Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 04-04-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,93 € 1,54 € 1,36 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ A
2,93 € 3,10 € 3,00 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ B
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,07 € 0,08 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,63 € 0,78 € 0,72 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,20 € 1,29 € 1,25 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,36 € 0,50 € 0,39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,10 € 0,17 € 0,15 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,82 € 1,16 € 0,98 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β
0,19 € 0,19 € 0,19 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,32 € 1,46 € 1,38 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,96 € 1,12 € 1,05 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛ.
0,57 € 0,61 € 0,59 €

ΝΤΟΜ. Β ΠΙΣΤ.
0,31 € 0,31 € 0,31 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΤΣΑΜΠΙ
0,75 € 0,75 € 0,75 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,48 € 0,61 € 0,54 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,39 € 1,43 € 1,40 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,15 0,34 0,17

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,74 1,65 1,43

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,95 1,09 1,03

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,37 0,37 0,37

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,50 0,58 0,55

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,35 0,44 0,37

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,65 0,78 0,67

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,40 0,41 0,40

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,33 0,33 0,33

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
1,28 1,28 1,28

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.33 € 1.59 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.56 € 0.57 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.42 € 1.42 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.43 € 0.46 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.14 € 0.15 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ 0.17 € 0.17 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.33 € 1.33 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.62 € 0.77 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.56 € 0.65 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.39 € 1.48 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
1.02 € 1.23 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.20 € 0.23 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.50 € 0.59 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ
0.18 € 0.25 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.16 € 1.16 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.15 € 1.15 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.33 € 0.33 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.23 € 1.35 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.76 € 0.88 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.85 € 2.86 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β ΠΙΣΤ
0.95 € 0.95 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,75 € 0,92 € 0,86 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,78 € 1,68 € 1,19 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,25 € 0,47 € 0,33 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,49 € 0,49 € 0,49 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α

0,07 € 0,08 € 0,07 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,90 € 1,55 € 1,29 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,20 € 0,40 € 0,30 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,47 € 0,49 € 0,48 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
1,40 € 1,43 € 1,40 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,59 € 0,59 € 0,59 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,51 € 0,51 € 0,51 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,33 € 1,33 € 1,33 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,18 € 0,13 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,29 € 1,29 € 1,29 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α Ο.Δ.
1,26 € 1,29 € 1,26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,34 € 0,34 € 0,34 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,61 € 0,75 € 0,65 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
0,60 € 0,65 € 0,63 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,22 € 0,33 € 0,32 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,37 € 0,37 € 0,37 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,37 € 0,43 € 0,40 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,70 € 1,30 € 1,03 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0,75 € 1,29 € 0,99 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,10 € 0,41 € 0,34 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 € 0,33 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,70 € 2,72 € 2,71 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO ΠΙΣΤ.
2,72 € 2,79 € 2,77 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,98 € 0,98 € 0,98 €

ΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
1,16 € 1,16 € 1,16 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,19 € 0,59 € 0,49 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,12 € 1,25 € 1,14 €

ΦΛΑΣΚΑ Α Ο.Δ.
1,30 € 1,30 € 1,30 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,35 € 0,53 € 0,51 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,15 € 1,45 € 1,34 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,45 € 0,75 € 0,61 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,75 € 0,75 € 0,75 €

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,12 0,12 0,12

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,53 0,58 0,61

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
1,12 1,15 1,17

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,37 2,37 2,37

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,24 0,24 0,24

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
0,76 0,76 0,76

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,30 0,30 0,30

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,35 0,36 0,40

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,65 0,66 0,68

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,38 1,38 1,38

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,24 0,24 0,24

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,43 0,43 0,43

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,29 1,29 1,29

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,30 0,30 0,30

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,45 0,45 0,45

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,47 0,47 0,47

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,35 0,35 0,35

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,88 0,88 0,88

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,58 0,58 0,58

 

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,12 0,16 0,36

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,71 1,10 1,76

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,86 1,33 1,53

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,39 0,45 0,56

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
1,43 1,43 1,43

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,06 0,06 0,07

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,50 0,50 0,50

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,61 0,66 0,70

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,30 0,30 0,31

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,35 0,37 0,39

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,38 0,38 0,38

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,32 0,41 0,48

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,15 0,15 0,16

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,45 1,45 1,45

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,21 1,21 1,21

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,21 1,27 1,31

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,27 0,34 0,54

ΤΟΜΑΤΑ CHERRY ΥΔΡΟΠ
1,62 1,65 1,71

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,85 1,09 1,32

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,16 0,36

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,32 2,41 2,68

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,16 0,38 0,47

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,78 0,78 0,78

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,23 0,41 0,54

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,06 1,07 1,11

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,56 0,56 0,56

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,19 1,23 1,40

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,43 0,43 0,43

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,38 0,57 0,79

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (03-04)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 1,05 – 1,30 0,75 – 0,95 10200 1.10 0.60 0.60
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,10 – 1,50 1.30 1.00 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,25 – 0,40 0,15 – 0,20 100 0.25 0.25 0.35
Αντίδια / Leaved 0,45 – 0,65 0,25 – 0,35 8700 0.45 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.65
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,40 – 0,50 8100 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,10 – 1,50 0,80 – 1,00 6400 1.30 1.00 0.90
Κουνουπίδια / Cauliflower 1,10 – 1,50 0,80 – 1,00 1900 1.30 0.60 0.65
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,20 – 0,25 400 0.35 0.30 0.35
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 89500 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,10 – 0,20 35200 0.25 0.25 0.20
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 24900 0.80 1.00 0.85
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 0.80 1.00 0.85
Μαρούλια / Lettuce 1,00 – 1,50 0,80 – 0,90 2300 1.20 0.95 0.70
Μπρόκολα / Broccoli 1,10 – 1,60 0,80 – 1,00 3700 1.35 1.30 2.50
Πατάτες / Potatoes 0.65 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.45
Πατζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7200 0.50 0.55 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,00 – 1,20 1.30 1.80 1.80
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 2.00 1,50 – 1,80 1,20 – 1,40 33800 1.50 2.10 2.60
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2.00 1,60 – 1,90 1,40 – 1,50 1.70 1.90 2.90
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.18
Πράσα / Leeks 0,45 – 0,65 0,25 – 0,35 8500 0.45 0.45 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,45 100 0.40 0.40 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 5700 0.80 0.55 0.50
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 7900 0.70 0.70 0.75
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 3800 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8400 0.50 0.45 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.60 1,00 – 1,40 0,70 – 0,90 82600 1.10 0.70 1.30
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,80 – 1,00 1600 0.85 0.85 0.75
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 04-04-2018
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο