Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 09-05-2018

b-4

ΑΝΑΤΟΛΗ

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.48 € 0.58 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.13 € 0.20 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.50 € 0.53 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.50 € 0.61 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.89 € 0.90 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.95 € 0.95 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.61 € 0.78 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.48 € 0.56 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
0.73 € 0.73 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.15 € 0.15 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
0.38 € 0.38 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
0.66 € 0.70 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.23 € 0.24 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
1.06 € 1.09 €

Golden Farm

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Α.Σ.Π.Ι.

b-4

Σχολίασε το
Στην κορυφή