Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 14-03-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,32 € 0,42 € 0,37 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
2,05 € 2,12 € 2,07 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β
0,87 € 0,88 € 0,87 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,09 € 0,09 € 0,09 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1,08 € 1,29 € 1,10 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,99 € 0,99 € 0,99 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,48 € 0,56 € 0,53 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,81 € 0,81 € 0,81 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,86 € 0,92 € 0,90 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,56 € 1,56 € 1,56 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β
0,68 € 0,92 € 0,83 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,45 € 1,59 € 1,55 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,42 € 0,61 € 0,55 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,12 € 0,30 € 0,23 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,35 € 1,35 € 1,35 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,23 € 1,23 € 1,23 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.33 € 0.38 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.78 € 0.82 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.91 € 0.94 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.50 € 1.50 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.52 € 0.65 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.20 € 0.28 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.27 € 0.27 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.49 € 1.52 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.40 € 1.46 €

ΦΛΑΣΚΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.69 € 0.69 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.24 € 1.37 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.86 € 0.86 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.00 € 2.03 €

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

CHERRY
0,82 € 1,25 € 1,00 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,27 € 0,36 € 0,30 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,32 € 0,66 € 0,49 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 € 0,21 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,30 € 1,30 € 1,30 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α

0,50 € 0,83 € 0,71 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,13 € 0,22 € 0,16 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,82 € 0,83 € 0,82 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,81 € 0,91 € 0,88 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.

1,52 € 1,52 € 1,52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,91 € 0,91 € 0,91 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.

1,42 € 1,54 € 1,46 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,49 € 0,67 € 0,59 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,64 € 1,65 € 1,64 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,86 € 0,86 € 0,86 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
1,01 € 1,01 € 1,01 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
1,01 € 1,03 € 1,01 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
0,72 € 0,72 € 0,72 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,64 € 0,64 € 0,64 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,15 € 0,69 € 0,39 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,43 € 0,71 € 0,57 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,09 € 2,20 € 2,15 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β ΠΙΣΤ
0,86 € 0,86 € 0,86 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,14 € 0,32 € 0,27 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,32 € 1,52 € 1,42 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,63 € 1,63 € 1,63 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,91 € 1,07 € 0,94 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,25 € 1,39 € 1,35 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,67 € 0,91 € 0,81 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,07 0,07 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,21 0,27 0,31

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,41 0,61 0,82

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,12 0,15

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
0,42 0,42 0,42

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,10 0,10 0,10

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,25 1,41 1,53

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,96 0,97 1,02

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,35 0,48 0,52

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,43 0,49 0,62

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,45 0,47 0,50

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,41 1,41 1,41

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,81 0,86 0,90

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,50 0,55 0,67

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,45 1,45 1,45

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,96 0,96 0,96

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,40 1,44 1,48

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,40 1,50 1,66

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,69 0,85 0,89

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,44 0,62 0,72

ΤΟΜΑΤΑ CHERRY
0,93 0,93 0,93

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,38 0,55 0,69

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,12 0,13

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,04 2,16 2,25

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,87 0,87 0,87

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,22 0,23 0,23

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,69 0,69 0,69

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,16 0,27 0,34

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,37 1,38 1,43

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,28 1,37 1,42

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,50 0,71 0,87

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,54 0,56 0,59

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,13 0,28 0,36

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,48 0,53 0,59

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,54 0,58 0,60

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,20 0,20 0,20

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,55 0,59 0,65

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,96 0,99 0,99

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,96 1,00 1,00

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,43 0,43 0,43

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,43 0,43 0,43

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,95 1,04 1,15

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,44 1,58 1,66

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,52 1,52 1,52

ΜΕΛΙΤΖ. Β

0,62 0,64 0,65

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,81 0,84 0,85

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,84 0,84 0,84

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,37 1,37 1,37

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,25 1,25 1,25

Α.Σ.Π.Ι.

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (13-03)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 21800 0.50 0.50 0.55
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,20 1.00 1.20 1.10
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.35
Αντίδια / Leaved 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 8600 0.45 0.45 1.10
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.80
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 9600 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 12900 1.00 1.00 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 7500 0.70 0.90 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 400 0.35 0.35 0.35
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 90800 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 38900 0.25 0.25 0.25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,40 0,70 – 0,90 21500 1.20 1.20 1.20
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,40 0,70 – 0,90 1.20 1.20 1.20
Μαρούλια / Lettuce 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 4700 0.90 0.80 1.00
Μπρόκολα / Broccoli 1.40 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 10300 1.00 1.00 0.60
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.47
Πατζάρια / Beets 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 6500 0.50 0.45 0.90
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,00 – 1,20 1.40 1.40 1.70
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,80 – 2,20 1,40 – 1,60 32800 1.90 1.70 2.60
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,90 – 2,40 1,40 – 1,70 2.00 1.80 2.10
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.21
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7900 0.55 0.60 0.80
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 14300 0.45 0.45 0.55
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 9500 0.70 0.70 1.00
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4800 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 9200 0.50 0.50 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,80 – 1,10 0,45 – 0,70 90300 0.90 0.80 0.75
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,70 – 1,00 2600 0.85 1.00 1.00
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 14-03-2018
Στην κορυφή