Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 13-03-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,30 € 0,39 € 0,36 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,07 € 0,11 € 0,08 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LΟBELLO
2,10 € 2,10 € 2,10 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,25 € 0,66 € 0,50 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,11 € 0,11 € 0,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,86 € 0,88 € 0,87 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,59 € 1,59 € 1,59 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,57 € 1,61 € 1,60 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
1,05 € 1,05 € 1,05 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,01 € 1,05 € 1,03 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,40 € 0,62 € 0,56 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,28 € 0,27 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,22 € 0,28 € 0,25 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,59 € 1,59 € 1,59 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,37 € 1,42 € 1,41 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,93 € 0,93 € 0,93 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 0,11 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,33 0,66 0,49

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,36 0,59 0,52

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,22 0,22 0,22

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,52 0,52 0,52

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,97 1,04 0,99

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,86 0,86 0,86

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,84 0,84 0,84

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
1,28 1,33 1,29

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.38 € 0.41 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.12 € 0.12 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.49 € 0.59 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.61 € 0.61 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.01 € 1.01 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.80 € 0.81 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.85 € 0.88 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.65 € 1.65 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.50 € 0.62 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.24 € 0.26 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.51 € 1.52 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.44 € 1.46 €

ΦΛΑΣΚΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.99 € 0.99 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.34 € 1.42 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.88 € 0.88 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.84 € 0.88 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.01 € 2.06 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,33 € 0,42 € 0,35 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,42 € 0,37 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,07 € 0,08 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,30 € 1,30 € 1,30 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,46 € 0,84 € 0,68 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,05 € 0,18 € 0,12 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,78 € 0,91 € 0,85 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,86 € 0,90 € 0,88 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,48 € 1,57 € 1,53 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝ.
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,67 € 0,67 € 0,67 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,58 € 1,68 € 1,66 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,97 € 1,01 € 0,99 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,98 € 1,02 € 1,01 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,32 € 0,66 € 0,51 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,15 € 0,65 € 0,42 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,42 € 0,67 € 0,51 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,06 € 0,16 € 0,08 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,08 € 2,21 € 2,16 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,23 € 0,37 € 0,30 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,14 € 0,33 € 0,24 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
3,15 € 3,15 € 3,15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,40 € 1,55 € 1,46 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,65 € 0,91 € 0,90 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,19 € 1,40 € 1,32 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,58 € 0,87 € 0,76 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,07 0,07 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,06 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,23 0,30 0,43

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,34 0,34 0,34

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,54 0,79 0,81

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,09 0,09 0,09

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,96 1,01 1,05

ΚΕΡΑΤΟ Β 0,40 0,42 0,49

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,51 0,54 0,57

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,59 0,59 0,59

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,32 1,32 1,32

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,81 0,86 0,90

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,48 0,54 0,65

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
1,03 1,03 1,03

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,54 1,54 1,54

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,58 1,63 1,66

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,43 0,43 0,43

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,70 0,70 0,70

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,41 0,53 0,67

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,05 0,05

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,18 2,19 2,19

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,22 0,23 0,24

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,74 0,76 0,81

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,11 0,25 0,33

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,42 1,54 1,65

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,89 0,89 0,89

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,22 1,28 1,45

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,75 0,75 0,75

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,61 0,75 0,95

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (12-03)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 23700 0.50 0.50 0.55
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,00 – 1,40 1.20 1.20 1.10
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.35
Αντίδια / Leaved 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 8600 0.45 0.45 1.00
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.80
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 9600 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 12900 1.00 1.00 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,75 – 0,90 0,50 – 0,65 8200 0.80 0.85 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 400 0.35 0.35 0.35
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 90800 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 38900 0.25 0.25 0.25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 21500 1.20 1.20 1.20
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 1.20 1.20 1.20
Μαρούλια / Lettuce 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 4700 0.80 0.70 0.90
Μπρόκολα / Broccoli 1.40 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 10300 1.00 0.90 0.60
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.47
Πατζάρια / Beets 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 7200 0.45 0.45 0.90
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,00 – 1,20 1.40 1.35 1.70
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,80 – 2,20 1,40 – 1,60 32800 2.00 1.60 2.60
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,90 – 2,40 1,40 – 1,70 2.10 1.80 2.10
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.21
Πράσα / Leeks 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 7900 0.60 0.60 0.80
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 16400 0.45 0.45 0.55
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 9500 0.70 0.70 1.00
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4800 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 9200 0.50 0.50 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,75 – 1,10 0,45 – 0,65 90300 0.85 0.65 0.75
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2600 1.00 1.00 1.00
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 13-03-2018
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο