Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 11-04-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
0,45 € 0,45 € 0,45 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
2,15 € 2,23 € 2,20 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,05 € 0,06 € 0,05 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,60 € 0,64 € 0,62 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,20 € 0,35 € 0,21 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,20 € 0,30 € 0,26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,12 € 1,12 € 1,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,00 € 1,19 € 1,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,40 € 0,57 € 0,49 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,70 € 0,89 € 0,80 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,32 € 0,40 € 0,35 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΤΣΑΜΠΙ
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,37 € 0,41 € 0,38 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,20 € 1,29 € 1,24 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,64 € 0,64 € 0,64 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,20 € 1,23 € 1,22 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,21 0,48 0,32

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,51 0,78 0,67

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,25 0,33 0,32

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,33 0,40 0,36

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,17 0,26 0,23

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,62 0,72 0,63

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,41 0,41 0,41

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.42 € 0.48 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.29 € 0.43 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.26 € 0.29 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.11 € 0.12 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.04 € 1.04 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.26 € 0.26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.49 € 0.49 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.46 € 0.46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.22 € 1.22 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.72 € 0.83 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.16 € 0.20 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.37 € 0.40 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ
0.48 € 0.48 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.23 € 1.25 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.44 € 1.46 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.61 € 0.61 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.26 € 1.31 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.56 € 0.61 €

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,34 € 0,36 € 0,34 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,20 € 0,35 € 0,31 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,20 € 0,20 € 0,20 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,24 € 0,28 € 0,26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,30 € 0,25 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,00 € 1,04 € 1,00 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,00 € 1,21 € 1,07 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
1,12 € 1,12 € 1,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.

1,01 € 1,20 € 1,15 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,56 € 0,56 € 0,56 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,61 € 0,65 € 0,62 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,57 € 0,65 € 0,61 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,20 € 0,37 € 0,27 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β Ο.Δ.
0,10 € 0,26 € 0,22 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,15 € 0,38 € 0,37 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,15 € 0,31 € 0,23 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,40 € 0,78 € 0,66 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,17 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,05 € 2,58 € 2,28 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO ΠΙΣΤ.
2,45 € 2,55 € 2,48 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,42 € 0,42 € 0,42 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,16 € 0,37 € 0,20 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,25 € 0,44 € 0,35 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,40 € 1,40 € 1,40 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,27 € 1,30 € 1,28 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,68 € 0,73 € 0,70 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,14 € 1,30 € 1,26 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,46 € 0,68 € 0,51 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,09 0,11

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,15 0,32 0,42

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,15 0,27 0,31

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
0,21 0,21 0,21

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,05 0,05 0,05

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,10 0,14 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,55 0,60 0,61

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,11 0,23

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,13 0,23 0,38

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,22 0,22 0,22

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,20 0,23 0,26

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,05 0,10 0,14

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,33 0,33 0,33

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,03 1,05 1,08

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,47 0,48 0,52

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,35 0,37 0,47

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,23 0,23 0,23

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,41 0,60 0,79

ΤΟΜΑΤΑ Α ΔΑΦΝΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,80 0,80 0,80

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,02 2,33 2,62

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,10 0,13 0,17

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,71 0,71 0,71

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,18 0,35 0,40

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,16 1,23 1,29

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,10 1,15 1,24

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,37 0,46 0,58

 

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,47 0,50 0,52

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,16 0,21 0,30

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,47 0,47 0,47

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,10 2,13 2,18

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,18 0,18 0,18

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
0,22 0,22 0,22

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,28 0,28 0,28

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,54 0,54 0,55

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,54 0,55 0,63

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,15 0,19 0,20

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,15 0,15 0,15

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,60 0,60 0,60

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,11 1,11 1,11

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,11 0,11 0,11

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,25 0,25 0,25

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,26 0,26 0,26

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,15 0,15 0,15

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,21 1,24 1,27

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,26 0,26 0,26

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,20 1,20 1,20

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (10-04)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 16900 0.50 1.10 0.60
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,10 0.90 1.30 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,25 – 0,40 0,15 – 0,20 100 0.25 0.25 0.30
Αντίδια / Leaved 0,45 – 0,65 0,25 – 0,35 9500 0.45 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.65
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,40 – 0,50 8100 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 10700 1.00 1.30 0.90
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 10600 0.70 1.30 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 400 0.30 0.35 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 89500 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,10 – 0,20 38800 0.25 0.25 0.20
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1.30 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 25300 0.75 0.80 0.85
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.80 0.85
Μαρούλια / Lettuce 1,00 – 1,30 0,70 – 0,90 3700 1.10 1.20 0.70
Μπρόκολα / Broccoli 1,00 – 1,60 0,70 – 0,90 9200 1.30 1.35 2.50
Πατάτες / Potatoes 0.65 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.45
Πατζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 6800 0.50 0.50 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 1.10 1.30 1.80
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,50 – 1,80 1,20 – 1,40 31900 1.60 1.50 2.60
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2.10 1,60 – 1,90 1,40 – 1,50 1.70 1.70 2.90
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.18
Πράσα / Leeks 0,40 – 0,60 0,25 – 0,35 8500 0.40 0.45 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,45 100 0.40 0.40 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,80 – 1,10 0,50 – 0,70 6400 0.90 0.80 0.50
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 8600 0.70 0.70 0.75
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 3800 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10200 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.50 0,90 – 1,30 0,70 – 0,80 89300 1.00 1.10 1.25
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,80 – 1,00 1600 0.85 0.85 0.75
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 11-04-2018
Στην κορυφή