Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 18-04-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,21 € 0,39 € 0,31 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
2,51 € 2,60 € 2,54 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,04 € 0,05 € 0,04 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,95 € 1,04 € 1,00 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,12 € 0,32 € 0,23 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,40 € 0,58 € 0,50 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,30 € 0,53 € 0,48 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,32 € 0,38 € 0,36 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,27 € 0,27 € 0,27 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,87 € 0,87 € 0,87 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β
0,27 € 0,27 € 0,27 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,05 € 1,42 € 1,22 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,77 € 0,77 € 0,77 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,27 € 0,33 € 0,28 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,99 € 1,26 € 1,13 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,38 € 0,28 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,48 € 0,78 € 0,67 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,42 € 0,66 € 0,55 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
3,04 € 3,13 € 3,07 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
1,12 € 1,26 € 1,21 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
0,33 € 0,39 € 0,35 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,08 € 0,11 € 0,10 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
0,38 € 0,38 € 0,38 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,97 € 1,21 € 1,12 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,65 € 0,69 € 0,67 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,11 € 0,18 € 0,17 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
1,37 € 1,37 € 1,37 €

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,75 0,76 0,77

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,22 0,52 0,73

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,86 2,88 2,90

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,30 0,33 0,37

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,14 0,14 0,14

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,20 0,34 0,41

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,11 1,12 1,12

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,12 1,12 1,12

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,31 0,31 0,31

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,32 0,32 0,32

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,50 0,58 0,78

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
1,54 1,54 1,54

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,40 0,40 0,40

ΜΕΛΙΤΖ. Α
0,37 0,39 0,41

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,37 0,39 0,41

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,82 0,82 0,83

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,41 1,41 1,41

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
1,20 1,28 1,30

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
3,34 3,34 3,34

b-4

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,25 € 0,42 € 0,37 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,45 € 0,45 € 0,45 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,20 € 0,48 € 0,23 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,86 € 0,86 € 0,86 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,32 € 0,48 € 0,42 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,86 € 0,91 € 0,89 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,15 € 0,14 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,10 € 0,12 € 0,12 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝ. ΑΔΙΑΛΛ.ΠΙΣΤ.
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,47 € 1,47 € 1,47 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
1,47 € 1,53 € 1,49 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,66 € 0,66 € 0,66 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,05 € 1,12 € 1,08 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,18 € 0,22 € 0,20 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,65 € 1,19 € 1,02 €

CHERRY
2,53 € 2,54 € 2,54 €

ΤΟΜΑΤΑ Α Ο.Δ.
0,78 € 0,78 € 0,78 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,65 € 1,01 € 0,89 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,28 € 0,17 €

ΤΟΜΑΤΑ Β Ο.Δ.
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,80 € 2,89 € 2,83 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΠΙΣΤ.
2,74 € 2,74 € 2,74 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ Ο.Δ.
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,41 € 0,72 € 0,51 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,50 € 1,60 € 1,53 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,49 € 1,62 € 1,54 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
1,65 € 1,71 € 1,69 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
3,29 € 3,33 € 3,31 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Ο.Δ.
3,29 € 3,29 € 3,29 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,86 € 1,29 € 1,17 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
1,10 € 1,32 € 1,27 €

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,06 0,10

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,21 0,33 0,40

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,21 0,35 0,46

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,05 0,06 0,11

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,07 0,07 0,07

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,08 1,11 1,19

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,12 0,16 0,29

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,33 0,33 0,33

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,36 0,42 0,46

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,86 0,88 0,91

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,57 1,57 1,57

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,75 0,75 0,75

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,75 0,75 0,75

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,16 0,58 0,70

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,70 1,01 1,27

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
1,07 1,07 1,07

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,12 0,16 0,22

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,51 2,68 2,99

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,12 0,17 0,20

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
1,09 1,12 1,19

ΦΑΣΟΛΙΑ
1,40 1,40 1,40

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,38 1,47 1,67

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,96 0,96 0,96

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
3,10 3,21 3,34

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,19 1,19 1,19

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
1,31 1,31 1,31

ΑΝΑΤΟΛΗ

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (14-04)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 23100 0.50 0.60 0.40
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 0.70 0.70 0.65
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 150 0.30 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 12200 0.50 0.50 0.50
Αρακάς / Peas 1,40 – 1,80 1300 1.60 0.00 1.10
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 50 0.60 0.65 0.00
Καρότα / Carrots 0,50 – 0,80 0,40 – 0,45 8900 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 25800 0.50 0.90 0.65
Κουκιά / Broad beans 1,40 – 1,70 1700 1.55 0.00 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 17400 0.60 0.55 0.85
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 700 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,38 – 0,44 0,25 – 0,32 93200 0.38 0.38 0.55
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,40 0,15 – 0,20 34900 0.25 0.20 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 23800 0.75 0.85 0.75
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.85 0.75
Μαρούλια / Lettuce 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 15500 0.55 0.70 0.50
Μπρόκολα / Broccoli 2.30 1,30 – 1,70 1,00 – 1,20 14600 1.40 2.50 0.90
Πατάτες / Potatoes 0,45 – 0,58 0,35 – 0,43 94800 0.47 0.45 0.45
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 12700 0.55 0.55 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,70 1,00 – 1,20 1.40 1.80 0.90
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,60 – 2,00 1,20 – 1,40 30300 1.70 2.60 1.10
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 3,00 – 3,60 2,60 – 2,90 3.30 2.90 1.70
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,13 – 0,18 0,10 – 0,12 0.14 0.18 0.14
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 14200 0.50 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,45 100 0.40 0.40 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 18600 0.50 0.50 0.50
Σέλινο / Celery 1.40 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 12300 0.75 0.75 0.90
Σκόρδα / Garlic 3,70 – 4,20 3,30 – 3,50 2800 3.80 3.80 3.00
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 16700 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1,20 – 1,60 0,80 – 1,00 88400 1.30 1.25 1.00
Χόρτα(ζωχοί) / Greens(zochoi) 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 5200 0.75 0.75 0.80
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 18-04-2017
Στην κορυφή