Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 13-04-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,16 € 0,42 € 0,28 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ A
1,96 € 2,26 € 2,05 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,03 € 0,04 € 0,04 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,42 € 0,48 € 0,46 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,13 € 0,20 € 0,18 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,10 € 0,23 € 0,14 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,21 € 0,26 € 0,24 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,72 € 0,92 € 0,80 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,13 € 0,45 € 0,20 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,68 € 0,77 € 0,74 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,28 € 0,38 € 0,35 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,15 € 1,15 € 1,15 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,17 € 1,17 € 1,17 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,05 € 1,09 € 1,07 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ

0.38 € 0.39 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.16 € 0.16 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.43 € 0.55 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.18 € 0.23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.25 € 0.27 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.31 € 0.31 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.20 € 0.28 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.87 € 0.90 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.68 € 0.79 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.12 € 0.15 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.38 € 0.41 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.15 € 1.15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.34 € 1.35 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.52 € 0.65 €

ΦΛΑΣΚΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.72 € 0.72 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.06 € 1.24 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.54 € 0.63 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
1.94 € 2.06 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,07 0,07 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,12 0,29 0,42

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,10 0,14 0,23

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,05 0,05 0,05

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,20 0,20 0,20

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,31 0,36 0,41

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,10 0,12 0,17

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,05 0,05 0,05

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,16 0,21 0,25

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,08 0,10 0,10

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,53 0,53 0,53

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,50 0,57 0,70

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,06 0,07 0,10

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,41 0,67 0,85

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,11 0,15

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,67 1,77 1,85

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,10 0,29 0,36

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,73 0,75 0,78

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,22 0,41 0,45

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,93 1,02 1,08

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,36 0,36 0,36

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,04 1,12 1,12

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,36 0,36 0,36

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

CHERRY
1,30 € 1,33 € 1,32 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,26 € 0,35 € 0,29 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,10 € 0,27 € 0,18 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,21 € 0,27 € 0,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,21 € 0,27 € 0,24 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,89 € 0,91 € 0,90 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,07 € 0,10 € 0,08 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,22 € 0,25 € 0,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,83 € 0,96 € 0,86 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,12 € 0,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ. 0,22 € 0,28 € 0,25 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,55 € 0,65 € 0,56 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,55 € 0,78 € 0,63 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,12 € 0,25 € 0,23 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,38 € 0,40 € 0,38 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,40 € 0,37 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,05 € 0,17 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΑ A 0,43 € 0,82 € 0,67 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,11 € 0,16 € 0,13 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,72 € 2,05 € 1,87 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,55 € 0,61 € 0,57 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,32 € 0,44 € 0,41 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,89 € 1,08 € 0,99 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
1,06 € 1,06 € 1 ,06 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,41 € 0,80 € 0,71 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,98 € 1,16 € 1,09 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 € 0,52 € 0,40 €

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,46 0,46 0,46

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,28 0,28 0,28

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,82 1,82 1,82

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,28 0,30 0,31

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,16 0,17 0,17

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,35 0,35 0,35

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,30 0,34 0,40

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,15 0,22 0,27

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ.Π. Α
0,27 0,27 0,27

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,12 0,21 0,28

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
0,47 0,57 0,69

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,06 0,07 0,08

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,24 0,24 0,24

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,17 0,19 0,35

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,05 1,06 1,07

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,17 0,17 0,17

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,92 0,95 1,02

Α.Σ.Π.Ι.

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (12-04)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 22400 0.50 1.10 0.55
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,10 0.90 1.30 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,25 – 0,40 0,15 – 0,20 100 0.25 0.25 0.30
Αντίδια / Leaved 0,45 – 0,65 0,25 – 0,35 10800 0.45 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.60
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,40 – 0,50 9700 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 13500 1.00 1.20 0.90
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 8100 0.75 1.10 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 400 0.30 0.35 0.35
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 94800 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,10 – 0,20 39600 0.25 0.25 0.25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1.30 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 25300 0.75 0.80 0.85
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.80 0.85
Μαρούλια / Lettuce 0,85 – 1,20 0,60 – 0,75 3200 0.95 1.20 0.60
Μπρόκολα / Broccoli 1,00 – 1,50 0,70 – 0,90 7500 1.25 1.30 2.50
Πατάτες / Potatoes 0.65 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.47
Πατζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7400 0.50 0.50 0.55
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,00 – 1,30 0,80 – 0,90 1.10 1.35 1.80
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 2.00 1,50 – 1,80 1,20 – 1,40 33900 1.60 1.60 2.50
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2.10 1,50 – 1,90 1,30 – 1,40 1.70 1.70 2.90
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,14 – 0,18 0,10 – 0,12 0.15 0.17 0.18
Πράσα / Leeks 0,40 – 0,60 0,25 – 0,35 11200 0.40 0.45 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,45 100 0.40 0.40 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,75 – 1,00 0,50 – 0,65 7900 0.80 0.80 0.50
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 8400 0.70 0.70 0.75
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4600 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 14800 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.50 0,90 – 1,30 0,70 – 0,80 89300 0.95 1.05 1.25
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,80 – 1,00 2700 0.85 0.85 0.75
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 13-04-2018
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο