Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 11-12-2017

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,52 € 0,64 € 0,61 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
1,46 € 1,48 € 1,47 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,08 € 0,08 € 0,08 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,56 € 0,56 € 0,56 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,64 € 0,66 € 0,66 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,39 € 0,68 € 0,54 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,88 € 0,88 € 0,88 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΝΤΟΜ. ΕΛΠΙΔΑ Α ΠΙΣΤ.
0,70 € 0,87 € 0,82 €

ΝΤΟΜ. Β ΠΙΣΤ.
0,22 € 0,38 € 0,30 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,49 € 0,49 € 0,49 €

ΝΤΟΜ. TORRY ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,56 € 0,54 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
0,42 € 0,42 € 0,42 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,75 € 0,78 € 0,77 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,18 € 0,25 € 0,20 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,55 0,63 0,62

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,67 0,85 0,74

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,45 0,45 0,45

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,46 0,53 0,52

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,67 0,69 0,68

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,16 0,16 0,16

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,56 0,58 0,58

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.62 € 0.64 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.37 € 0.37 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.80 € 0.80 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.56 € 0.65 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.24 € 0.24 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.22 € 0.22 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.93 € 0.95 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.90 € 0.90 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.17 € 0.17 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.17 € 0.17 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.58 € 0.60 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.71 € 0.74 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.19 € 0.22 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.52 € 0.52 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.49 € 0.49 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.52 € 0.71 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
0.79 € 0.79 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,25 0,34 0,37

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,55 0,60 0,62

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,45 0,59 0,67

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,18 0,18 0,18

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,08 0,08 0,08

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,82 0,82 0,82

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,06 0,09 0,11

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,76 0,79 0,82

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,05 1,05 1,05

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,51 0,51 0,51

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,91 0,91 0,91

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,50 0,52 0,55

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,67 0,72 0,78

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,22 0,23 0,28

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,41 1,43 1,45

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,34 0,43 0,46

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,37 0,39 0,41

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α
0,75 0,75 0,76

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,92 0,92 0,92

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 0,27 0,30

 

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,56 € 0,61 € 0,59 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,60 € 0,62 € 0,61 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Α
0,49 € 0,49 € 0,49 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,11 € 0,17 € 0,16 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,47 € 0,66 € 0,60 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,71 € 0,73 € 0,72 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,90 € 0,90 € 0,90 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,90 € 0,93 € 0,91 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,48 € 0,48 € 0,48 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΠΙΣΤ
0,27 € 0,27 € 0,27 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,51 € 0,51 € 0,51 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,72 € 0,77 € 0,75 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,71 € 0,82 € 0,79 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,12 € 0,16 € 0,14 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,07 € 0,17 € 0,12 €

ΤΟΜΑΤA A
0,66 € 0,66 € 0,66 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,65 € 0,72 € 0,68 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0,67 € 0,69 € 0,68 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,13 € 0,23 € 0,18 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,43 € 1,55 € 1,48 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,46 € 0,56 € 0,51 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,30 € 0,48 € 0,47 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,82 € 0,86 € 0,86 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,18 € 0,33 € 0,26 €

ΕΑΣ Ιεράπετρας

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (09-12)«

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 23800 0.45 0.60 1.00
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 0.80 0.85 1.40
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 9500 0.50 0.50 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 20 0.55 0.55 0.00
Καρότα / Carrots 0,60 – 0,80 0,45 – 0,50 11200 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,70 – 0,90 15600 1.00 1.00 0.85
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 19700 0.45 0.50 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,30 – 0,35 0,23 – 0,28 96400 0.30 0.30 0.39
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 41900 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 19300 0.80 0.95 1.50
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 0.80 0.95 1.50
Μαρούλια / Lettuce 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 8600 0.60 0.60 0.85
Μπρόκολα / Broccoli 1.20 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 18700 0.60 0.70 0.85
Πατάτες / Potatoes 0,30 – 0,39 0,24 – 0,28 115600 0.33 0.33 0.45
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7300 0.50 0.45 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 0.70 0.75 0.90
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 34500 0.80 0.75 0.95
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 0,90 – 1,40 0,70 – 0,80 1.10 1.10 1.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,09 – 0,13 0,06 – 0,08 0.10 0.10 0.14
Πράσα / Leeks 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 8100 0.45 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 7900 0.60 0.60 0.80
Σέλινο / Celery 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 6200 0.90 0.90 1.20
Σκόρδα / Garlic 2,60 – 3,00 2,00 – 2,40 3100 2.70 2.70 3.65
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7800 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.50 0,90 – 1,25 0,50 – 0,80 95600 1.00 0.80 0.75
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,70 – 0,90 2300 0.70 0.70 0.00

 

 

 

Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 11-12-2017
Στην κορυφή