Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 05-12-2017

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,54 € 0,61 € 0,59 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,43 € 0,57 € 0,51 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
1,46 € 1,46 € 1,46 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,31 € 0,38 € 0,31 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,65 € 0,65 € 0,65 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,55 € 0,58 € 0,56 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,94 € 0,94 € 0,94 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β
0,22 € 0,22 € 0,22 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,43 € 0,46 € 0,44 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,57 € 0,74 € 0,74 €

ΝΤΟΜ. Β ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,41 € 0,38 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,53 € 0,50 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,55 € 0,78 € 0,64 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,34 € 0,34 € 0,34 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,26 € 0,31 € 0,28 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώρερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,37 0,37 0,37

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,46 0,60 0,55

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,79 0,79 0,79

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,41 0,41 0,41

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,06 0,06 0,06

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,33 0,34 0,33

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,56 0,58 0,57

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,06 0,06 0,06

ΦΛΑΣΚΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,27 0,27 0,27

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,44 0,45 0,44

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.38 € 0.38 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.54 € 0.59 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.45 € 0.47 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.23 € 0.23 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.14 € 0.14 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.50 € 0.55 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.24 € 0.25 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.21 € 0.26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.44 € 0.44 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.74 € 0.78 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.21 € 0.29 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.50 € 0.50 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.39 € 0.39 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.62 € 0.62 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
0.66 € 0.71 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.29 € 0.29 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
1.37 € 1.38 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,42 0,44 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,52 0,57 0,65

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,48 0,70 0,83

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,16 0,23

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,07 0,08 0,08

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,43 0,43 0,43

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,38 0,39 0,41

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,05 0,05 0,05

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,05 0,05 0,05

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,42 0,44 0,45

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,53 0,58 0,63

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,16 0,16 0,16

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,43 0,43 0,43

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,59 0,68 0,81

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,21 0,25 0,26

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,45 1,45 1,45

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,48 0,48 0,48

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,30 0,30 0,30

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α
0,52 0,54 0,55

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,75 0,76 0,77

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,28 0,32 0,36

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΥΔΡΟΠ
0,30 0,30 0,30

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ. 0,51 € 0,55 € 0,53 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,35 € 0,36 € 0,35 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΕΡΑΤΟ Β Ο.Δ.
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,05 € 0,06 € 0,05 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,44 € 0,65 € 0,51 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,50 € 0,55 € 0,52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,85 € 0,89 € 0,89 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,40 € 0,44 € 0,43 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α Ο.Δ.
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,10 € 0,13 € 0,11 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,16 € 0,24 € 0,21 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,30 € 0,33 € 0,31 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,56 € 0,84 € 0,73 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,13 € 0,35 € 0,23 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,30 € 1,43 € 1,37 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,48 € 0,51 € 0,50 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,27 € 0,32 € 0,31 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,63 € 0,65 € 0,63 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 € 0,30 € 0,29 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,24 € 0,24 € 0,24 €

ΕΑΣ Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,76 0,76 0,76

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,37 0,37 0,37

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,38 1,38 1,38

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,23 0,23 0,23

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,43 0,45 0,46

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,26 0,29 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,37 0,37 0,37

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,44 0,55 0,60

ΝΤΟΛΜΑΣ Ο.Δ.Π. Α
0,42 0,42 0,42

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,23 0,23 0,23

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,58 0,58 0,58

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,22 0,26 0,28

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,40 0,44 0,56

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (02-12)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 17800 0.60 0.65 0.90
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 0.85 0.75 1.40
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8700 0.50 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 20 0.55 0.55 0.00
Καρότα / Carrots 0,60 – 0,80 0,45 – 0,50 7900 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,70 – 0,90 13700 1.00 1.10 0.85
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 20600 0.50 0.45 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,30 – 0,35 0,23 – 0,28 93400 0.30 0.30 0.39
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 38500 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 18300 0.90 0.95 1.25
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 0.90 0.95 1.25
Μαρούλια / Lettuce 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 7200 0.60 0.50 0.55
Μπρόκολα / Broccoli 1.20 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 19700 0.60 0.70 0.90
Πατάτες / Potatoes 0,30 – 0,39 0,24 – 0,28 115600 0.33 0.33 0.45
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7300 0.50 0.45 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.80 1.00
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 31800 0.75 0.70 0.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 0,90 – 1,40 0,70 – 0,80 1.10 1.00 1.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,09 – 0,13 0,06 – 0,08 0.10 0.10 0.14
Πράσα / Leeks 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 6400 0.50 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 7500 0.60 0.50 0.55
Σέλινο / Celery 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 6900 0.90 0.90 1.00
Σκόρδα / Garlic 2,60 – 3,00 2,00 – 2,40 3200 2.70 2.70 3.65
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 6800 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,75 – 1,10 0,45 – 0,65 92300 0.85 0.70 0.70
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,70 – 0,90 1700 0.70 0.80 0.00

 

Σχολίασε το
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο