Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 05-03-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,42 € 0,48 € 0,45 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
1,93 € 2,06 € 2,00 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,11 € 0,11 € 0,11 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,25 € 1,25 € 1,25 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,95 € 0,97 € 0,96 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,84 € 0,90 € 0,89 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,96 € 0,96 € 0,96 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,90 € 0,99 € 0,96 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,73 € 0,73 € 0,73 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,35 € 1,35 € 1,35 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,46 € 0,56 € 0,52 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,16 € 0,21 € 0,19 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,71 € 1,86 € 1,76 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,84 € 0,84 € 0,84 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,52 0,53 0,52

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,49 0,49 0,49

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,10 0,10 0,10

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,31 0,31 0,31

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,31 0,34 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,97 0,97 0,97

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,69 0,69 0,69

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
1,54 1,72 1,63

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.38 € 0.43 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.53 € 0.53 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.00 € 1.02 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.89 € 0.96 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.26 € 0.34 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.96 € 0.99 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.51 € 0.59 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.19 € 0.19 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.10 € 1.10 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ KOYΠΑΤΗ
0.20 € 0.20 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.74 € 1.74 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
1.96 € 1.98 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,30 € 0,49 € 0,37 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,30 € 0,35 € 0,32 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,44 € 1,89 € 1,66 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,11 € 0,13 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,62 € 0,91 € 0,79 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,23 € 0,38 € 0,29 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,90 € 0,90 € 0,90 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
1,75 € 1,77 € 1,76 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,76 € 0,79 € 0,78 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,97 € 0,97 € 0,97 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,92 € 1,03 € 0,97 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,76 € 0,76 € 0,76 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,43 € 1,47 € 1,43 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,90 € 0,98 € 0,96 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
1,03 € 1,06 € 1,03 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,45 € 0,47 € 0,46 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,23 € 0,23 € 0,23 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΣΤ.
0,54 € 0,61 € 0,59 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,37 € 0,58 € 0,47 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO ΠΙΣΤ.
2,00 € 2,20 € 2,10 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,10 € 0,22 € 0,17 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
3,26 € 3,26 € 3,26 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,34 € 1,51 € 1,43 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,60 € 1,60 € 1,60 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,88 € 0,90 € 0,89 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,71 € 1,87 € 1,79 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,87 € 0,99 € 0,92 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,96 € 0,96 € 0,96 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,28 0,37 0,53

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,75 0,85 0,96

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,10 0,11 0,12

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,60 1,60 1,60

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,97 0,98 1,12

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,15 0,18 0,46

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,15 0,52 0,59

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,48 0,48 0,48

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,49 1,49 1,50

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,88 0,93 0,98

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,40 0,60 0,79

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,72 1,72 1,72

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,40 0,40 0,40

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,47 1,47 1,47

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,85 0,85 0,85

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,99 0,99 0,99

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
1,10 1,10 1,10

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,31 0,49 0,65

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,09 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,05 2,19 2,28

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,12 0,12 0,12

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,71 0,71 0,71

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,05 0,12 0,22

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,57 1,57 1,57

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,52 1,73 1,85

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,65 0,81 0,96

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,61 0,61 0,61

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,19 0,19 0,19

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,39 0,39 0,39

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,49 0,49 0,49

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,07 0,07 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,41 0,41 0,41

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ.Π. Α
0,41 0,41 0,41

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,49 0,58 0,61

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,96 1,01 1,10

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,96 0,98 0,99

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,81 0,81 0,81

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,10 0,10 0,10

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,98 0,98 0,98

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,98 0,98 0,98

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,45 1,46 1,46

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,50 1,50 1,50

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,61 0,70 0,77

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,89 0,92 0,99

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,88 0,89 0,97

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,91 0,91 0,91

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,61 1,62 1,63

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,87 0,87 0,87

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,79 1,79 1,79

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (03-03)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας *
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 23800 0.45 0.85
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,20 – 1,60 1.40 1.75
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 8200 0.45 0.45
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 9600 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 13500 1.00 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 8300 0.85 0.65
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 600 0.35 0.35
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 95300 0.35 0.35
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 40700 0.25 0.25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,20 – 1,70 0,70 – 1,00 22600 1.30 1.40
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,20 – 1,70 0,70 – 1,00 1.30 1.40
Μαρούλια / Lettuce 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 5100 0.70 0.65
Μπρόκολα / Broccoli 1.40 0,80 – 1,10 0,60 – 0,70 9400 0.90 0.80
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38
Παντζάρια / Beets 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 7800 0.45 0.45
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,40 – 1,80 1,20 – 1,30 1.50 1.75
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,40 – 1,70 1,20 – 1,30 33700 1.40 1.70
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,60 – 2,00 1,20 – 1,40 1.80 1.90
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17
Πράσα / Leeks 0,65 – 0,80 0,45 – 0,55 5500 0.70 0.55
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 16700 0.45 0.45
Σέλινο / Celery 0,70 – 1,00 0,40 – 0,60 8900 0.80 0.80
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4500 2.60 2.60
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8400 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,50 – 0,90 0,30 – 0,40 102300 0.55 0.65
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2400 1.00 1.00
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 05-03-2018
Στην κορυφή