Ιεράπετρα

Οι υποψήφιοι για τις εκλογές του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας την Κυριακή- 2 διεκδικούν την προεδρία


Μετά την χθεσινή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων έκλεισε το ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις φετινές εκλογές του ΤΟΕΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Λασίθι δύο θα είναι τελικά οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την προεδρία και πρόκειται για τον νυν πρόεδρο Παπαδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, και τον Παπαδάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, με τα«στρατόπεδα» υποστήριξης των υπόλοιπων υποψηφίων να έχουν διαμορφωθεί αναλόγως.

Η εκλογική διαδικασία ξεκινά το Σάββατο 21 Απριλίου στις 08:00 και θα τελειώσει την 14:00, εκτός εάν περιμένουν ψηφοφόροι, οπότε με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής παρατείνεται η διαδικασία μέχρι να ψηφίσουν ολοι οσοι περιμένουν.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία το Σάββατο 21-04-2018 τότε οι Τοπικές Συνελεύσεις  θα πραγματοποιηθούν την επομένη, ημέρα Κυριακή 22-04-2018, την ιδια ώρα στον ιδιο χώρο και χωρίς αλλη πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι όσο αφορά την Τοπική Συνέλευση Ιεράπετρας, λόγω του μεγάλου αριθμού των ψηφοφόρων και χάριν της διευκόλυνσής τους, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας σε τρία (3) εκλογικά τμήματα.

 

α/α ΤοπικήΣυνέλευση Αντιπρόσωποι ΗμερομηΝία Τόπος Συνέλευσης Ωρα
Τακτικ Αναπληρ
01 Μύρτους(Toπ.Kοιν) 4 2 21-04-18 Γραφ.Τ.Κ. Μύρτου 08:00
02 Ν.Ανατολής(Τ.Κοιν) 7 3 Γραφ.Αγρ.ΣυλΣτόμιο 08:00
03 Ιεράπετρας(Δήμος) 29 15 2ο Δ.Σχ.Ιεράπετρας 08:00
04 Κάτω Χωριού(Τ.Κ.) 6 3 Γραφ.Τ.Κ. Κ.Χωριού 08:00
05 Γρα Λυγιάς(οικισ) 4 2 Δημ.Σχ.Γρα Λυγιάς 08:00
06 Κεντρί-Βαϊνιά (Οικ) 5 3 Δημ.Σχολ.Κεντριού 08:00

 

 

Διαβάστε κάτω από τα ψηφοδέλτια αναλυτικά την εκλογική διαδικασία

Τα Μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας που είναι εγγεγραμμένα στους κτηματικούς Καταλόγους του Οργανισμού, σε Τοπικές Συνελεύσεις, γιά την εκλογή αντιπροσώπων και ανάδειξη νέας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα  με τον παρακάτω Πίνακα.

 

α/α ΤοπικήΣυνέλευση Αντιπρόσωποι ΗμερομηΝία Τόπος Συνέλευσης Ωρα
Τακτικ Αναπληρ
01 Μύρτους(Toπ.Kοιν) 4 2 21-04-18 Γραφ.Τ.Κ. Μύρτου 08:00
02 Ν.Ανατολής(Τ.Κοιν) 7 3 Γραφ.Αγρ.ΣυλΣτόμιο 08:00
03 Ιεράπετρας(Δήμος) 29 15 2ο Δ.Σχ.Ιεράπετρας 08:00
04 Κάτω Χωριού(Τ.Κ.) 6 3 Γραφ.Τ.Κ. Κ.Χωριού 08:00
05 Γρα Λυγιάς(οικισ) 4 2 Δημ.Σχ.Γρα Λυγιάς 08:00
06 Κεντρί-Βαϊνιά (Οικ) 5 3 Δημ.Σχολ.Κεντριού 08:00

 

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης Μύρτου, περιλαμβάνονται οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Μαλλών, Χριστού, Μύθων, Μουρνιών, Ρίζας, Γδοχίων.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης Νέας Ανατολής, περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Καλαμαύκας και οι κάτοικοι του οικισμού Καλογέροι.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης  Γρα Λυγιάς, περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι των οικισμών Ποτάμοι και Σαράτση Κάμπος.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης Ιεράπετρας, περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννου, Μεσσελέρων και Μακρυλιάς.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Κεντρί – Βαϊνιάς περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι του οικισμού Σταυρός.

Στους Κτηματικούς Καταλόγους Τοπικής Συνέλευσης Κάτω Χωριού, περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Καββουσίου και Παχειάς Αμμου.

Οι Τοπικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στό χώρο, την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

Δικαίωμα ψήφου εχουν ολα τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα στους Κτηματικούς Καταλόγους, ο αριθμός δε των ψήφων ανάλογα με την εκταση που αναγράφεται στους  Καταλόγους αυτούς, καθορίζεται στην παρακάτω Κλίμακα Δικαιώματος Ψήφου στις Τοπικές Συνελεύσεις.

Κλίμακα Δικαιώματος Ψήφου

                                       Στρέμματα Ψήφοι

                                Από (5) εως και (20) ———-   1

                        Ανω των (20) εως και (50)       ———- 2

                        Ανω των (50) στρεμμάτων    ———- 3

 

Οι κάτοχοι εκτάσεων κάτω των (5) στρεμμάτων, μπορούν να συγκροτούν ομάδες προς κτήση δικαιώματος ψήφου, ορίζοντας εγγράφως τον εκπρόσωπό τους στην Τοπική Συνέλευση (εγγρ. ΔΓ 97Β/27-6-97 Υπουργείου Γεωργίας), πρέπει δε στην Τοπική Συνέλευση να παρευρίσκονται ολα τα Μέλη που συγκροτούν την ομάδα.

Γιά την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου, αποτελεί προϋπόθεση η αυτοπρόσωπη παρουσία των Μελών, που αποδεικνύεται με επίδειξη της Αστυνονομικής τους ταυτότητας.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται ενώπιον τετραμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από τα Μέλη της Τοπικής Συνέλευσης και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο (2) ψηφολέκτες και ενα Πρακτικογράφο.

Στο ψηφοδέλτιο κάθε Τοπικής Συνέλευσης θα αναφέρονται  με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων, θα τίθενται δε τόσοι σταυροί προτίμησης το ανώτερο, οσοι είναι οι Τακτικοί Αντιπρόσωποι που εκλέγει αυτή η Συνέλευση (βλ.  πίνακα).

 

Ψηφοδέλτιο Τοπικής Συνέλευσης         Μύρτου: Σταυροί το ανώτερο (4)

        ”         ” ”                Ανατολής: ” ” ”             (7)

        ”         ” ”              Γρα Λυγιάς: ” ”   ” (4)

        ”         ” ”              Ιεράπετρας: ” ”   ” (29)

        ”         ” ”        Κεντρί-Βαϊνιάς: ”    ” ” (5)

        ”         ” ”          Κάτω Χωριού: ” ”        ” (6)

 

Δικαίωμα υποψηφιότητας εχουν ολα τα Μέλη του  Τ.Ο.Ε.Β. ανεξάρτητα από την εκταση των κτημάτων που κατέχουν μέσα στη Ζώνη Αρδευσης  του Οργανισμού, εκτός εάν είναι υπερήμεροι οφειλέτες προς τον Οργανισμό ή έχουν καταδικαστεί γιά τα αδικήματα που αναφέρονται στο Αρθρο 21 παρ.3 του Καταστατικού.

Η υποψηφιότητα γνωστοποιείται με σχετική αίτηση που  υποβάλλεται στον Οργανισμό, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πρίν την ημερομηνία σύγκλησης των Τοπικών Συνελεύσεων, δηλαδή μέχρι την 14:30 της 17-04-2018, ημέρα Τρίτη.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 08:00 και θα τελειώσει την 14:00, εκτός εάν περιμένουν ψηφοφόροι, οπότε με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής παρατείνεται η διαδικασία μέχρι να ψηφίσουν ολοι οσοι περιμένουν.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία το Σάββατο 21-04-2018 τότε οι Τοπικές Συνελεύσεις  θα πραγματοποιηθούν την επομένη, ημέρα Κυριακή 22-04-2018, την ιδια ώρα στον ιδιο χώρο και χωρίς αλλη πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι όσο αφορά την Τοπική Συνέλευση Ιεράπετρας, λόγω του μεγάλου αριθμού των ψηφοφόρων και χάριν της διευκόλυνσής τους, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας σε τρία (3) εκλογικά τμήματα.


Σχολίασε το
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο