Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 06-11-2017


b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ Α
1,26 € 1,26 € 1,26 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,52 € 0,54 € 0,53 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,52 € 0,53 € 0,53 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LΟBELLO
1,97 € 1,97 € 1,97 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,04 € 1,04 € 1,04 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,75 € 0,75 € 0,75 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,48 € 0,57 € 0,50 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,40 € 0,42 € 0,41 €

ΝΤΟΜ. ΕΛΠΙΔΑ Α ΠΙΣΤ.
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΝΤΟΜ. ΕΛΠΙΔΑ Β ΠΙΣΤ
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΝΤΟΜ. ΕΛΠΙΔΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,46 € 0,46 € 0,46 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώρερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,52 0,56 0,54

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,62 0,73 0,67

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,36 0,36 0,36

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,73 0,73 0,73

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,57 0,57 0,57

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,36 0,36 0,36

 

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΙΣΤ
0.56 € 0.56 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.75 € 0.75 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.52 € 0.52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.61 € 0.61 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.93 € 0.93 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.52 € 0.61 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.41 € 0.41 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.15 € 0.15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.67 € 0.67 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.25 € 0.25 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,48 0,57 0,60

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,58 0,63 0,66

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,13 0,13 0,13

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,07 0,07 0,08

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,29 1,29 1,29

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,76 0,77 0,78

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,05 0,11 0,15

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,63 0,69 0,72

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,24 0,24 0,24

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,42 0,42 0,42

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,20 0,20 0,20

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,20 0,20 0,20

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,45 0,66 0,70

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,16 2,16 2,16

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,44 0,44 0,45

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,83 0,83 0,83

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,12 1,14 1,19

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,30 0,45 0,46

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,55 0,62

ΚΕΡΑΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,11 0,11

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,72 0,77

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,44 0,68

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,13 0,13

ΝΤΟΛΜΑΣ Ο.Δ. Α
0,40 0,41

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,28 0,28

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,68 0,68

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
0,58 0,58

 

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,55 € 0,61 € 0,58 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,12 € 0,21 € 0,14 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,44 € 0,63 € 0,60 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,45 € 0,47 € 0,46 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. 0,70 € 0,70 € 0,70 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,96 € 0,96 € 0,96 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,70 € 0,70 € 0,70 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝ.
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,78 € 0,80 € 0,78 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,70 € 0,79 € 0,77 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,10 € 0,20 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤA A
0,46 € 0,72 € 0,60 €

ΤΟΜΑΤA ΒΕΛΑΝΙΔΙ DELICASSI 2,05 € 2,10 € 2,06 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,33 € 0,26 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,29 € 0,36 € 0,34 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,43 € 0,47 € 0,44 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,42 € 1,42 € 1,42 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,76 € 0,76 € 0,76 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,10 € 1,19 € 1,12 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 € 0,41 € 0,40 €


 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (04-11)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,70 0,40 – 0,45 21400 0.55 0.40 0.50
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,60 – 0,90 0,40 – 0,50 0.65 0.65 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 150 0.30 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8500 0.50 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 50 0.55 0.55 0.00
Καρότα / Carrots 0,60 – 0,80 0,45 – 0,50 8900 0.60 0.65 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 14200 0.90 0.40 1.10
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 10500 0.90 0.50 0.65
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 700 0.30 0.35 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,30 – 0,35 0,23 – 0,28 92300 0.30 0.30 0.35
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 36700 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,75 – 1,00 0,40 – 0,65 20200 0.80 0.90 0.65
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,75 – 1,00 0,40 – 0,65 0.80 0.90 0.65
Μαρούλια / Lettuce 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10700 0.50 0.45 0.50
Μπρόκολα / Broccoli 1.50 0,85 – 1,20 0,60 – 0,75 13400 1.00 0.60 1.00
Πατάτες / Potatoes 0,30 – 0,39 0,24 – 0,28 98900 0.33 0.33 0.36
Παντζάρια / Beets 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 7600 0.45 0.45 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,00 – 1,30 0,70 – 0,90 1.10 1.00 1.20
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 32300 0.95 1.10 0.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,00 – 1,40 0,70 – 0,90 1.20 1.20 1.00
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,10 – 0,15 0,07 – 0,09 0.12 0.12 0.14
Πράσα / Leeks 0,40 – 0,60 7800 0.45 0.55 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 11200 0.50 0.45 0.45
Σέλινο / Celery 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 9200 0.90 1.10 1.10
Σκόρδα / Garlic 2,60 – 3,00 2,00 – 2,40 3900 2.70 2.70 3.20
Σπανάκι / Spinach 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 8300 0.60 0.55 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,55 – 1,00 0,30 – 0,45 99400 0.65 0.75 0.65
Φασολάκια / Green beans 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 9500 1.00 1.00 1.10
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 06-11-2017
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο