Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 27-11-2017

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,55 € 0,73 € 0,65 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LΟBELLO
1,37 € 1,41 € 1,39 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,31 € 0,33 € 0,33 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,33 € 0,58 € 0,50 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,41 € 0,61 € 0,51 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,69 € 0,69 € 0,69 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,33 € 0,34 € 0,33 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,61 € 0,69 € 0,66 €

ΝΤΟΜ. ΥΔΡΟΠ. Α ΠΙΣΤ.
0,66 € 0,66 € 0,66 €

ΝΤΟΜ. Β ΠΙΣΤ
0,11 € 0,15 € 0,13 €

ΝΤΟΜΑΤΑ RUNNER B
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,39 € 0,39 € 0,39 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,78 € 0,78 € 0,78 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,25 € 0,36 € 0,33 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώρερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,27 0,27 0,27

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,58 0,68 0,64

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,56 0,65 0,62

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,21 0,21 0,21

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,37 0,39 0,39

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,13 0,13 0,13

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,65 0,65 0,65

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,09 0,09 0,09

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,26 0,27 0,27

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
0,82 0,82 0,82

ΚΑΥΤΕΡΑ Α
0,04 0,04 0,04

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,51 0,51 0,51

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,31 0,32 0,32

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΙΣΤ
0.63 € 0.64 €

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.33 € 0.33 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.63 € 0.64 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.07 € 0.08 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.32 € 0.32 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.57 € 0.58 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.58 € 0.58 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.62 € 0.62 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.15 € 0.15 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.39 € 0.39 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.23 € 0.24 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.06 € 0.06 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
0.77 € 0.78 €


ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,26 0,32 0,33

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,35 0,63 0,68

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,34 0,49 0,62

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,12 0,12 0,12

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,06 0,06 0,06

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,40 0,40 0,40

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,31 0,32 0,34

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,60 0,62 0,63

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,57 0,59 0,64

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,18 0,18 0,18

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,33 0,34 0,34

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,52 0,60 0,66

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,13 0,20 0,23

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,33 1,34 1,35

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,34 0,40 0,42

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,21 0,23 0,26

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,82 0,84 0,89

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 0,29 0,30

ΕΑΣ Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,62 0,62

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,24 0,24

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,45 0,45

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,33 0,33

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,06 0,06

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
0,29 0,34

ΜΕΛΙΤΖ. Α
0,59 0,59

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,52 0,65

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,73 0,86

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,22 0,22

 

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,53 € 0,66 € 0,62 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,57 € 0,65 € 0,61 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,34 € 0,35 € 0,35 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,52 € 0,52 € 0,52 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,47 € 0,55 € 0,48 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,60 € 0,70 € 0,67 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,85 € 0,85 € 0,85 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,64 € 0,64 € 0,64 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,82 € 0,85 € 0,83 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,32 € 0,35 € 0,32 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,55 € 0,67 € 0,64 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,11 € 0,23 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,38 € 0,38 € 0,38 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,39 € 0,42 € 0,41 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,21 € 0,25 € 0,23 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,49 € 0,53 € 0,52 €

ΦΛΑΣΚΑ Α Ο.Δ.
0,27 € 0,27 € 0,27 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,75 € 0,89 € 0,80 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,30 € 0,32 € 0,31 €

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (25-11)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 19800 0.65 0.55 0.85
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.75 1.20
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 150 0.30 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 11300 0.45 0.50 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 50 0.55 0.55 0.00
Καρότα / Carrots 0,60 – 0,80 0,45 – 0,50 8200 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,30 0,70 – 0,90 10600 1.10 1.20 0.85
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 24300 0.45 0.55 0.60
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 600 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,30 – 0,35 0,23 – 0,28 93400 0.30 0.30 0.39
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 36100 0.25 0.25 0.25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 17900 0.90 0.75 1.20
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 0.90 0.75 1.20
Μαρούλια / Lettuce 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10200 0.50 0.55 0.60
Μπρόκολα / Broccoli 1.20 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 18700 0.65 0.55 1.00
Πατάτες / Potatoes 0,30 – 0,39 0,24 – 0,28 115600 0.33 0.33 0.45
Παντζάρια / Beets 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 6800 0.45 0.50 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 0.85 0.90 0.90
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 33500 0.80 0.80 0.80
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 1.00 1.25 1.30
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,10 – 0,15 0,07 – 0,09 0.12 0.12 0.14
Πράσα / Leeks 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 7800 0.50 0.45 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 13200 0.50 0.50 0.50
Σέλινο / Celery 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 6900 0.90 0.90 0.90
Σκόρδα / Garlic 2,60 – 3,00 2,00 – 2,40 3500 2.70 2.70 3.65
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8300 0.50 0.55 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,60 – 1,00 0,40 – 0,50 101600 0.65 0.65 0.70
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,70 – 1,00 1900 0.80 0.80 0.00
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 27-11-2017
Στην κορυφή