Άγιος Νικόλαος

H πρόοδος των εργασιών μετεγκατάστασης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου


Με αφορμή δημοσιεύματα αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών μετεγκατάστασης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου εντός του νοσοκομείου, η Διοίκηση του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ενημερώνει τους πολίτες για τα ακόλουθα:

Με την ανάληψη καθηκόντων της νέας Διοίκησης τον Ιούλιο του 2016 και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της Διοίκησης 7ης ΥΠΕ Κρήτης, η νέα Διοίκηση έθεσε σε άμεση προτεραιότητα το θέμα της μετεγκατάσταση της ΜΤΝ σε χώρο εντός του νοσοκομείου. Η μετεγκατάσταση αυτή αποτελεί δίκαιο αίτημα των πολιτών και των ασθενών του νομού για το οποίο μέχρι τότε δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική ενέργεια, απόφαση ή διοικητική πράξη υλοποίησής του.

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και την αποτροπή δημιουργίας κλίματος ανασφάλειας στους αιμοκαθαριζόμενους ασθενείς του νομού μας, στο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες στις οποίες έχει μέχρι σήμερα προβεί η Διοίκηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την 7η ΥΠΕ Κρήτης για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου και σημαντικού για το νομό έργου.

Επισημαίνεται ότι από την αρχική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έως και σήμερα έχουν συμπληρωθεί ακριβώς 13 μήνες, διάστημα στο οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής προκηρυχθεί ηλεκτρονικά με επιτυχία κάποιο άλλο δημόσιο έργο. Επίσης, στο διάστημα αυτό και με την έμπρακτη υποστήριξη της Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Κρήτης και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους εργαζομένους και έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες όσο το δυνατόν γρηγορότερα για ένα έργο τέτοιου μεγέθους και εν μέσω διαδοχικών αλλαγών της νομοθεσίας και των διαδικασιών για τα δημόσια έργα.

Η Διοίκηση επέλεξε να προχωρήσει στη δημιουργία μιας σύγχρονης ΜΤΝ με μακροχρόνια προοπτική που θα πληροί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους και όχι την επικοινωνιακά πιο συμφέρουσα και ίσως ταχύτερη επιλογή απλώς να μετακομίσει τη ΜΤΝ σε ένα νέο χώρο. Η επιλογή αυτή είναι στην κρίση των πολιτών και των αιμοκαθαριζόμενων του νομού, τους οποίους καλεί να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια καθώς έχει πλέον δρομολογηθεί η ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου.

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Μετεγκατάστασης ΜΤΝ

Ιούλιος-Αύγουστος 2016

Ορισμός Επιτροπής Χωροταξίας από τη Διοίκηση για την εξέταση του θέματος της μετεγκατάστασης της ΜΤΝ σε χώρο εντός του νοσοκομείου και την υποβολή σχετικών προτάσεων (αρ. πρ. 13016/25-7-2016)
Έγγραφο της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης για την εξέταση του θέματος από τη Διοίκηση (αρ. πρωτ. 11704/19-8-2016).
Αλλαγή νομοθεσίας για τις προμήθειες και τα δημόσια έργα (Ν. 4412, ΦΕΚ 147/Α/8-8-16).

Σεπτέμβριος 2016
Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου ΓΝ Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (ΦΕΚ 465/ΥΟΔΔ/5-92016)
Υποβολή προτάσεων Επιτροπής Χωροταξίας (Συνεδρ. 8-9-2016): Προτείνεται η μετεγκατάσταση της ΜΤΝ στο ανεξάρτητο κτίριο της Αιμοδοσίας (ισόγειο με ανεξάρτητη είσοδο) και η μεταστέγαση της Αιμοδοσίας στο χώρο της πρώην ΜΕΘ (1οςόροφος παλαιού κτιρίου).
Εκπόνηση ενδεικτικών αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου με μικρές επεμβάσεις στο υπάρχον κτίριο της Αιμοδοσίας. Ενδεικτική προκοστολόγηση: 80.000€ για τις εργασίες ανακατασκευής των χώρων και 20.000€ για τη μεταφορά των εγκαταστάσεων αντίστροφης ώσμωσης.

Οκτώβριος 2016
Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο (αρ. πρ 1810/3-10-2016)
Απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο (αποφ. 520/5-10-2016).
Αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία 7ης ΥΠΕ Κρήτης για συνδρομή στην εκπόνηση της σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης.
Εκπόνηση και αποστολή αρχικών αρχιτεκτονικών σχεδίων από τη Τεχνική Υπηρεσία της 7η ΥΠΕ Κρήτης (αρ. πρωτ. 14439/6-10-2016).

Δεκέμβριος 2016-Ιανουάριος 2017
Έγκριση επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας ύψους 60.000€ για τις εργασίες ανακατασκευής των χώρων και 20.000€ για τη μεταφορά των εγκαταστάσεων αντίστροφης ώσμωσης (αρ. πρωτ. 2/96301/0024/13-12-2016 ΓΛΚ)
Αποστολή αρχικών αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Τεχνική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ. Απορρίφθηκαν από τους γιατρούς και το προσωπικό της ΜΤΝ και παρά τις συνεχείς βελτιώσεις τους δεν κατέστη εφικτό να προσαρμοστούν στις ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις μιας σύγχρονης ΜΤΝ.

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017
Ενημέρωση από την Τεχνική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ ότι αδυνατεί να εκπονήσει την πλήρη μελέτη. Διερεύνηση δυνατότητας συνδρομής τεχνικών υπηρεσιών άλλων δημόσιων φορέων της Κρήτης χωρίς αποτέλεσμα.
Έρευνα αγοράς για την ανάθεση της μελέτης σε ιδιώτη. Πολύ υψηλό κόστος (≈ 12.000€)

Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2017

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (αριθ. πρωτ. 93/24-4-2017 Δελτίο Έκτακτης Παραγγελίας) σε ιδιώτη για τη συνδρομή στην εκπόνηση της μελέτης.
Ολοκλήρωση εκπόνησης μελέτης. Τελικός προϋπολογισμός: 117.264 € για τη διαμόρφωση των χώρων της ΜΤΝ και 19.969 € για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Συνάντηση Διοικήτριας νοσοκομείου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης για συνδρομή στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
Έγκριση επιχορήγησης ποσού 20.000€ από την Περιφέρεια Κρήτης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της ΜΤΝ (αρ. πρωτ. 127600/23-6-2017).

Ιούλιος-Αύγουστος 2017
Συνάντηση Διοικήτριας 7ης ΥΠΕ Κρήτης με τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τη συγχρηματοδότηση του έργου
Έγκριση επιχορήγησης ποσού 57.264€ από την Περιφέρεια Κρήτης για τη διαμόρφωση των χώρων για τη μεταστέγαση της ΜΤΝ και της Αιμοδοσίας (αρ. πρωτ. 162555/3-8-2017).

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017
Εκπαίδευση υπαλλήλων στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής δημοπράτησης έργων
Έκδοση προτύπων τευχών ηλεκτρονικών διακηρύξεων δημοσίων έργων από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 3074/Β/6-9-2017)

Νοέμβριος 2017
Αποστολή ηλεκτρονικών κωδικών από την αρμόδια υπηρεσία (ΕΣΗΔΗΣ) για την έναρξη των διαδικασιών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου (2-11-2017).


Σχολίασε το
Στην κορυφή