Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 10-04-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
0,45 € 0,46 € 0,46 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,27 € 0,27 € 0,27 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,61 € 0,68 € 0,66 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,47 € 0,38 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,25 € 0,38 € 0,32 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,08 € 1,08 € 1,08 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,22 € 1,28 € 1,26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,48 € 0,68 € 0,51 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,30 € 0,60 € 0,40 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,66 € 0,83 € 0,75 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,11 € 0,32 € 0,28 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΨΙΛΗ
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,27 € 1,27 € 1,27 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,45 € 0,46 € 0,45 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,20 € 1,25 € 1,23 €

 

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,46 0,53 0,49

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,65 0,65 0,65

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,29 0,35 0,33

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,32 0,32 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,67 0,67 0,67

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,15 0,15 0,15

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,31 0,31 0,31

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
1,18 1,18 1,18

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤΟΠ
0,40 0,40 0,40

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
1,29 1,29 1,29

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.47 € 0.56 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.66 € 0.68 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.25 € 0.47 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.37 € 0.38 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.20 € 0.20 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
1.02 € 1.08 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.10 € 0.10 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ.
0.53 € 0.53 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.46 € 0.46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.30 € 1.35 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.66 € 0.84 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.11 € 0.13 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.30 € 0.35 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.32 € 0.32 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.14 € 1.15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.53 € 1.53 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.43 € 0.43 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.27 € 1.33 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.51 € 0.51 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.50 € 0.50 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,20 € 0,48 € 0,35 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,05 € 0,11 € 0,07 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 € 0,10 € 0,06 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,20 € 0,46 € 0,25 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,25 € 1,25 € 1,25 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,25 € 0,35 € 0,31 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,25 € 0,38 € 0,30 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
1,02 € 1,02 € 1,02 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
0,39 € 0,57 € 0,52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,39 € 0,39 € 0,39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
1,35 € 1,35 € 1,35 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α Ο.Δ.
1,27 € 1,27 € 1,27 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,24 € 1,28 € 1,25 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,46 € 0,60 € 0,58 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,55 € 0,74 € 0,67 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 € 0,30 € 0,11 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,27 € 0,34 € 0,33 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,22 € 0,30 € 0,26 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,45 € 0,89 € 0,68 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,13 € 0,11 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,91 € 1,96 € 1,94 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,25 € 0,46 € 0,43 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,13 € 0,32 € 0,29 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,70 € 1,70 € 1,70 €

ΦΛΑΣΚΑ Α Ο.Δ.
1,34 € 1,34 € 1,34 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ
1,55 € 1,58 € 1,57 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,18 € 1,38 € 1,28 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,37 € 0,75 € 0,54 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,06 0,06 0,06

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,25 0,30 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,15 0,21 0,31

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,06 0,06 0,07

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,24 0,32 0,38

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,60 0,70 0,72

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,15 0,15 0,15

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,15 0,26 0,39

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,23 0,31 0,39

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,01 1,02 1,15

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,25 0,27 0,32

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,10 0,11 0,14

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,96 1,06 1,15

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,21 1,30 1,32

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,41 0,68 0,84

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,06 2,10 2,12

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,76 0,76 0,76

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,16 0,30 0,36

ΦΑΣΟΛΙΑ
1,30 1,30 1,30

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,34 1,35 1,35

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,61 0,62 0,64

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,19 1,33 1,36

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,50 0,50 0,50

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,33 0,47 0,74

 

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,40 0,67 0,78

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,13 0,13 0,13

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,16 0,26 0,39

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,47 0,47 0,47

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,45 0,45 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,06 0,06 0,06

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,23 0,23 0,23

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,32 0,32 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,66 0,66 0,66

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,60 0,65 0,71

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,20 0,20 0,20

ΝΤΟΛΜΑΣ Ο.Δ. Β
0,56 0,56 0,56

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
1,35 1,35 1,35

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,35 1,36 1,38

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,03 1,03 1,03

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,17 0,17 0,17

ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,10 0,10 0,10

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,27 0,27 0,31

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,27 0,27 0,27

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,65 0,65 0,65

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,38 1,38 1,38

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,30 1,30 1,30

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,11 1,11 1,11

ΚΑΥΤΕΡO Β
0,44 0,44 0,44

ΚΑΥΤΕΡΟ ΤΕΜ Α
0,06 0,06 0,06

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (07-04)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 10-04-2018
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο