 € 0,83 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,46 € 0,56 € 0,51 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,78 € 1,08 € 0,99 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,27 € 0,27 € 0,27 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,34 € 0,57 € 0,45 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,91 € 1,91 € 1,91 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
1,44 € 1,44 € 1,44 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,76 € 1,92 € 1,85 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
1,04 € 1,04 € 1,04 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,77 € 0,99 € 0,87 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
1,34 € 1,34 € 1,34 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛ.
1,01 € 1,01 € 1,01 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,74 € 0,94 € 0,83 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,54 € 0,54 € 0,54 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,61 € 0,70 € 0,69 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,10 € 1,10 € 1,10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,98 € 0,98 € 0,98 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
2,12 € 2,12 € 2,12 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΙΣΤ
1.37 € 1.37 €

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
1.03 € 1.03 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.37 € 1.37 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0.11 € 0.11 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.69 € 0.69 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.17 € 1.17 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.81 € 1.81 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
2.17 € 2.19 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
1.42 € 1.42 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.87 € 0.93 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.46 € 0.48 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ
0.35 € 0.35 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.91 € 1.91 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.80 € 1.86 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.99 € 0.99 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
2.25 € 2.31 €

b-4

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,12 1,38 1,43

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
1,41 1,41 1,41

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,84 1,84 1,84

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,43 0,43 0,43

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
1,72 1,81 1,86

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,12 0,12 0,13

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,75 1,75 1,75

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,15 1,18 1,18

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
2,28 2,28 2,28

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
2,02 2,13 2,18

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
2,25 2,25 2,25

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
2,77 2,77 2,77

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,87 0,87 0,87

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,86 0,86 0,87

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,32 0,43 0,56

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,45 0,45 0,45

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,68 0,85 1,05

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,66 0,66 0,66

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,11 0,12 0,12

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,56 2,81 2,86

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,85 0,85 0,85

ΦΑΣΟΛΙΑ
2,90 2,90 2,90

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,89 1,90 1,93

ΦΛΑΣΚΑ Β
1,15 1,30 1,35

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,75 1,78 1,80

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,04 1,04 1,04

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 0,70 0,86

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,21 € 1,40 € 1,30 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,35 € 1,36 € 1,36 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,99 € 1,06 € 1,03 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,99 € 0,99 € 0,99 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,20 € 1,84 € 1,78 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
2,21 € 2,24 € 2,21 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
2,20 € 2,20 € 2,20 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
2,53 € 2,53 € 2,53 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,88 € 0,88 € 0,88 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
2,07 € 2,11 € 2,10 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,84 € 0,84 € 0,84 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,47 € 0,47 € 0,47 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,17 € 1,17 € 1,17 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,53 € 0,75 € 0,65 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,57 € 0,65 € 0,62 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,84 € 0,91 € 0,87 €

ΤΟΜΑΤΑ Α Ο.Δ.
0,92 € 0,92 € 0,92 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,91 € 0,91 € 0,91 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,15 € 0,51 € 0,31 €

ΤΟΜΑΤΑ Β Ο.Δ.
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,81 € 2,81 € 2,81 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ Ο.Δ.
0,42 € 0,42 € 0,42 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Β ΠΙΣΤ.
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,37 € 0,56 € 0,37 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
2,86 € 2,89 € 2,88 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,73 € 1,85 € 1,79 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,86 € 1,03 € 0,98 €

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας


b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (10-01)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 8500 1.10 1.20 0.50
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 1,40 – 1,80 1.60 1.60 0.75
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,45 – 0,60 0,35 – 0,40 100 0.45 0.45 0.25
Αντίδια / Leaved 1,30 – 1,60 2700 1.45 1.00 0.55
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,90 0,45 – 0,50 6900 0.70 0.70 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 2,00 – 2,30 1800 2.10 1.90 1.20
Κουνουπίδια / Cauliflower 1,30 – 1,70 6500 1.50 1.40 0.75
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,40 – 0,60 200 0.50 0.45 0.40
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 89300 0.38 0.38 0.54
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,45 0,20 – 0,25 36900 0.30 0.30 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 2,50 – 2,90 2,00 – 2,30 11800 2.60 2.00 1.30
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 2,50 – 2,90 2,00 – 2,30 2.60 2.00 1.30
Μαρούλια / Lettuce 1,80 – 2,20 1700 2.00 1.80 0.60
Μπρόκολα / Broccoli 2,00 – 2,50 7800 2.25 1.80 0.90
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 94800 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 3700 1.10 1.20 0.60
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,60 – 2,00 1,40 – 1,50 1.70 1.80 1.55
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,40 – 1,70 1,20 – 1,30 22400 1.50 1.30 1.20
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2,30 – 2,60 2,00 – 2,20 2.40 2.00 1.45
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,15 – 0,20 0,11 – 0,14 0.17 0.17 0.13
Πράσα / Leeks 0,90 – 1,00 0,70 – 0,80 5900 0.90 0.80 0.65
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,40 – 0,60 50 0.50 0.50 0.35
Σαλάτες / Green salad 2,00 – 2,50 1400 2.30 1.80 0.55
Σέλινο / Celery 1,40 – 1,70 1,10 – 1,30 2200 1.50 1.40 0.90
Σκόρδα / Garlic 3,80 – 4,20 1900 4.00 4.00 3.00
Σπανάκι / Spinach 1,20 – 1,60 1800 1.40 0.80 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.60 1,00 – 1,40 0,70 – 0,90 75300 1.10 1.20 1.30
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 11-01-2017
Στην κορυφή