Σητεία

Συμμετοχή του Δημάρχου Σητείας σε ενημέρωση για το πρόγραμμα οικοτεχνίας στο Veneto της Ιταλίας


Στο Veneto της Βόρειας Ιταλίας μετέβη ο Δήμαρχος Σητείας κ. Θοδωρής Πατεράκης, εκπροσωπώντας και τον ΟΑΣ, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση-ενημέρωση για το πρόγραμμα οικοτεχνίας, που υλοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία η Περιφέρεια Vittorio Veneto στην Ιταλία.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για το πρόγραμμα αυτό, τον τρόπο λειτουργίας του, τα οφέλη του και τη δυνατότητα εφαρμογής του στην Περιφέρεια Κρήτης, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Κρήτης, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχει εγκρίνει ένα ποσό ύψους 300.000 Ευρώ που θα αξιοποιηθεί για το πρόγραμμα αυτό.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος με τη στήριξη της Περιφέρειας Veneto και σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων δημιουργήθηκε ένα δίκτυο οικοτεχνίας.

Μέσω του δικτύου αυτού δίνεται η δυνατότητα μικρής κλίμακας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από μικρούς κυρίως παραγωγούς. Ο παραγωγός, με διασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής των τροφίμων, θα έχει τη δυνατότητα, με νόμιμο τρόπο, να έρθει σε επαφή απευθείας με τον καταναλωτή, να ωφεληθεί μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος του, να αυξήσει το εισόδημά του αλλά και να αποκτήσει άμεση ρευστότητα.

Όσοι παραγωγοί λειτουργούν ή σκοπεύουν να λειτουργήσουν Μονάδες Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής, οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους και τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, σύμφωνα με τον Οδηγό Ορθής Πρακτικής, που θα αποφασιστεί από τους εμπλεκόμενους, δηλ. τους παραγωγούς και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Ευνόητα είναι λοιπόν τα οφέλη για τους μικρούς παραγωγούς από τη μεταποίηση και εμπορία των τοπικών τους προϊόντων, καθώς θα καρπωθούν την υπεραξία που θα προκύψει, ώστε να συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο.

Πολύ σύντομα θα γίνει επίσημη ενημέρωση από την Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ» σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Αναπτυξιακές Εταιρίες της Περιφέρειας Κρήτης.


Σχολίασε το
Στην κορυφή