Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 04-04-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,93 € 1,54 € 1,36 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ A
2,93 € 3,10 € 3,00 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ B
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,07 € 0,08 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,63 € 0,78 € 0,72 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,20 € 1,29 € 1,25 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,36 € 0,50 € 0,39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,10 € 0,17 € 0,15 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,82 € 1,16 € 0,98 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β
0,19 € 0,19 € 0,19 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,32 € 1,46 € 1,38 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,96 € 1,12 € 1,05 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛ.
0,57 € 0,61 € 0,59 €

ΝΤΟΜ. Β ΠΙΣΤ.
0,31 € 0,31 € 0,31 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΤΣΑΜΠΙ
0,75 € 0,75 € 0,75 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,48 € 0,61 € 0,54 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,39 € 1,43 € 1,40 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,15 0,34 0,17

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,74 1,65 1,43

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,95 1,09 1,03

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,37 0,37 0,37

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,50 0,58 0,55

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,35 0,44 0,37

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,65 0,78 0,67

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,40 0,41 0,40

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,33 0,33 0,33

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
1,28 1,28 1,28

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.33 € 1.59 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.56 € 0.57 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.42 € 1.42 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.43 € 0.46 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.14 € 0.15 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ 0.17 € 0.17 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.33 € 1.33 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.62 € 0.77 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.56 € 0.65 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.39 € 1.48 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
1.02 € 1.23 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.20 € 0.23 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.50 € 0.59 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ
0.18 € 0.25 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.16 € 1.16 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.15 € 1.15 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.33 € 0.33 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.23 € 1.35 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.76 € 0.88 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.85 € 2.86 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β ΠΙΣΤ
0.95 € 0.95 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,75 € 0,92 € 0,86 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,78 € 1,68 € 1,19 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,25 € 0,47 € 0,33 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,49 € 0,49 € 0,49 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α

0,07 € 0,08 € 0,07 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,90 € 1,55 € 1,29 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,20 € 0,40 € 0,30 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,47 € 0,49 € 0,48 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
1,40 € 1,43 € 1,40 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,59 € 0,59 € 0,59 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,51 € 0,51 € 0,51 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,33 € 1,33 € 1,33 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,18 € 0,13 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,29 € 1,29 € 1,29 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α Ο.Δ.
1,26 € 1,29 € 1,26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,34 € 0,34 € 0,34 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,61 € 0,75 € 0,65 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
0,60 € 0,65 € 0,63 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,22 € 0,33 € 0,32 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,37 € 0,37 € 0,37 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,37 € 0,43 € 0,40 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,70 € 1,30 € 1,03 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0,75 € 1,29 € 0,99 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,10 € 0,41 € 0,34 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 € 0,33 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,70 € 2,72 € 2,71 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO ΠΙΣΤ.
2,72 € 2,79 € 2,77 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,98 € 0,98 € 0,98 €

ΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
1,16 € 1,16 € 1,16 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,19 € 0,59 € 0,49 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,12 € 1,25 € 1,14 €

ΦΛΑΣΚΑ Α Ο.Δ.
1,30 € 1,30 € 1,30 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,35 € 0,53 € 0,51 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,15 € 1,45 € 1,34 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,45 € 0,75 € 0,61 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,75 € 0,75 € 0,75 €

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,12 0,12 0,12

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,53 0,58 0,61

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
1,12 1,15 1,17

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,37 2,37 2,37

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,24 0,24 0,24

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
0,76 0,76 0,76

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,30 0,30 0,30

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,35 0,36 0,40

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,65 0,66 0,68

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,38 1,38 1,38

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,24 0,24 0,24

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,43 0,43 0,43

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,29 1,29 1,29

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,30 0,30 0,30

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,45 0,45 0,45

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,47 0,47 0,47

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,35 0,35 0,35

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,88 0,88 0,88

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,58 0,58 0,58

 

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,12 0,16 0,36

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,71 1,10 1,76

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,86 1,33 1,53

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,39 0,45 0,56

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
1,43 1,43 1,43

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,06 0,06 0,07

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,50 0,50 0,50

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,61 0,66 0,70

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,30 0,30 0,31

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,35 0,37 0,39

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,38 0,38 0,38

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,32 0,41 0,48

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,15 0,15 0,16

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,45 1,45 1,45

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,21 1,21 1,21

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,21 1,27 1,31

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,27 0,34 0,54

ΤΟΜΑΤΑ CHERRY ΥΔΡΟΠ
1,62 1,65 1,71

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,85 1,09 1,32

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,16 0,36

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,32 2,41 2,68

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,16 0,38 0,47

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,78 0,78 0,78

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,23 0,41 0,54

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,06 1,07 1,11

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,56 0,56 0,56

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,19 1,23 1,40

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,43 0,43 0,43

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,38 0,57 0,79

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (03-04)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 1,05 – 1,30 0,75 – 0,95 10200 1.10 0.60 0.60
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,10 – 1,50 1.30 1.00 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,25 – 0,40 0,15 – 0,20 100 0.25 0.25 0.35
Αντίδια / Leaved 0,45 – 0,65 0,25 – 0,35 8700 0.45 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.65
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,40 – 0,50 8100 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,10 – 1,50 0,80 – 1,00 6400 1.30 1.00 0.90
Κουνουπίδια / Cauliflower 1,10 – 1,50 0,80 – 1,00 1900 1.30 0.60 0.65
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,20 – 0,25 400 0.35 0.30 0.35
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 89500 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,10 – 0,20 35200 0.25 0.25 0.20
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 24900 0.80 1.00 0.85
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 0.80 1.00 0.85
Μαρούλια / Lettuce 1,00 – 1,50 0,80 – 0,90 2300 1.20 0.95 0.70
Μπρόκολα / Broccoli 1,10 – 1,60 0,80 – 1,00 3700 1.35 1.30 2.50
Πατάτες / Potatoes 0.65 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.45
Πατζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7200 0.50 0.55 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,00 – 1,20 1.30 1.80 1.80
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 2.00 1,50 – 1,80 1,20 – 1,40 33800 1.50 2.10 2.60
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2.00 1,60 – 1,90 1,40 – 1,50 1.70 1.90 2.90
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.18
Πράσα / Leeks 0,45 – 0,65 0,25 – 0,35 8500 0.45 0.45 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,45 100 0.40 0.40 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 5700 0.80 0.55 0.50
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 7900 0.70 0.70 0.75
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 3800 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8400 0.50 0.45 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.60 1,00 – 1,40 0,70 – 0,90 82600 1.10 0.70 1.30
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,80 – 1,00 1600 0.85 0.85 0.75
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 04-04-2018
Στην κορυφή