Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 07-02-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,01 € 1,07 € 1,04 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,65 € 0,65 € 0,65 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
2,04 € 2,04 € 2,04 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1,40 € 1,45 € 1,44 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,24 € 1,32 € 1,29 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,20 € 1,37 € 1,32 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,38 € 1,42 € 1,40 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,35 € 1,43 € 1,41 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
1,08 € 1,08 € 1,08 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,55 € 0,68 € 0,65 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΤΣΑΜΠΙ
0,91 € 0,91 € 0,91 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,60 € 1,63 € 1,62 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,85 € 0,88 € 0,86 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,52 € 1,66 € 1,59 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,98 € 0,98 € 0,98 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,95 € 0,95 € 0,95 €

 

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,51 0,64 0,59

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,01 1,01 1,01

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
1,11 1,11 1,11

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,55 0,65 0,62

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,75 0,75 0,75

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
1,42 1,42 1,42

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.57 € 0.63 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.07 € 1.13 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.81 € 0.81 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.89 € 0.89 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.31 € 1.31 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.62 € 0.66 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.13 € 0.16 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.35 € 0.38 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.21 € 0.22 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.58 € 1.60 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.55 € 1.65 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.00 € 2.01 €

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,63 0,63 0,66

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,51 0,66 0,67

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,97 1,01 1,11

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,10 1,23 1,46

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,45 0,45 0,45

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,13 0,13 0,14

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,31 1,37 1,40

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,96 0,96 0,96

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,65 0,65 0,65

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,44 1,44 1,44

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,39 1,44 1,55

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,83 0,94 1,05

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
2,27 2,28 2,30

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
1,53 1,53 1,53

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,40 1,44 1,50

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,83 0,83 0,83

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,53 0,62 0,69

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,07 0,07 0,07

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,00 2,06 2,10

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,95 0,95 0,95

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,35 0,35 0,35

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,96 1,04 1,06

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,25 0,33 0,38

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,70 1,74 1,78

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,53 1,54 1,55

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,65 0,73 0,95

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,01 € 1,11 € 1,09 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,98 € 1,19 € 1,09 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,61 € 0,61 € 0,61 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,61 € 0,62 € 0,61 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,14 € 0,14 € 0,14 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,50 € 1,50 € 1,50 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,22 € 1,46 € 1,30 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,57 € 0,99 € 0,71 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,38 € 1,43 € 1,39 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
1,51 € 1,51 € 1,51 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,85 € 0,85 € 0,85 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,54 € 1,55 € 1,54 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,98 € 0,99 € 0,98 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,46 € 1,46 € 1,46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,35 € 1,45 € 1,37 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,72 € 0,93 € 0,82 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
1,33 € 1,33 € 1,33 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
1,33 € 1,37 € 1,34 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,86 € 0,94 € 0,90 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,75 € 0,75 € 0,75 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,85 € 0,85 € 0,85 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,56 € 0,65 € 0,59 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0,58 € 0,60 € 0,59 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,15 € 0,11 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LIPSO
1,95 € 1,95 € 1,95 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,00 € 2,11 € 2,04 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO ΠΙΣΤ.
2,00 € 2,00 € 2,00 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β ΠΙΣΤ
1,19 € 1,19 € 1,19 €

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΑΤΗ Α
0,99 € 1,04 € 1,02 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,23 € 0,46 € 0,38 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
3,30 € 3,30 € 3,30 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,68 € 1,68 € 1,68 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,45 € 1,59 € 1,56 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,96 € 1,06 € 0,97 €

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,56 0,56 0,56

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,31 0,33 0,35

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,17 0,17 0,17

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,57 0,63 0,69

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,05 2,05 2,05

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,61 0,61 0,61

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ.Π. Α
0,92 0,92 0,92

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,99 0,99 0,99

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,26 1,30 1,33

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,22 1,36 1,40

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,60 0,60 0,60

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
1,01 1,09 1,28

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,80 0,89 0,91

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,35 1,42 1,48

ΜΕΛΙΤΖ. Β
1,05 1,05 1,05

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
1,44 1,45 1,48

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
1,36 1,36 1,36

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,80 0,80 0,80

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
1,71 1,71 1,73

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,79 0,79 0,79

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,58 1,58 1,58

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
3,20 3,20 3,20

 

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (06-02)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 13500 0.90 0.85 1.20
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,30 – 1,70 1.50 1.10 1.90
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.45
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8200 0.50 0.50 1.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.00
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 8700 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 11600 1.00 1.00 2.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 7300 0.70 0.75 1.10
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 800 0.30 0.30 0.45
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 97200 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 41600 0.25 0.25 0.35
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,40 – 2,00 1,20 – 1,30 13900 1.65 1.20 2.50
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,40 – 2,00 1,20 – 1,30 1.65 1.20 2.50
Μαρούλια / Lettuce 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 8100 0.60 0.55 2.50
Μπρόκολα / Broccoli 1.30 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 7800 0.75 0.60 1.90
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 99500 0.38 0.38 0.45
Παντζάρια / Beets 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 5700 0.45 0.45 1.10
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,60 – 2,00 1,40 – 1,50 1.70 1.50 1.95
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,50 – 1,90 1,30 – 1,40 25200 1.60 1.30 1.95
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,60 – 2,00 1,40 – 1,50 1.70 1.50 2.80
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.18 0.11
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7400 0.50 0.50 0.60
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.50
Σαλάτες / Green salad 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 11300 0.45 0.40 3.00
Σέλινο / Celery 0,70 – 1,00 0,40 – 0,60 9900 0.75 0.75 2.00
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4500 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 6200 0.60 0.50 0.90
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,80 – 1,10 0,50 – 0,70 89600 0.90 0.60 0.80
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2200 1.00 1.00 1.40
Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 07-02-2018
Στην κορυφή