Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 13-04-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,16 € 0,42 € 0,28 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ A
1,96 € 2,26 € 2,05 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,03 € 0,04 € 0,04 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,42 € 0,48 € 0,46 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,13 € 0,20 € 0,18 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,10 € 0,23 € 0,14 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,21 € 0,26 € 0,24 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,72 € 0,92 € 0,80 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,13 € 0,45 € 0,20 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,68 € 0,77 € 0,74 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,28 € 0,38 € 0,35 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,15 € 1,15 € 1,15 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,17 € 1,17 € 1,17 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,05 € 1,09 € 1,07 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ

0.38 € 0.39 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.16 € 0.16 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.43 € 0.55 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.18 € 0.23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.25 € 0.27 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.31 € 0.31 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.20 € 0.28 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.87 € 0.90 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.68 € 0.79 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.12 € 0.15 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.38 € 0.41 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.15 € 1.15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.34 € 1.35 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.52 € 0.65 €

ΦΛΑΣΚΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.72 € 0.72 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.06 € 1.24 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.54 € 0.63 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
1.94 € 2.06 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,07 0,07 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,12 0,29 0,42

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,10 0,14 0,23

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,05 0,05 0,05

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,20 0,20 0,20

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,31 0,36 0,41

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,10 0,12 0,17

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,05 0,05 0,05

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,16 0,21 0,25

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,08 0,10 0,10

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,53 0,53 0,53

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,50 0,57 0,70

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,06 0,07 0,10

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,41 0,67 0,85

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,11 0,15

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,67 1,77 1,85

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,10 0,29 0,36

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,73 0,75 0,78

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,22 0,41 0,45

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,93 1,02 1,08

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,36 0,36 0,36

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,04 1,12 1,12

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,36 0,36 0,36

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

CHERRY
1,30 € 1,33 € 1,32 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,26 € 0,35 € 0,29 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,10 € 0,27 € 0,18 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,21 € 0,27 € 0,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,21 € 0,27 € 0,24 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,89 € 0,91 € 0,90 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,07 € 0,10 € 0,08 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,22 € 0,25 € 0,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,83 € 0,96 € 0,86 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ. 0,22 € 0,28 € 0,25 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,55 € 0,65 € 0,56 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,55 € 0,78 € 0,63 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,12 € 0,25 € 0,23 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,38 € 0,40 € 0,38 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,40 € 0,37 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,05 € 0,17 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΑ A 0,43 € 0,82 € 0,67 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,11 € 0,16 € 0,13 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,72 € 2,05 € 1,87 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,55 € 0,61 € 0,57 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,32 € 0,44 € 0,41 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,89 € 1,08 € 0,99 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
1,06 € 1,06 € 1 ,06 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,41 € 0,80 € 0,71 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,98 € 1,16 € 1,09 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 € 0,52 € 0,40 €

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,46 0,46 0,46

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,28 0,28 0,28

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,82 1,82 1,82

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,28 0,30 0,31

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,16 0,17 0,17

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,35 0,35 0,35

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,30 0,34 0,40

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,15 0,22 0,27

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ.Π. Α
0,27 0,27 0,27

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,12 0,21 0,28

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
0,47 0,57 0,69

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,06 0,07 0,08

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,24 0,24 0,24

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,17 0,19 0,35

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,05 1,06 1,07

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,17 0,17 0,17

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,92 0,95 1,02

Α.Σ.Π.Ι.

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (12-04)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 22400 0.50 1.10 0.55
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,10 0.90 1.30 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,25 – 0,40 0,15 – 0,20 100 0.25 0.25 0.30
Αντίδια / Leaved 0,45 – 0,65 0,25 – 0,35 10800 0.45 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.60
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,40 – 0,50 9700 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 13500 1.00 1.20 0.90
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 8100 0.75 1.10 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 400 0.30 0.35 0.35
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 94800 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,10 – 0,20 39600 0.25 0.25 0.25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1.30 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 25300 0.75 0.80 0.85
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.80 0.85
Μαρούλια / Lettuce 0,85 – 1,20 0,60 – 0,75 3200 0.95 1.20 0.60
Μπρόκολα / Broccoli 1,00 – 1,50 0,70 – 0,90 7500 1.25 1.30 2.50
Πατάτες / Potatoes 0.65 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.47
Πατζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7400 0.50 0.50 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,00 – 1,30 0,80 – 0,90 1.10 1.35 1.80
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 2.00 1,50 – 1,80 1,20 – 1,40 33900 1.60 1.60 2.50
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2.10 1,50 – 1,90 1,30 – 1,40 1.70 1.70 2.90
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,14 – 0,18 0,10 – 0,12 0.15 0.17 0.18
Πράσα / Leeks 0,40 – 0,60 0,25 – 0,35 11200 0.40 0.45 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,45 100 0.40 0.40 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 7900 0.80 0.80 0.50
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 8400 0.70 0.70 0.75
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4600 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 14800 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.50 0,90 – 1,30 0,70 – 0,80 89300 0.95 1.05 1.25
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,80 – 1,00 2700 0.85 0.85 0.75
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 13-04-2018
Στην κορυφή