Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 11-04-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
0,45 € 0,45 € 0,45 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
2,15 € 2,23 € 2,20 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,05 € 0,06 € 0,05 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,60 € 0,64 € 0,62 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,20 € 0,35 € 0,21 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,20 € 0,30 € 0,26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,12 € 1,12 € 1,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,00 € 1,19 € 1,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,40 € 0,57 € 0,49 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,70 € 0,89 € 0,80 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,32 € 0,40 € 0,35 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΤΣΑΜΠΙ
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,37 € 0,41 € 0,38 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,20 € 1,29 € 1,24 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,64 € 0,64 € 0,64 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,20 € 1,23 € 1,22 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,21 0,48 0,32

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,51 0,78 0,67

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,25 0,33 0,32

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,33 0,40 0,36

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,17 0,26 0,23

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,62 0,72 0,63

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,41 0,41 0,41

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.42 € 0.48 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.29 € 0.43 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.26 € 0.29 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.11 € 0.12 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.04 € 1.04 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.26 € 0.26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.49 € 0.49 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.46 € 0.46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.22 € 1.22 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.72 € 0.83 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.16 € 0.20 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.37 € 0.40 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ
0.48 € 0.48 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.23 € 1.25 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.44 € 1.46 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.61 € 0.61 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.26 € 1.31 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.56 € 0.61 €

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,34 € 0,36 € 0,34 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,20 € 0,35 € 0,31 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,20 € 0,20 € 0,20 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,24 € 0,28 € 0,26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,30 € 0,25 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,00 € 1,04 € 1,00 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,00 € 1,21 € 1,07 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
1,12 € 1,12 € 1,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.

1,01 € 1,20 € 1,15 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,56 € 0,56 € 0,56 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,61 € 0,65 € 0,62 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,57 € 0,65 € 0,61 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,20 € 0,37 € 0,27 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β Ο.Δ.
0,10 € 0,26 € 0,22 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,15 € 0,38 € 0,37 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,15 € 0,31 € 0,23 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,40 € 0,78 € 0,66 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,17 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,05 € 2,58 € 2,28 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO ΠΙΣΤ.
2,45 € 2,55 € 2,48 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,42 € 0,42 € 0,42 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,16 € 0,37 € 0,20 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,25 € 0,44 € 0,35 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,40 € 1,40 € 1,40 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,27 € 1,30 € 1,28 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,68 € 0,73 € 0,70 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,14 € 1,30 € 1,26 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,46 € 0,68 € 0,51 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,09 0,11

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,15 0,32 0,42

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,15 0,27 0,31

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
0,21 0,21 0,21

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,05 0,05 0,05

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,10 0,14 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,55 0,60 0,61

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,11 0,23

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,13 0,23 0,38

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,22 0,22 0,22

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,20 0,23 0,26

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,05 0,10 0,14

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,33 0,33 0,33

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,03 1,05 1,08

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,47 0,48 0,52

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,35 0,37 0,47

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,23 0,23 0,23

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,41 0,60 0,79

ΤΟΜΑΤΑ Α ΔΑΦΝΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,80 0,80 0,80

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,02 2,33 2,62

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,10 0,13 0,17

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,71 0,71 0,71

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,18 0,35 0,40

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,16 1,23 1,29

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,10 1,15 1,24

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,37 0,46 0,58

 

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,47 0,50 0,52

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,16 0,21 0,30

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,47 0,47 0,47

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,10 2,13 2,18

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,18 0,18 0,18

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
0,22 0,22 0,22

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,28 0,28 0,28

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,54 0,54 0,55

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,54 0,55 0,63

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,15 0,19 0,20

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,15 0,15 0,15

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,60 0,60 0,60

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,11 1,11 1,11

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,11 0,11 0,11

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,25 0,25 0,25

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,26 0,26 0,26

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,15 0,15 0,15

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,21 1,24 1,27

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,26 0,26 0,26

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,20 1,20 1,20

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (10-04)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 16900 0.50 1.10 0.60
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,10 0.90 1.30 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,25 – 0,40 0,15 – 0,20 100 0.25 0.25 0.30
Αντίδια / Leaved 0,45 – 0,65 0,25 – 0,35 9500 0.45 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.65
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,40 – 0,50 8100 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 10700 1.00 1.30 0.90
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 10600 0.70 1.30 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 400 0.30 0.35 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 89500 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,10 – 0,20 38800 0.25 0.25 0.20
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1.30 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 25300 0.75 0.80 0.85
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.80 0.85
Μαρούλια / Lettuce 1,00 – 1,30 0,70 – 0,90 3700 1.10 1.20 0.70
Μπρόκολα / Broccoli 1,00 – 1,60 0,70 – 0,90 9200 1.30 1.35 2.50
Πατάτες / Potatoes 0.65 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.45
Πατζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 6800 0.50 0.50 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 1.10 1.30 1.80
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,50 – 1,80 1,20 – 1,40 31900 1.60 1.50 2.60
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2.10 1,60 – 1,90 1,40 – 1,50 1.70 1.70 2.90
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.18
Πράσα / Leeks 0,40 – 0,60 0,25 – 0,35 8500 0.40 0.45 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,45 100 0.40 0.40 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,80 – 1,10 0,50 – 0,70 6400 0.90 0.80 0.50
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 8600 0.70 0.70 0.75
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 3800 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10200 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.50 0,90 – 1,30 0,70 – 0,80 89300 1.00 1.10 1.25
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,80 – 1,00 1600 0.85 0.85 0.75
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 11-04-2018
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο