Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 11-04-2016


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,41 € 0,50 € 0,47 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,20 € 0,21 € 0,20 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
3,94 € 4,02 € 3,96 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,07 € 0,08 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,60 € 0,60 € 0,60 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,06 € 1,14 € 1,08 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,60 € 0,64 € 0,61 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,22 € 0,25 € 0,23 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,50 € 0,50 € 0,50 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,61 € 0,82 € 0,77 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,82 € 1,03 € 0,87 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,23 € 0,23 € 0,23 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,99 € 0,99 € 0,99 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,43 € 0,49 € 0,46 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,22 € 0,25 € 0,24 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,61 € 0,86 € 0,66 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,03 € 1,51 € 1,27 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,84 € 1,31 € 1,14 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,27 € 0,77 € 0,65 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ.
0,10 € 0,31 € 0,24 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,27 € 0,73 € 0,61 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,09 € 1,09 € 1,09 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,51 € 0,51 € 0,51 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
3,14 € 3,24 € 3,24 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
1,10 € 1,50 € 1,26 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
0,50 € 0,80 € 0,67 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
0,99 € 0,99 € 0,99 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Β
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
1,04 € 1,34 € 1,16 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,35 € 0,45 € 0,38 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,25 € 0,67 € 0,61 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,08 € 1,11 € 1,09 €

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,78 1,08 1,31

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,25 0,45 0,62

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,35 0,35 0,35

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
1,02 1,02 1,02

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
3,73 3,93 3,99

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,13 0,13 0,13

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,63 0,63 0,63

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,15 0,21 0,43

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,01 1,10 1,11

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,02 1,04 1,05

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,73 0,87 1,02

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,43 0,43 0,43

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
1,08 1,08 1,08

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,13 0,14 0,15

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,38 0,38 0,38

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,18 1,19 1,20

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ
1,24 1,24 1,24

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,77 1,07 1,28

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
3,28 3,28 3,28

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
3,26 3,28 3,28

ΚΑΥΤΕΡO Β
0,42 0,42 0,42

ΚΑΥΤΕΡΟ ΤΕΜ Α
0,06 0,06 0,06

b-4

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,13 0,13 0,13

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,10 0,14 0,17

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,32 0,44 0,63

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,75 0,92 1,06

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,11 0,17 0,26

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
0,99 0,99 0,99

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Β
0,16 0,16 0,16

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,07 0,07 0,07

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,36 0,55 0,75

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,09 1,10 1,15

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,24 0,24 0,24

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,36 0,36 0,36

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,46 0,50 0,59

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,99 0,99 0,99

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,31 0,34 0,47

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,11 0,11 0,11

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,06 1,09 1,14

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,02 1,08 1,22

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,33 0,60 0,79

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,74 1,11 1,46

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,13 0,14

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
3,54 3,75 3,96

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,14 0,14 0,14

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,14 1,17 1,20

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
3,07 3,23 3,31

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,03 1,12 1,16

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,73 0,90 1,06

 

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,33 € 0,61 € 0,47 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,12 € 0,14 € 0,13 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,08 € 0,08 € 0,08 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,65 € 1,11 € 0,75 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,38 € 0,38 € 0,38 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,12 € 0,34 € 0,21 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,31 € 0,31 € 0,31 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,31 € 0,43 € 0,35 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,12 € 0,19 € 0,17 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝ.
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,01 € 1,10 € 1,04 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,00 € 1,08 € 1,05 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
1,05 € 1,14 € 1,10 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,01 € 1,14 € 1,06 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,43 € 0,43 € 0,43 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,31 € 0,31 € 0,31 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,71 € 1,41 € 1,06 €

ΤΟΜΑΤΑ Α Ο.Δ.
0,75 € 0,75 € 0,75 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,86 € 1,32 € 1,32 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,14 € 0,22 € 0,17 €

ΤΟΜΑΤΑ Β Ο.Δ.
0,14 € 0,14 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
3,93 € 3,95 € 3,94 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΠΙΣΤ.
4,06 € 4,06 € 4,06 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ Ο.Δ.
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,15 € 0,68 € 0,52 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
2,27 € 2,38 € 2,35 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,14 € 1,18 € 1,17 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
1,14 € 1,30 € 1,27 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,26 € 0,36 € 0,28 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
3,09 € 3,31 € 3,24 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Ο.Δ.
3,31 € 3,31 € 3,31 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,64 € 0,88 € 0,83 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΒΙΟΛ. ΠΡΟΙΟΝ
0,85 € 0,85 € 0,85 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (10-04)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολίασε το
Στην κορυφή