Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 08-04-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,58 € 0,46 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,23 € 0,31 € 0,28 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
3,87 € 3,90 € 3,89 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,71 € 0,71 € 0,71 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,39 € 1,44 € 1,43 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,91 € 0,91 € 0,91 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,60 € 0,88 € 0,72 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,52 € 0,75 € 0,71 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ.
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,86 € 0,86 € 0,86 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,55 € 0,68 € 0,62 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΔΙΑΛ. ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,49 € 0,49 € 0,49 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,99 € 1,09 € 1,06 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β
0,39 € 0,46 € 0,40 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
2,12 € 2,27 € 2,24 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,64 € 0,64 € 0,64 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
1,88 € 1,90 € 1,89 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,87 € 1,24 € 1,10 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,49 € 0,67 € 0,55 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,48 € 0,77 € 0,66 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,51 € 1,51 € 1,51 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
2,63 € 2,83 € 2,70 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
1,15 € 1,18 € 1,17 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,80 € 1,17 € 0,89 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
0,80 € 0,80 € 0,80 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,98 € 1,03 € 1,01 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,61 € 0,64 € 0,63 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,51 € 0,71 € 0,58 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,46 € 1,47 € 1,46 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,31 € 0,31 € 0,31 €

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,78 0,89 1,07

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,12 0,18 0,24

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,22 0,51 0,75

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,10 0,22 0,33

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,73 0,85 0,99

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
3.77 3.98 4,19

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,14 0,15 0,16

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,38 0,63 0,89

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,32 0,32 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,45 0,45 0,51

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,51 0,51 0,51

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
1,36 1,36 1,36

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,76 0,76 0,76

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,37 0,43 0,53

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,85 1,01 1,21

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
1,99 2,13 2,31

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,28 0,38 0,47

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,73 0,73 0,73

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,62 0,65 0,73

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,54 0,70 0,79

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,21 1,30 1,36

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔΠ Α
1,21 1,21 1,21

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,65 0,97 1,36

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
2,88 2,88 2,88

ΚΑΥΤΕΡO Α
1,32 1,32 1,32

ΚΑΥΤΕΡO Β
0,87 0,87 0,87

b-4

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α
0,43 € 0,43 € 0,43 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,41 € 0,85 € 0,73 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,41 € 0,47 € 0,45 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,14 € 0,14 € 0,14 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,55 € 1,00 € 0,82 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,50 € 0,80 € 0,76 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,12 € 0,28 € 0,26 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,91 € 0,91 € 0,91 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,71 € 0,71 € 0,71 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
1,16 € 1,16 € 1,16 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,15 € 0,56 € 0,20 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,60 € 0,69 € 0,66 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,04 € 1,05 € 1,05 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,81 € 1,81 € 1,81 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,55 € 0,60 € 0,57 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
1,81 € 2,25 € 2,02 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
2,38 € 2,38 € 2,38 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
1,39 € 1,39 € 1,39 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,39 € 1,45 € 1,40 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,92 € 0,92 € 0,92 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,66 € 0,66 € 0,66 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,36 € 0,68 € 0,52 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,70 € 1,34 € 0,98 €

ΤΟΜΑΤΑ Α Ο.Δ.
0,85 € 0,85 € 0,85 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,78 € 1,24 € 0,96 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,14 € 0,36 € 0,29 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
3,99 € 4,10 € 4,08 €

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΑΤΗ Α ΠΙΣΤ.
1,12 € 1,14 € 1,12 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ Ο.Δ.
0,36 € 0,55 € 0,46 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Β ΠΙΣΤ.
0,28 € 0,28 € 0,28 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,47 € 0,76 € 0,66 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,70 € 2,27 € 2,05 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,51 € 1,51 € 1,51 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,69 € 0,69 € 0,69 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
2,73 € 2,88 € 2,83 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,61 € 1,05 € 0,96 €

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,16 0,18 0,20

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,14 0,17 0,19

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,31 0,38 0,51

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,83 0,89 0,97

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,13 0,35 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
0,83 0,83 0,83

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,61 0,74 0,78

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,33 1,38 1,44

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,42 0,52 0,63

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,93 0,96 0,99

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,55 0,67 0,74

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,27 0,27 0,27

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,11 1,18 1,32

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,96 2,05 2,31

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,96 2,36 2,36

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,73 1,08 1,21

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
0,36 0,36 0,36

ΤΟΜΑΤΑ CHERRY
2,10 2,10 2,10

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,26 0,58 0,76

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,76 1,04 1,26

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,13 0,20

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
3,65 4,11 4,14

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,41 1,50 1,66

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,78 0,78 0,78

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
2,71 2,83 2,85

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,65 0,65 0,65

ΑΝΑΤΟΛΗ

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (07-04)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολίασε το
Στην κορυφή