Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 10-04-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
0,45 € 0,46 € 0,46 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,27 € 0,27 € 0,27 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,61 € 0,68 € 0,66 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,47 € 0,38 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,25 € 0,38 € 0,32 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,08 € 1,08 € 1,08 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,22 € 1,28 € 1,26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,48 € 0,68 € 0,51 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,30 € 0,60 € 0,40 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,66 € 0,83 € 0,75 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,11 € 0,32 € 0,28 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΨΙΛΗ
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,27 € 1,27 € 1,27 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,45 € 0,46 € 0,45 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,20 € 1,25 € 1,23 €

 

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,46 0,53 0,49

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,65 0,65 0,65

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,29 0,35 0,33

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,32 0,32 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,67 0,67 0,67

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,15 0,15 0,15

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,31 0,31 0,31

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
1,18 1,18 1,18

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤΟΠ
0,40 0,40 0,40

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
1,29 1,29 1,29

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.47 € 0.56 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.66 € 0.68 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.25 € 0.47 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.37 € 0.38 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.20 € 0.20 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
1.02 € 1.08 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.10 € 0.10 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.53 € 0.53 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.46 € 0.46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.30 € 1.35 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.66 € 0.84 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.11 € 0.13 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.30 € 0.35 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.32 € 0.32 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.14 € 1.15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.53 € 1.53 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.43 € 0.43 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.27 € 1.33 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.51 € 0.51 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.50 € 0.50 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,20 € 0,48 € 0,35 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,05 € 0,11 € 0,07 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 € 0,10 € 0,06 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,20 € 0,46 € 0,25 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,25 € 1,25 € 1,25 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,25 € 0,35 € 0,31 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,25 € 0,38 € 0,30 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
1,02 € 1,02 € 1,02 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
0,39 € 0,57 € 0,52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,39 € 0,39 € 0,39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,35 € 1,35 € 1,35 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α Ο.Δ.
1,27 € 1,27 € 1,27 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,24 € 1,28 € 1,25 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,46 € 0,60 € 0,58 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,55 € 0,74 € 0,67 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 € 0,30 € 0,11 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,27 € 0,34 € 0,33 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,22 € 0,30 € 0,26 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,45 € 0,89 € 0,68 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,13 € 0,11 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,91 € 1,96 € 1,94 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,25 € 0,46 € 0,43 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,13 € 0,32 € 0,29 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,70 € 1,70 € 1,70 €

ΦΛΑΣΚΑ Α Ο.Δ.
1,34 € 1,34 € 1,34 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ
1,55 € 1,58 € 1,57 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,18 € 1,38 € 1,28 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,37 € 0,75 € 0,54 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,06 0,06 0,06

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,25 0,30 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,15 0,21 0,31

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,06 0,06 0,07

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,24 0,32 0,38

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,60 0,70 0,72

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,15 0,15 0,15

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,15 0,26 0,39

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,23 0,31 0,39

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,01 1,02 1,15

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,25 0,27 0,32

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,10 0,11 0,14

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,96 1,06 1,15

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,21 1,30 1,32

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,41 0,68 0,84

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,06 2,10 2,12

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,76 0,76 0,76

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,16 0,30 0,36

ΦΑΣΟΛΙΑ
1,30 1,30 1,30

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,34 1,35 1,35

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,61 0,62 0,64

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,19 1,33 1,36

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,50 0,50 0,50

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,33 0,47 0,74

 

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,40 0,67 0,78

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,13 0,13 0,13

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,16 0,26 0,39

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,47 0,47 0,47

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,45 0,45 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,06 0,06 0,06

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,23 0,23 0,23

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,32 0,32 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,66 0,66 0,66

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,60 0,65 0,71

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,20 0,20 0,20

ΝΤΟΛΜΑΣ Ο.Δ. Β
0,56 0,56 0,56

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
1,35 1,35 1,35

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,35 1,36 1,38

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,03 1,03 1,03

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,17 0,17 0,17

ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,10 0,10 0,10

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,27 0,27 0,31

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,27 0,27 0,27

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,65 0,65 0,65

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,38 1,38 1,38

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,30 1,30 1,30

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,11 1,11 1,11

ΚΑΥΤΕΡO Β
0,44 0,44 0,44

ΚΑΥΤΕΡΟ ΤΕΜ Α
0,06 0,06 0,06

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (07-04)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 10-04-2018
Στην κορυφή