Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 19-04-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,25 € 0,21 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
2,70 € 2,81 € 2,77 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,13 € 1,16 € 1,15 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,39 € 0,39 € 0,39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,22 € 0,38 € 0,30 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,68 € 0,88 € 0,77 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,24 € 1,48 € 1,31 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,47 € 0,68 € 0,53 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,23 € 0,43 € 0,28 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,67 € 1,14 € 0,86 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,62 € 0,62 € 0,62 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ.
0,13 € 0,30 € 0,22 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,41 € 0,64 € 0,61 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,40 € 1,40 € 1,40 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,40 € 1,40 € 1,40 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,73 € 0,73 € 0,73 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,72 € 0,72 € 0,72 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
3,10 € 3,26 € 3,21 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
1,46 € 1,46 € 1,46 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,60 € 0,93 € 0,85 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
0,36 € 0,38 € 0,37 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,86 € 1,07 € 0,99 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,42 € 0,42 € 0,42 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,42 € 0,54 € 0,52 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,71 € 0,71 € 0,71 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α ΠΙΣΤ.
1,31 € 1,31 € 1,31 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
3,26 € 3,26 € 3,26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
1,22 € 1,38 € 1,32 €

 

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.36 € 0.37 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.12 € 0.16 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.15 € 0.26 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.15 € 1.17 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.39 € 0.39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.26 € 0.36 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.82 € 0.82 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.45 € 0.45 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.33 € 1.42 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.88 € 1.10 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.15 € 0.17 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.59 € 0.68 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ
0.68 € 0.68 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.35 € 0.35 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.42 € 0.42 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.29 € 1.36 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
3.31 € 3.32 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
1.37 € 1.42 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.77 € 0.88 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
2.40 € 2.84 €

b-4

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,17 0,30 0,42

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,18 0,20 0,28

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,03 0,03 0,04

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,03 1,10 1,15

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,17 0,25 0,31

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,15 0,15 0,15

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,51 0,51 0,51

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,25 0,29 0,32

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,05 0,08 0,10

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,62 0,70 0,81

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,43 0,43 0,43

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,05 1,05 1,05

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,20 1,27 1,37

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,15 0,21 0,41

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,41 0,45 0,46

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,12 0,52 0,66

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,65 0,90 1,26

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,11 0,15 0,25

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,42 2,65 2,86

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
1,60 1,60 1,60

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,25 0,48 0,57

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,95 1,00 1,13

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,15 1,17 1,19

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
3,02 3,29 3,34

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,96 0,96 0,96

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,30 0,40 0,78

 

 

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,21 € 0,38 € 0,28 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,24 € 0,24 € 0,24 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,60 € 0,60 € 0,60 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,20 € 0,25 € 0,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,61 € 0,61 € 0,61 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,08 € 0,08 € 0,08 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,27 € 0,32 € 0,30 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,64 € 0,76 € 0,73 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,08 € 0,08 € 0,08 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,21 € 1,21 € 1,21 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,21 € 1,27 € 1,22 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,32 € 0,46 € 0,44 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,36 € 0,55 € 0,50 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,25 € 1,27 € 1,26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,61 € 0,61 € 0,61 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,09 € 1,12 € 1,10 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,13 € 0,26 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,60 € 1,20 € 0,91 €

CHERRY
2,54 € 2,59 € 2,56 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,65 € 1,14 € 0,97 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,18 € 0,35 € 0,28 €

ΤΟΜΑΤΑ Β Ο.Δ.
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,51 € 2,88 € 2,76 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΠΙΣΤ.
2,51 € 2,58 € 2,54 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ Ο.Δ.
0,50 € 0,50 € 0,50 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Β ΠΙΣΤ.
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,52 € 0,52 € 0,52 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,23 € 0,66 € 0,52 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,00 € 1,25 € 1,10 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,38 € 1,38 € 1,38 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,21 € 1,22 € 1,21 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
1,23 € 1,25 € 1,24 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,55 € 0,76 € 0,66 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
3,08 € 3,31 € 3,24 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΒΙΟΛ. ΠΡΟΙΟΝ
3,31 € 3,31 € 3,31 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Ο.Δ.
3,31 € 3,31 € 3,31 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,80 € 0,80 € 0,80 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,73 € 0,91 € 0,76 €

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (18-04)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 21500 0.50 0.60 0.40
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 0.70 0.70 0.65
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 150 0.30 0.35 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 12200 0.50 0.50 0.50
Αρακάς / Peas 1,40 – 1,80 1300 1.60 0.00 1.10
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 50 0.60 0.65 0.00
Καρότα / Carrots 0,50 – 0,80 0,40 – 0,45 8900 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 22600 0.50 0.90 0.70
Κουκιά / Broad beans 1,40 – 1,70 1700 1.55 0.00 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 9400 0.80 0.65 0.85
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 700 0.30 0.35 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,38 – 0,44 0,25 – 0,32 93200 0.38 0.38 0.55
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,45 0,20 – 0,25 29100 0.35 0.20 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 23800 0.75 0.85 0.75
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.85 0.80
Μαρούλια / Lettuce 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 15500 0.55 0.70 0.50
Μπρόκολα / Broccoli 2.30 1,30 – 1,70 1,00 – 1,20 10700 1.40 2.50 0.90
Πατάτες / Potatoes 0,45 – 0,58 0,35 – 0,43 94800 0.47 0.45 0.45
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 11400 0.55 0.55 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,80 1,00 – 1,20 1.50 1.80 0.90
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,60 – 2,00 1,20 – 1,40 30300 1.70 2.60 1.10
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 3,00 – 3,60 2,60 – 2,90 3.30 2.90 1.70
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,12 – 0,16 0,08 – 0,10 0.13 0.18 0.14
Πράσα / Leeks 0,60 – 0,85 0,40 – 0,50 8900 0.65 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,45 100 0.40 0.40 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 17100 0.50 0.50 0.50
Σέλινο / Celery 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 12300 0.75 0.75 1.20
Σκόρδα / Garlic 3,70 – 4,20 3,30 – 3,50 2800 3.80 3.80 3.00
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 16700 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1,25 – 1,60 0,80 – 1,10 85200 1.30 1.30 1.00
Χόρτα(ζωχοί) / Greens(zochoi) 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 4900 0.75 0.75 0.80
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 19-04-2017
Στην κορυφή