Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 14-02-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ Α
2,70 € 2,70 € 2,70 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,21 € 1,30 € 1,24 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,81 € 0,81 € 0,81 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
2,02 € 2,03 € 2,03 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β
0,99 € 0,99 € 0,99 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,37 € 1,37 € 1,37 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,46 € 1,46 € 1,46 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,26 € 1,26 € 1,26 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ.
0,43 € 0,63 € 0,56 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,23 € 1,23 € 1,23 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,40 € 1,54 € 1,45 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,31 € 0,53 € 0,50 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,31 € 0,31 € 0,31 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΤΣΑΜΠΙ
0,62 € 0,62 € 0,62 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,31 € 1,58 € 1,42 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,88 € 1,04 € 0,95 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,40 € 1,46 € 1,44 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,85 € 0,85 € 0,85 €

 

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,45 0,75 0,66

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
1,28 1,36 1,33

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,30 0,44 0,41

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,29 0,29 0,29

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,50 0,50 0,50

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,45 1,46 1,46

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.29 € 1.38 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.89 € 0.94 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.94 € 0.96 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.48 € 1.48 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.28 € 1.32 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.43 € 0.66 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.23 € 1.26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
2.69 € 2.76 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.39 € 1.40 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.51 € 0.55 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.15 € 0.18 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.50 € 1.50 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.43 € 1.54 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.89 € 0.89 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.72 € 0.72 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.04 € 2.04 €

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,27 € 1,42 € 1,34 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,55 € 0,68 € 0,67 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,36 € 1,36 € 1,36 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,14 € 0,14 € 0,14 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,40 € 1,40 € 1,40 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,36 € 0,71 € 0,56 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,14 € 1,25 € 1,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,65 € 0,65 € 0,65 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,35 € 1,37 € 1,35 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
1,42 € 1,42 € 1,42 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
1,42 € 1,42 € 1,42 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,42 € 1,50 € 1,45 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.
1,46 € 1,46 € 1,46 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
1,46 € 1,46 € 1,46 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,35 € 0,53 € 0,46 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,04 € 2,06 € 2,05 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β ΠΙΣΤ
0,89 € 0,89 € 0,89 €

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΑΤΗ Α
0,86 € 0,90 € 0,87 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,13 € 0,29 € 0,20 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
2,70 € 2,70 € 2,70 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,44 € 1,48 € 1,46 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,92 € 0,92 € 0,92 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,42 € 1,57 € 1,53 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,68 € 0,93 € 0,85 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,85 0,85 0,85

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,50 0,71 0,85

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,12 1,27 1,40

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,22 1,34 1,44

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,66 0,68 0,78

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,12 0,12 0,13

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,61 1,71 1,74

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,38 1,42 1,43

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,75 0,80 0,92

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,97 0,97 0,97

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,15 1,20 1,23

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,65 0,65 0,65

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
2,76 2,76 2,76

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
1,23 1,23 1,23

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,32 1,35 1,40

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,33 0,46 0,57

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,05 0,05

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,05 2,09 2,11

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,95 0,95 0,95

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,10 0,18 0,28

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,42 1,43 1,45

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,92 0,92 0,92

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α
1,75 1,75 1,75

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,47 1,56 1,56

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,50 0,66 0,71

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,48 0,48 0,48

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,26 0,28 0,29

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,36 0,46 0,48

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2.02 2,02 2,06

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,80 0,80 0,80

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,35 1,35 1,36

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,90 0,90 0,90

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,86 0,91 0,93

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,42 1,42 1,42

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,42 1,43 1,44

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,32 1,44 1,46

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,25 0,33 0,38

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ.Π. Α
0,86 0,86 0,86

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,92 0,93 0,93

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,32 1,34 1,35

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,79 0,79 0,79

ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
1,00 1,00 1,00

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
1,25 1,25 1,25

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,95 0,95 0,95

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,86 0,86 0,86

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,55 1,55 1,55

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
2,40 2,40 2,40

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (12-02)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 15200 0.80 0.90 1.20
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,30 – 1,70 1.50 1.50 1.90
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.45
Αντίδια / Leaved 0,40 – 0,60 0,25 – 0,30 8300 0.40 0.50 1.80
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.00
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 8400 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 12900 1.00 1.00 1.30
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 13700 0.45 0.70 1.00
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 600 0.30 0.30 0.45
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 95300 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 41200 0.25 0.25 0.35
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,20 – 1,80 0,90 – 1,10 18800 1.30 1.65 1.70
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,20 – 1,80 0,90 – 1,10 1.30 1.65 1.70
Μαρούλια / Lettuce 0,60 – 0,90 0,40 – 0,50 7100 0.65 0.60 2.30
Μπρόκολα / Broccoli 1.30 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 12500 0.55 0.75 1.60
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 101900 0.38 0.38 0.47
Παντζάρια / Beets 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 7400 0.45 0.45 1.60
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,50 – 2,00 1,30 – 1,40 1.60 1.70 1.85
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,40 – 1,90 1,20 – 1,30 27800 1.50 1.60 1.85
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,50 – 2,10 1,20 – 1,40 1.70 1.70 2.80
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.11
Πράσα / Leeks 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 8300 0.45 0.50 0.60
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.45
Σαλάτες / Green salad 0,40 – 0,60 0,25 – 0,30 15200 0.40 0.45 2.80
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 9700 0.70 0.75 2.00
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4500 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8400 0.50 0.60 0.80
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,65 – 1,00 0,45 – 0,55 91600 0.70 0.90 0.75
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2300 1.00 1.00 1.30
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 14-02-2018
Στην κορυφή