Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 12-01-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,18 € 1,32 € 1,26 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,96 € 0,96 € 0,96 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,96 € 0,96 € 0,96 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
2,68 € 2,84 € 2,78 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,67 € 1,67 € 1,67 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,15 € 1,15 € 1,15 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,66 € 0,68 € 0,67 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,63 € 0,68 € 0,66 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,67 € 1,67 € 1,67 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
2,23 € 2,23 € 2,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
2,23 € 2,23 € 2,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
1,49 € 1,51 € 1,49 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,75 € 0,88 € 0,86 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,46 € 0,57 € 0,51 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΨΙΛΗ
0,52 € 0,52 € 0,52 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
1,15 € 1,15 € 1,15 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,82 € 1,82 € 1,82 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,96 € 0,96 € 0,96 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,94 € 0,96 € 0,96 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,65 € 0,87 € 0,82 €

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,94 0,94 0,94

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,15 0,25 0,28

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,70 0,70 0,70

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,71 2,71 2,71

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,19 1,21 1,21

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,60 0,60 0,60

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,58 0,59 0,60

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,12 1,13 1,13

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,12 1,12 1,12

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,55 1,55 1,55

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,31 0,31 0,31

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,63 0,63 0,63

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
0,86 0,86 0,86

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
2,06 2,06 2,06

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
2,30 2,30 2,30

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,00 1,00 1,00

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.97 € 0.97 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.22 € 1.25 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤ
1.68 € 1.68 €
ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0.12 € 0.12 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.67 € 0.67 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.15 € 1.15 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
2.24 € 2.24 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.85 € 0.94 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.45 € 0.52 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.68 € 1.75 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.90 € 1.90 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.97 € 0.97 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
2.70 € 2.70 €

b-4

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,15 1,17 1,25

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,15 1,48 1,64

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,11 0,12 0,12

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,30 1,55 1,62

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,11 1,11 1,11

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,65 0,65 0,65

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,61 0,61 0,61

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
2,04 2,17 2,26

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,81 0,83 0,84

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,85 0,85 0,85

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,49 0,49 0,49

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,20 0,34 0,64

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,53 0,81 0,93

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,11 0,13

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,60 2,65 2,75

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,83 1,83 1,83

ΦΛΑΣΚΑ Β
1,20 1,20 1,20

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,68 1,70 1,72

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,90 0,90 0,90

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,65 0,82 0,93

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,17 € 1,26 € 1,20 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,21 € 1,21 € 1,21 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,98 € 1,03 € 1,00 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,98 € 0,98 € 0,98 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,65 € 1,65 € 1,65 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,63 € 1,63 € 1,63 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
1,15 € 1,15 € 1,15 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,87 € 0,87 € 0,87 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,53 € 0,53 € 0,53 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,16 € 1,16 € 1,16 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,60 € 0,60 € 0,60 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,60 € 0,63 € 0,61 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,75 € 0,96 € 0,96 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,13 € 0,23 € 0,17 €

ΤΟΜΑΤΑ Β Ο.Δ.
0,26 € 0,26 € 0,26 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,80 € 2,80 € 2,80 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,27 € 0,47 € 0,32 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,68 € 1,76 € 1,73 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Ο.Δ.
1,86 € 1,86 € 1,86 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,66 € 0,94 € 0,88 €

 

Α.Σ.Π.Ι.


b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (11-01)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 11300 1.10 1.10 0.50
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 1,40 – 1,80 1.60 1.60 0.75
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,45 – 0,60 0,35 – 0,40 100 0.45 0.45 0.25
Αντίδια / Leaved 1,30 – 1,50 3400 1.40 1.00 0.55
Καρότα / Carrots 0,65 – 0,90 0,45 – 0,55 6900 0.65 0.70 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 2,00 – 2,30 3200 2.10 1.90 1.20
Κουνουπίδια / Cauliflower 1,20 – 1,60 12500 1.40 1.50 0.75
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,40 – 0,60 200 0.50 0.40 0.40
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 89300 0.38 0.38 0.54
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,50 0,20 – 0,25 36900 0.35 0.30 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 2,30 – 2,70 2,00 – 2,20 14700 2.50 2.00 1.30
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 2,30 – 2,70 2,00 – 2,20 2.50 2.00 1.30
Μαρούλια / Lettuce 2,30 – 2,70 2100 2.50 1.80 0.60
Μπρόκολα / Broccoli 2,10 – 2,60 13900 2.30 1.80 0.90
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 94800 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 1,00 – 1,40 0,80 – 0,90 6200 1.10 1.00 0.60
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,60 – 2,00 1,40 – 1,50 1.70 1.80 1.55
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,10 – 1,20 25400 1.40 1.30 1.20
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2,30 – 2,60 2,00 – 2,20 2.40 2.00 1.45
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,15 – 0,20 0,11 – 0,14 0.17 0.17 0.13
Πράσα / Leeks 0,90 – 1,00 0,70 – 0,80 6700 0.90 0.80 0.65
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,40 – 0,60 50 0.50 0.50 0.35
Σαλάτες / Green salad 2,30 – 2,70 2300 2.50 1.60 0.55
Σέλινο / Celery 1,40 – 1,70 1,10 – 1,30 3100 1.50 1.40 0.90
Σκόρδα / Garlic 3,80 – 4,20 1900 4.00 4.00 3.00
Σπανάκι / Spinach 1,30 – 1,50 1,00 – 1,20 2200 1.40 0.80 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.60 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 88600 1.15 1.20 1.30
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 12-01-2017
Στην κορυφή