Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 12-04-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
3,01 € 3,90 € 3,61 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,56 € 0,56 € 0,56 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,04 € 1,14 € 1,10 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,65 € 0,95 € 0,88 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,28 € 0,38 € 0,32 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,86 € 0,91 € 0,89 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,00 € 1,09 € 1,05 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
1,76 € 1,76 € 1,76 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α
0,96 € 1,23 € 1,18 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,73 € 1,31 € 0,97 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Β
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ.
0,12 € 0,38 € 0,27 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,25 € 0,68 € 0,55 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,28 € 0,63 € 0,54 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
3,14 € 3,26 € 3,22 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
0,56 € 0,65 € 0,59 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
0,84 € 0,84 € 0,84 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,80 € 1,36 € 1,11 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,52 € 0,69 € 0,58 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,98 € 1,10 € 1,03 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
3,07 € 3,07 € 3,07 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
1,01 € 1,05 € 1,02 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.13 € 0.14 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.49 € 0.66 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤ
0.59 € 0.59 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.16 € 0.26 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.82 € 0.82 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.41 € 0.41 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.11 € 0.12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.10 € 1.12 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
1.14 € 1.43 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.14 € 0.26 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.53 € 0.66 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.59 € 0.65 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
3.01 € 3.01 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.42 € 0.59 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0.82 € 0.82 €

b-4

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,76 0,86 0,92

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,09 0,17

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,17 0,46 0,61

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,32 0,44 0,53

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,83 0,83 0,83

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,65 0,89 0,98

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,06 0,06

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,27 0,36 0,41

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,10 0,10 0,12

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,96 0,96 0,96

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,96 0,96 0,96

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,77 0,90 1,03

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,25 0,27 0,37

ΛΕΜΟΝΙΑ
0,22 0,43 0,51

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,11 0,11 0,11

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,05 0,05 0,05

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
1,04 1,09 1,12

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,93 0,93 0,93

ΜΕΛΙΤΖ. Α
0,30 0,30 0,30

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,08 0,12 0,13

ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,16 0,16 0,16

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,29 0,29 0,30

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,14 0,22 0,26

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,16 1,18 1,22

ΚΑΥΤΕΡO Β
0,52 0,52 0,52

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,08 0,20

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,23 0,38 0,66

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,65 0,90 1,03

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,14 0,39 0,43

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
0,83 0,83 0,83

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,96 0,97 0,99

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,81 0,90 0,91

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,28 0,33 0,40

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,11 0,11 0,11

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,71 0,81 0,89

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,47 0,47 0,47

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,65 0,80 1,17

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,28 0,29 0,35

ΤΟΜΑΤΑ CHERRY
2,05 2,07 2,15

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,15 0,45 0,74

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,65 1,02 1,31

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,07 0,12 0,15

ΤΟΜΑΤΑ Β ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,22 0,22 0,22

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
1,45 1,45 1,45

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,42 0,42 0,42

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
1,18 1,20 1,23

ΦΑΣΟΛΙΑ
1,65 1,65 1,65

ΦΑΣΟΛΙΑ
1,51 1,51 1,51

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,29 1,29 1,29

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,20 0,29 0,33

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
2,71 2,82 2,86

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,53 0,53 0,53

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,45 0,60 0,81

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,31 € 0,83 € 0,53 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,31 € 0,31 € 0,31 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,41 € 0,41 € 0,41 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,79 € 0,89 € 0,84 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,25 € 0,33 € 0,29 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,37 € 0,38 € 0,38 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,14 € 0,14 € 0,14 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝ.
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,96 € 1,00 € 0,97 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,48 € 0,48 € 0,48 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,76 € 1,37 € 1,03 €

CHERRY
2,22 € 2,22 € 2,22 €

ΤΟΜΑΤΑ Α Ο.Δ.
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,61 € 1,21 € 1,03 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 € 0,16 € 0,07 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ

3,41 € 4,06 € 3,67 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΠΙΣΤ.

3,42 € 3,42 € 3,42 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
1,51 € 1,65 € 1,61 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ Ο.Δ.
0,43 € 0,43 € 0,43 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,31 € 0,31 € 0,31 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,36 € 0,63 € 0,63 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
2,38 € 2,38 € 2,38 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,10 € 1,25 € 1,19 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
1,19 € 1,25 € 1,22 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,26 € 0,45 € 0,39 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ
0,20 € 0,20 € 0,20 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
2,71 € 2,96 € 2,92 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΒΙΟΛ. ΠΡΟΙΟΝ
2,90 € 2,90 € 2,90 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ

0,55 € 1,30 € 0,83 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,27 € 0,62 € 0,48 €

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (11-04)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 18500 0.60 0.40 0.40
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 0.70 0.70 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,35 – 0,50 0,20 – 0,30 150 0.35 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10700 0.50 0.55 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,90 0,30 – 0,40 50 0.65 0.65 0.00
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,85 0,40 – 0,50 7300 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 9800 0.90 0.90 0.90
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,65 – 0,90 0,30 – 0,55 17500 0.65 0.60 1.20
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,45 0,20 – 0,25 700 0.35 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,38 – 0,44 0,25 – 0,32 93200 0.38 0.38 0.55
Λάχανα / Cabbage 0,20 – 0,45 0,10 – 0,15 31500 0.20 0.20 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,80 – 1,10 0,50 – 0,70 21600 0.85 0.70 1.00
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,80 – 1,10 0,50 – 0,70 0.85 0.90 1.00
Μαρούλια / Lettuce 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 8100 0.70 0.75 0.50
Μπρόκολα / Broccoli 3.00 2,40 – 2,80 2,00 – 2,30 1700 2.50 1.80 1.50
Πατάτες / Potatoes 0,45 – 0,58 0,35 – 0,43 94800 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 10800 0.55 0.55 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,70 – 2,10 1,50 – 1,60 1.80 2.00 1.60
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 2,50 – 2,70 2,00 – 2,40 26100 2.60 2.00 1.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2,70 – 3,20 2,00 – 2,50 2.90 2.00 2.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,18 – 0,22 0,15 – 0,17 0.18 0.19 0.14
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 9900 0.50 0.40 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,45 100 0.40 0.40 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 15400 0.50 0.50 0.50
Σέλινο / Celery 1.40 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 10300 0.75 0.75 0.90
Σκόρδα / Garlic 3,70 – 4,20 3,30 – 3,50 2800 3.80 3.80 3.00
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 14300 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1,30 – 1,55 0,70 – 1,10 90400 1.30 1.20 1.00
Χόρτα(ζωχοί) / Greens(zochoi) 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 6900 0.75 0.75 0.80

 

Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 12-04-2017
Στην κορυφή